Геометрія. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т283130У
автор:
Роганін О. М.

ISBN 978-617-09-1840-6
Посібник складений відповідно до чинної програми з геометрії для 10 класу (академічний рівень) і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; графічний тренінг (ГТ) — контролюється володіння навичками будувати і аналізувати властивості геометричних фігур; самостійна робота (СР) — відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається. Кожну роботу подано у двох варіантах.
Друга частина містить контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою: володіння графічними навичками, вміння зображувати геометричні фігури та їх елементи, виконувати допоміжні побудови, найпростіші побудови фігур за допомогою креслярських інструментів тощо. Усі роботи наведено у чотирьох варіантах і подано у форматі, що дозволяє учням готуватися до ДПА та ЗНО.
Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким чинним підручником з геометрії для 10 класу, призначеним для організації навчання на академічному рівні.
Призначено для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
УДК [514:371.3](076)
ББК 22.15я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
7,86 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Частина 1. Поточний контроль знань
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю . 2
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії
Картка контролю теоретичних знань 1 . 3
Графічний тренінг 1. 4
Вступ до стереометрії
Картка контролю теоретичних знань 2 . 5
Графічний тренінг 2. 6
Паралельність прямих, прямої і площини
Картка контролю теоретичних знань 3 . 7
Графічний тренінг 3. 8
Паралельність площин
Картка контролю теоретичних знань 4 . 9
Графічний тренінг 4. 10
Перпендикулярність прямої та площини
Картка контролю теоретичних знань 5 . 11
Г рафічний тренінг 5. 12
Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин.
Кути між прямими і площинами
Картка контролю теоретичних знань 6 . 13
Графічний тренінг 6. 14
Повторення і систематизація навчального
матеріалу
Картка контролю теоретичних знань 7 . 15
Графічний тренінг 7. 16
Самостійна робота 1. Планіметрія (повторення) 17
Самостійна робота 2. Аксіоми стереометрії та наслідки з них. 18
Самостійна робота 3. Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельність прямих . 19
Самостійна робота 4. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі.
П аралельність прямої і площини . 20
Самостійна робота 5. Взаємне розміщення площин у просторі. Паралельність площин. 21
Самостійна робота 6. Паралельне проектування, його властивості. 22
Самостійна робота 7. Перпендикулярність прямих у просторі. 23
Самостійна робота 8. Перпендикулярність прямої і площини. 24
Самостійна робота 9. Перпендикуляр і похила.Відстань від точки до площини. 25
Самостійна робота 10. Властивість точки,рівновіддаленої від вершин многокутника. 26
Самостійна робота 11. Теорема про три перпендикуляри.Відстань від точки до прямої. 27
Самостійна робота 12. В ластивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника. 28
Самостійна робота 13. Перпендикулярність площин. 29
Самостійна робота 14. Кути між прямими. 30
Самостійна робота 15. Кут між прямою і площиною . 31
Самостійна робота 16. Кут між площинами. 32
Самостійна робота 17. Площа ортогональної проекції многокутника. 33
Самостійна робота 18. Повторення і систематизація навчального
матеріалу. 34
Частина 2. Контрольні роботи
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт . 36
Контрольна робота 1. Систематизація та узагальненняфактів і методів планіметрії. 37
Контрольна робота 2. Вступ до стереометрії . 41
Контрольна робота 3. Паралельність прямих, прямої і площини . 45
Контрольна робота 4. Паралельність площин. 49
Контрольна робота 5. Перпендикулярність прямої та площини . 53
Контрольна робота 6. Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність
площин.
Кути між прямими і площинами. 57
Контрольна робота 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу . 61