Фізика. 9 клас: Розгорнуте календарне планування

код:
Т10226У
автор:
Іванова Ж. В.

Іванова Ж. В.

І20 Фізика. 9 клас: Розгорнуте календарне планування.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 112 с.

ISBN 978–966–672–628–8.

Посібник складений відповідно до програми з фізики для 7—12 класів загальноосвітніх навчальних закладів і може бути використаний при роботі за будь-яким чинним підручником.

Посібник містить розгорнуте календарне планування уроків фізики для 9 класу. Структура і зміст пропонованого видання допоможуть учителю під час планування навчального процесу та вибору найбільш доцільних методів і форм навчання.

Призначено для вчителів фізики й студентів педагогічних вузів.

УДК 371.6:53

ББК 22.3я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
112
розмір файлу:
1,23 МБ
Цiна: 10 грн 10 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3

Календарне планування уроків алгебри у 9 класі 4

Електромагнітні явища

Тема 1. Електричне поле (6 годин)

Урок № 1/1. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів 6

Урок № 2/2. Подільність електричного заряду. Електрон. Будова атома 8

Урок № 3/3. Електричне поле. Закон Кулона 10

Урок № 4/4. Закон Кулона. Розв’язування задач. 13

Урок № 5/5. Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл» 15

Урок № 6/6. Контрольна робота № 1 «Електричне поле» 15

Тема 2. Електричний струм (35 годин)

Урок № 1/7. Електричний струм. Дії електричного струму 16

Урок № 2/8. Джерела електричного струму. Електричне коло 18

Урок № 3/9. Електричне коло та його складові 20

Урок № 4/10. Сила струму. Вимірювання сили струму 23

Урок № 5/11. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сили струму амперметром» 26

Урок № 6/12. Електрична напруга. Вольтметр. Лабораторна робота № 3

«Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра». 26

Урок № 7/13. Електричний опір 27

Урок № 8/14. Лабораторна робота № 4 «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника» 30

Уроки № 9—10/15—16. Розрахунок електричного опору провідників. Залежність опору від температури 31

Урок № 11/17. Закон Ома для ділянки кола. 33

Урок № 12/18. Лабораторна робота № 5 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра». 35

Урок № 13/19. Закон Ома для ділянки кола. Самостійна робота 36

Урок № 14/20. Послідовне з’єднання провідників. Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників» 38

Урок № 15/21. Послідовне з’єднання провідників. Розв’язування задач 40

Урок № 16/22. Паралельне з’єднання провідників. Лабораторна робота № 7 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників» 41

Урок № 17/23. Паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач 42

Урок № 18/24. Мішане з’єднання провідників. Розв’язування задач 43

Урок № 19/25. Підготовка до контрольної роботи. Розв’язування задач 45

Урок № 20/26. Контрольна робота № 2 «Струм. Напруга. Опір» 46

Урок № 21/27. Робота і потужність електричного струму 46

Урок № 22/28. Лабораторна робота № 8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму» 48

Уроки № 23—24/29—30. Електронагрівальні прилади. Закон Джоуля—Ленца48

Урок 25/31. Підготовка до контрольної роботи. Розв’язування задач 52

Урок № 26/32. Контрольна робота № 3 «Робота струму. Потужність струму. Закон Джоуля—Ленца» 53

Уроки № 27—28/33—34. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів 53

Урок № 29/35. Закони Фарадея. Розв’язування задач. 57

Урок № 30/36. Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу» 58

Урок № 31/37. Електричний струм у напівпровідниках. Термістори. 58

Урок № 32—33/38—39. Електричний струм у газах. Застосування електричного струму в газах у побуті, промисловості, техніці. 60

Урок № 34/40. Безпека людини під час роботи з електричними приладами. 63

Урок № 35/41. Контрольна робота № 4 «Електричний струм у різних середовищах»65

Тема 3. Магнітне поле (10 годин)

Урок № 1/42. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів65

Урок № 2/43. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда 67

Урок № 3/44. Е лектромагніти70

Урок № 4/45. Лабораторна робота № 10 «Складання найпростішого електромагніту й випробування його дії». 72

Урок № 5/46. Дія магнітного поля на провідник зі струмом 72

Урок № 6/47. Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні прилади 75

Урок № 7/48. Явище електромагнітної індукції. 77

Урок № 8/49. Магнітне поле. Узагальнення. 80

Урок № 9/50. Підготовка до контрольної роботи з теми «Магнітне поле». 83

Урок № 10/51. Контрольна робота № 5 «Магнітне поле» . 86

Тема 4. Атомне ядро . Ядерна енергетика (11 годин)

Урок № 1/52. А том і атомне ядро. Досліди Резерфорда 87

Урок № 2/53. Будова ядра атома. Ізотопи 88

Урок № 3/54. Радіоактивність 91

Урок № 4/55. Активність радіонуклідів 93

Урок № 5/56. Доза радіоактивного випромінювання. Біологічна дія іонізуючих променів 96

Урок № 6/57. Методи спостереження та реєстрації елементарних частинок. Дозиметри 97

Урок № 7/58. Лабораторна робота № 11 «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань» 100

Урок № 8—9/59—60. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні 100

Урок № 10/61. Екологічні проблеми ядерної енергетики. 104

Урок № 11/62. Контрольна робота № 6 «Атомне ядро. Ядерна енергетика» 105

Узагальнюючі заняття (2 години)

Урок № 1—2/63—64. Фізична картина світу. Вплив фізики на науково-технічний прогрес і соціальний розвиток 105

Уроки № 65—66. Екскурсії 108

Уроки № 67—70. Резерв 108

Література. 109
Яндекс.Метрика