Географія України. 8—9 класи : шкільні таблиці

код:
Г18174У
автор:
Вовк В. Ф.

Географія України. 8—9 класи : шкільні таблиці / В. Ф. Вовк, Л. В. Костенко. — Х. : Вид-во «Ранок», 2012. — 160 с.
ISBN 978—617—09—0317—4.
Видання містить навчальний матеріал із географії України зі шкільних курсів «Фізична географія України» та «Економічна і соціальна географія України». Навчальний матеріал згруповано за програмовими темами і подано у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків, які супроводжуються необхідними коментарями. Шкільні таблиці допоможуть учням систематизувати, конкретизувати та поглибити набуті знання і уміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів географії.
УДК [91:372.8](0.75.3)
ББК (26+74.262.8)я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
162
розмір файлу:
5,07 МБ
Цiна: 20 грн 16 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Фізична географія України 3
Що вивчає фізична географія України 3
Розділ I. Україна та її географічні дослідження 5
Тема 1. Фізико-географічне положення України 5
Тема 2. Джерела географічної інформації 6
Географічні атласи 7
Тема 3. Географічні дослідження території України 9
Розділ ІІ. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України 14
Тема 4. Тектонічні структури 14
Тема 5. Геологічна будова 19
Тема 6. Рельєф. Геоморфологічна будова 22
Тема 7. Мінерально-сировинні ресурси 27
Тема 8. Кліматичні умови та ресурси 31
Тема 9. Внутрішні води 36
Тема 10. Ґрунти і земельні ресурси 42
Тема 11. Рослинний покрив 45
Тема 12. Тваринний світ 47
Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування 49
Тема 13. Природно-територіальні комплекси 49
Тема 14. Фізико-географічне районування 51
Теми 15—17. Зони мішаних лісів, лісостепу і степу 53
Теми 18—19. Українські Карпати. Кримські гори 56
Тема 20. Природні комплекси морів, що омивають Україну 58
Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів 60
Тема 21. Геоекологічна ситуація в Україні 60
Тема 22. Використання й охорона природних умов і природних ресурсів 62
економічна і соціальна географія України 64
Що вивчає економічна і соціальна географія України 64
Розділ I. Україна на карті світу 64
Тема 1. Географічне положення України. Державний кордон 64
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій 67
Тема 3. Українські історичні землі 68
Розділ ІІ. Населення України 72
Тема 4. Кількість, розміщення й густота населення, його вікова і статева структура 72
Тема 5. Національний та етнічний склад населення 74
Тема 6. Система розселення і розвиток поселень 75
Тема 7. Трудові ресурси і зайнятість населення 76
Розділ ІІІ. Господарство 80
Тема 8. Загальна характеристика господарства України 80
Тема 9. Економічний потенціал України 83
Тема 10. Промисловість 85
Тема 11. Паливна промисловість 88
Тема 12. Електроенергетика 89
Тема 13. Металургійна промисловість 91
Тема 14. Машинобудування і металообробка 93
Тема 15. Хімічна промисловість 96
Тема 16. Лісова й деревообробна промисловість 98
Тема 17. Промисловість будівельних матеріалів 99
Тема 18. Легка промисловість 101
Тема 19. Харчова промисловість 103
Тема 20. Сільське господарство 104
Тема 21. Транспорт 110
Тема 22. Соціальна інфраструктура 113
Тема 23. Україна і світове господарство.
Зовнішні економічні зв’язки України 116
Розділ IV. Територіальний поділ України 119
Тема 24. Економіко-географічний поділ України 119
Розділ VI. Географія своєї області 132
Яндекс.Метрика