Географія України. 8 - 9 класи: Наочний довідник

код:
Г0743У
автор:
Костенко Л. В.

Костенко Л. В.
Географія України. 8 - 9 класи: Наочний довідник. - Х.: Вид-во «Ранок», 2009. -160 с.
ISBN 978–966–672–339–3.
Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків тощо зі шкільних курсів фізичної, економічної і соціальної географії України, що повною мірою відповідає чинній навчальній програмі. Наочний довідник розрахований на учнів, абітурієнтів і вчителів географії.
УДК [91:372.8](075.3)
ББК 74.262.8

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
12,5 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

8 клас. Фізична географія України
Що вивчає фізична географія України 5
Розділ I. Україна та її географічні дослідження
Тема 1. Фізико-географічне положення України 7
Тема 2. Джерела географічної інформації 8
Тема 3. Географічні дослідження на території України 10
Розділ ІІ. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Тема 4. Рельєф 15
Тема 5. Тектонічні структури 18
Тема 6. Геологічна будова 20
Тема 7. Мінерально-сировинні ресурси 23
Тема 8. Геоморфологічна будова 26
Тема 9. Кліматичні умови та ресурси 28
Тема 10. Внутрішні води 32
Тема 11. Ґрунти і земельні ресурси 39
Тема 12. Рослинний покрив 41
Тема 13. Тваринний світ 43
Тема 14. Несприятливі природні процеси 45
Розділ ІІІ. Природні комплекси і фізико-географічне районування
Тема 15. Природно-територіальні комплекси 47
Тема 16. Фізико-географічне районування 49
Теми 17—19. Зони мішаних лісів, лісостепу і степу 50
Теми 20—21. Українські Карпати. Кримські гори 52
Тема 22. Природні комплекси морів, що омивають Україну 53
Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів
Тема 23. Геоекологічна ситуація в Україні 55
Тема 24. Використання й охорона природних умов і природних ресурсів 58
Тема 25. Фізична географія своєї області 60
9 клас. Економічна і соціальна географія України
Що вивчає економічна і соціальна географія України 79
Розділ I. Україна на карті світу
Тема 1. Географічне положення України. Державний кордон 80
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій 82
Тема 3. Українські історичні землі 83
Розділ ІІ. Населення України
Тема 1. Кількість, розміщення й густота населення, його вікова і статева структура 86
Тема 2. Національний та етнічний склад населення 88
Тема 3. Система розселення і розвиток поселень 88
Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення 90
Розділ ІІІ. Господарство
Тема 1. Загальна характеристика господарства України 93
Тема 2. Економічний потенціал України 95
Тема 3. Промисловість 98
Тема 4. Паливна промисловість 101
Тема 5. Електроенергетика 102
Тема 6. Металургійна промисловість 104
Тема 7. Машинобудування і металообробка 105
Тема 8. Хімічна промисловість 107
Тема 9. Лісова й деревообробна промисловість 109
Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів 110
Тема 11. Легка промисловість 111
Тема 12. Харчова промисловість 113
Тема 13. Соціальна інфраструктура 115
Тема 14. Сільське господарство 116
Тема 15. Транспорт 121
Тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України 125
Розділ IV. Територіальний поділ України
Тема 1. Економіко-географічний поділ України 129
Розділ V. Використання природних умов і ресурсів та їх охорона
Тема 1. Зміни природних умов і ресурсів під впливом господарської діяльності 139
Розділ VI. Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України 141
Розділ VII. Економічна і соціальна географія своєї області 143
Література 160