Фізика. 9 клас: Розробки уроків

код:
Т7162У
автор:
Ж. В. Іванова

Іванова Ж. В.
І20 Фізика. 9 клас: Розробки уроків / Ж. В. Іванова.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 256 с.— (Майстер-клас). + Додат. (16 с.).
ISBN 978-966-672-614-1
Посібник складений відповідно до програми з фізики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (11-річна школа) і може бути використаний при роботі за будь-яким чинним підручником. Посібник являє собою розробки уроків, які містять стислий конспект викладення навчального матеріалу, комплекс завдань і вправ для його перевірки й закріплення, додаткові й творчі завдання для розв’язування в класі та вдома, цікаві фізичні факти, які дозволять зробити урок яскравішим. У додатку до посібника містяться описи самостійних дослідів і спостережень учнів (автори С. В. Каплун, В. Г. Решетняк), які можуть бути запропоновані на будь-якому етапі уроку, а також як додаткові експериментальні дослідницькі завдання. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичне планування. Призначено для вчителів фізики й студентів педагогічних вузів.
УДК 371.6:53
ББК 22.3я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
5,37 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 6
Розділ 1. Електричне поле
Урок № 1/1 Електризація тіл. Два роди електричних зарядів 9
Урок № 2/2 Подільність електричного заряду. Електрон. Будова атома 14
Урок № 3/3 Електричне поле. Закон Кулона 18
Урок № 4/4 Закон Кулона. Розв’язування задач 24
Урок № 5/5 Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл» 28
Урок № 6/6 Контрольна робота № 1 «Електричне поле» 28
Розділ 2. Електричний струм
Урок № 1/7 Електричний струм. Дії електричного струму 31
Урок № 2/8 Джерела електричного струму. Електричне коло 36
Урок № 3/9 Електричне коло та його складові 42
Урок № 4/10 Сила струму. Вимірювання сили струму 46
Урок № 5/11 Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сили струму амперметром» 53
Урок № 6/12 Електрична напруга. Вольтметр.
Лабораторна робота № 3 «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра» 54
Урок № 7/13 Електричний опір 56
Урок № 8/14 Лабораторна робота № 4 «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника» 63
Уроки № 9—10/ Розрахунок електричного опору провідників. 15—16 Залежність опору від температури 64
Урок № 11/17 Закон Ома для ділянки кола 69
Урок № 12/18 Лабораторна робота № 5 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра» 75
Урок № 13/19 Закон Ома для ділянки кола. Самостійна робота 76
Урок № 14/20 Послідовне з’єднання провідників.
Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників» 80
Урок № 15/21 Послідовне з’єднання провідників. Розв’язування задач 82
Урок № 16/22 Паралельне з’єднання провідників.
Лабораторна робота № 7 «Вивчення електричного кола з паралельним з’єднанням провідників» 86
Урок № 17/23 Паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач 87
Урок № 18/24 Мішане з’єднання провідників. Розв’язування задач 92
Урок № 19/25 Підготовка до контрольної роботи. Розв’язування задач 97
Урок № 20/26 Контрольна робота № 2 «Струм. Напруга. Опір» 103
Урок № 21/27 Робота і потужність електричного струму 103
Урок № 22/28 Лабораторна робота № 8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму» 108
Уроки № 23—24/ Електронагрівальні прилади. 29—30 Закон Джоуля—Ленца 109
Урок № 25/31 Підготовка до контрольної роботи. Розв’язування задач 119
Урок № 26/32 Контрольна робота № 3 «Робота струму. Потужність струму. Закон Джоуля—Ленца» 123
Уроки № 27—28/ Електричний струм у розчинах 33—34 і розплавах електролітів 124
Урок № 29/35 Закони Фарадея. Розв’язування задач 130
Урок № 30/36 Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу» 134
Урок № 31/37 Електричний струм у напівпровідниках. Термістори 135
Уроки № 32—33/ Електричний струм у газах. Застосування 38—39 електричного струму в газах у побуті, промисловості, техніці 140
Урок № 34/40 Безпека людини під час роботи з електричними приладами 146
Урок № 35/41 Контрольна робота № 4 «Електричний струм у різних середовищах» 149
Розділ 3. Магнітне поле
Урок № 1/42 Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів 150
Урок № 2/43 Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда 155
Урок № 3/44 Електромагніти 160
Урок № 4/45 Лабораторна робота № 10 «Складання найпростішого електромагніту й випробування його дії» 164
Урок № 5/46 Дія магнітного поля на провідник зі струмом 165
Урок № 6/47 Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні прилади 169
Урок № 7/48 Явище електромагнітної індукції 173
Урок № 8/49 Магнітне поле. Узагальнення 179
Урок № 9/50 Підготовка до контрольної роботи з теми «Магнітне поле» 182
Урок № 10/51 Контрольна робота № 5«Магнітне поле» 186
Розділ 4. Атомне ядро Ядерна енергетика
Урок № 1/52 Атом і атомне ядро. Досліди Резерфорда 187
Урок № 2/53 Будова ядра атома. Ізотопи 190
Урок № 3/54 Радіоактивність 194
Урок № 4/55 А ктивність радіонуклідів 200
Урок № 5/56 Доза радіоактивного випромінювання. Біологічна дія іонізуючих променів 205
Урок № 6/57 Методи спостереження та реєстрації елементарних частинок. Дозиметри 208
Урок № 7/58 Лабораторна робота № 11 «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань» 213
Уроки № 8—9/ Ядерна енергетика. Розвиток ядерної 59—60 енергетики в Україні 213
Урок № 10/61 Екологічні проблеми ядерної енергетики 218
Урок № 11/62 Контрольна робота № 6 «Атомне ядро. Ядерна енергетика» 224
Узагальнюючі заняття
Урок № 1—2/ Фізична картина світу. Вплив фізики 63—64 на науково-технічний прогресс і соціальний розвиток 225
Література 233
Додаток
Яндекс.Метрика