Географічні диктанти. 8—9 класи

код:
Г7183У
автор:
Костенко Л. В.

Костенко Л. В.
Географічні диктанти. 8—9 класи. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 160 с. — (Бібліотека творчого вчителя).
ISBN 978–966–672–423–9
Посібник складений згідно з навчальною програмою 12-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і відповідає сучасним навчально-методичним вимогам викладання курсів «Фізична географія України» та «Економічна і соціальна географія України» для 8, 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Пропоноване видання містить збірник географічних диктантів. Кожна тема представлена двома варіантами та стислими відповідями на запитання. Призначений для вчителів географії.
УДК [372.8:91](477)
ББК 74.262.6(4Укр)

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
4,54 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

8 клас. Фізична Географія України
Вступ 4
Розділ І. Україна та її географічні дослідження
Тема 1. Фізико-географічне положення України 6
Тема 2. Джерела географічної інформації 8
Тема 3. Географічні дослідження на території України 10
Розділ ІІ. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Тема 1. Тектонічні структури 12
Тема 2. Геологічна будова 14
Тема 3. Рельєф 16
Тема 4. Геоморфологічна будова 18
Тема 5. Мінерально-сировинні ресурси. Паливні корисні копалини 20
Тема 6. Рудні корисні копалини 22
Тема 7. Нерудні корисні копалини 24
Тема 8. Кліматичні умови та ресурси. Загальна характеристика
клімату України. Основні кліматичні чинники 26
Тема 9. Основні кліматичні показники. Кліматичні ресурси.
Погода 28
Тема 10. Внутрішні води. Річки та озера 30
Тема 11. Інші види внутрішніх вод 32
Тема 12. Ґрунти і земельні ресурси 34
Тема 13. Рослинний покрив 36
Тема 14. Тваринний світ 38
Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування
Тема 1. Природно-територіальні комплекси 40
Тема 2. Фізико-географічне районування 42
Тема 3. Зона мішаних і широколистяних лісів 44
Тема 4. Зона лісостепу 46
Тема 5. Зона степу 48
Тема 6. Українські Карпати 50
Тема 7. Кримські гори 52
Тема 8. Природні комплекси морів, що омивають Україну.
Порівняльна характеристика морів 54
Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів
та їх охорона
Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні 56
Тема 2. Використання та охорона природних умов і природних ресурсів 58
9 клас. Економічна і соціальна географія України
Розділ I. Україна на карті світу
Тема 1. Економіко-географічне положення України 60
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій 62
Розділ ІI. Населення України
Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення 64
Тема 2. Механічний рух населення. Статево-віковий склад населення 66
Тема 3. Національний та етнічний склад населення 68
Тема 4. Системи розселення і розвиток поселень. Міське населення 70
Тема 5. Сільське населення 72
Тема 6. Трудові ресурси 74
Розділ ІІІ. Господарство
Тема 1. Загальна характеристика господарства. Поняття про господарство. Галузева структура господарства. Інфраструктура, її види 76
Тема 2. Сучасна організація виробництва і типи підприємств. Територіальна структура господарства 78
Тема 3. Економічний потенціал України 80
Тема 4. Промисловість: загальна характеристика 82
Тема 5. Паливна промисловість 84
Тема 6. Електроенергетика 86
Тема 7. Металургійна промисловість. Чорна металургія 88
Тема 8. Кольорова металургія 90
Тема 9. Машинобудування і металообробка 92
Тема 10. Хімічна промисловість 94
Тема 11. Лісова і деревообробна промисловість 96
Тема 12. Промисловість будівельних матеріалів 98
Тема 13. Легка промисловість. Художні промисли 100
Тема 14. Харчова промисловість 102
Тема 15. Сільське господарство 104
Тема 16. Тваринництво 106
Тема 17. Транспорт 108
Тема 18. Соціальна сфера 110
Тема 19. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України 112
Розділ ІV. Територіальний та економіко-географічний поділ України
Тема 1. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний економічні райони 114
Тема 2. Столичний та Центральний економічні райони 116
Тема 3. Подільський та Північно-Західний економічні райони 118
Тема 4. Карпатський та Причорноморський економічні райони 120
Додатки 122
Література 158
Яндекс.Метрика