Географія України у визначеннях, таблицях і схемах. 8—9 класи

код:
Г109006У
автор:
Довгань Г. Д.

Географія України у визначеннях, таблицях і схемах. 8—9 класи. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 128 с. — (Серія «Рятівник»).
ISBN 978-617-09-0830-8.
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу географії України для 8—9 класів. Матеріал подано у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття, узагальнення та систематизацію, а також дозволяє скоротити час на повторення напередодні контрольної роботи, державної підсумкової атестації тощо.
Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а також абітурієнтів.
УДК 911(477)(075.3)
ББК 26.8(4Укр)я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
11,2 МБ
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Фізична географія України
Вступ 3
Розділ І. Україна та її географічні дослідження
Тема 1. Фізико-географічне положення України 5
Тема 2. Джерела географічної інформації 8
Тема 3. Географічні дослідження на території України 16
Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ
УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСуРСІВ УКРАЇНИ
Тема 1. Великі форми рельєфу і тектонічні структури 20
Тема 2. Геологічна будова 23
Тема 3. Геоморфологічна будова 26
Тема 4. Мінерально-сировинні ресурси 30
Тема 5. Кліматичні умови та ресурси 34
Тема 6. Внутрішні води 39
Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси 44
Тема 8. Рослинний покрив та тваринний світ України 47
Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування
Тема 1. Природно-територіальні комплекси 50
Тема 2. Характеристика природно-територіальних комплексів України 55
Розділ IV. Використання прир одних ум ов .і прир одних р есурсів та їх охорона
Тема 1. Геоекологічна ситуація. Ш ляхи подолання екологічних проблем 59
Економічна і соціальна географія України
Вступ 66
Розділ І. Україна на карті світу
Тема 1. Економіко-географічне положення України 67
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій 70
Розділ ІІ. Населення України
Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення,його вікова і статева структура 73
Тема 2. Національний та етнічний склад населення 78
Тема 3. Системи розселення і розвиток поселень 80
Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення 83
Розділ ІІІ. Господарство
Тема 1. Загальна характеристика господарства України 86
Тема 2. Економічний потенціал України 90
Тема 3. Промисловість України 93
Розділ IV. Територіальний п оділ України
Тема 1. Економіко-географічний поділ України 120
Література
Інтернет-ресурси