Фізика. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т283098У
автор:
Божинова Ф. Я.

Божинова Ф. Я.
Фізика. 9 клас : комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, М. О. Чертіщева.— 4-те вид.— Х. : Вид-во «Ранок», 2014.— 64 с. + Додаток (16 с.).
ISBN 978-966-672-760-5
Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; самостійна робота (СР) — відстежується рівень засвоєння отриманих знань, уміння розв’язувати якісні й розрахункові задачі на один-два логічні кроки; практичний тренінг (ПТ) — контролюються вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач різного типу, володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно, виконувати пояснювальні рисунки. Кожну роботу подано у двох варіантах.
Друга частина посібника містить контрольні роботи (КР), які подані в чотирьох варіантах і за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою.
Продумана структура навчального матеріалу, диференціація завдань за рівнем складності, наявність перфорації забезпечують оперативність під час використання посібника.
До зошита безкоштовно додається «Добірка запитань для усного опитування», яка допоможе швидко провести опитування учнів на різних етапах вивчення теми. У додатку також наводяться всі довідкові дані, необхідні для виконання завдань, поданих у зошиті.
Зошит може бути використаний у комплекті з будь-яким чинним підручником з фізики для 9 класу.
Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.
УДК [53:371.3](076)
ББК 22.3я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
4, 99 МБ
Безкоштовний додаток:
Добірка запитань для усного опитування
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Частина 1. Поточний контроль знань
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю 2
Електричне поле
Картка контролю теоретичних знань 1. Електричний заряд. Електричне поле 3
Самостійна робота 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електризація тіл 5
Практичний тренінг 1. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона 7
Електричний струм
Картка контролю теоретичних знань 2. Електричний струм. Джерела струму 9
Картка контролю теоретичних знань 3. Електричне коло та його елементи 11
Картка контролю теоретичних знань 4. Сила струму. Напруга. Опір. Закон Ома 13
Cамостійна робота 2. Сила струму. Напруга. Опір. Закон Ома 15
Практичний тренінг 2. Розрахунок опору провідника 17
Самостійна робота 3. Послідовне з’єднання провідників 19
Самостійна робота 4. Паралельне з’єднання провідників 21
Практичний тренінг 3. Мішане з’єднання провідників 23
Картка контролю теоретичних знань 5. Робота і потужність електричного струму 25
Практичний тренінг 4. Робота і потужність електричного струму 27
Практичний тренінг 5. Закон Джоуля — Ленца 29
Практичний тренінг 6. Закони електролізу 31
Картка контролю теоретичних знань 6. Електричний струм у різних середовищах 33
Магнітне поле
Картка контролю теоретичних знань 7. Постійні магніти. Магнітне поле.
Магнітна дія струму. Електромагніти. 35
Практичний тренінг 7. Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом 37
Картка контролю теоретичних знань 8. Електричний двигун. Електромагнітна індукція.
Г енератор електричного струму. 39
Атом і атомне ядро. Яде рна енергетика
Картка контролю теоретичних знань 9. Будова атома. Явище радіоактивності 41
Практичний тренінг 8. Активність радіонукліда. Доза випромінювання 43
Самостійна робота 5. Ядерна енергетика. Радіаційний фон Землі 45
Частина 2. Контрольні роботи
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт 48
Контрольна робота 1. Закони постійного струму 49
Контрольна робота 2. Робота і потужність струму. електричний струм у різних середовищах 53
Контрольна робота 3. Магнітне поле 57
Контрольна робота 4. Атом і атомне ядро. Ядерна енергетика 61
Яндекс.Метрика