Книга доступна на языках
УКР

Фізика. 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл

код:
Т4112У
автор:
Божинова Ф. Я

Фізика. 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін.— 2-ге вид., випр.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009. — 256 с.: іл.

ISBN 978-966-672-210-5

Пропонований підручник є складовою­ частиною­ навчально-методичного комплекту «Фізика-8», що вклю­чає також методичні рекомендації для вчителя, збірник задач, зошит для лабораторних робіт та заліковий зошит для тематичного оцінювання. Основна мета підручника — сприяти формуванню­ базових фізичних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу.

УДК 371.388:53

ББК 22.3я721

язык:
укр.
количество страниц:
256
размер файла:
13,0 МБ
Экспресс покупка:
Hint
Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PDF OwnerGuard License Manager

Содержание

Розділ 1. Механічний рух

§ 1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія.

Шлях, який пройшло тіло 4

§ 2. Швидкість руху. Одиниці швидкості руху . 8

§ 3. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху 13

§ 4. Графіки руху тіла .16

Лабораторна робота № 1 21

§ 5. Обертальний рух тіла. Період та частота обертання.

Місяць — природний супутник Землі .23

Лабораторна робота № 2 27

§ 6. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань.

Маятники. Математичний маятник 28

Лабораторна робота № 3 33

§ 7. Звук. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку .35

§ 8. Джерела та приймачі звуку. Сприймання звуку людиною.

Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми .38

Лабораторна робота № 4 42

Підбиваємо підсумки розділу 1 «Механічний рух» 44

Завдання для самоперевірки за розділом 1 «Механічний рух» 46

Енциклопедична сторінка .48

Розділ 2. Взаємодія тіл

§ 9. Взаємодія тіл. Інерція 50

§ 10. Маса як міра інертності тіл. Сила 53

§ 11. Графічне зображення сил. Додавання сил .58

§ 12. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість 61

§ 13. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука .65

Лабораторна робота № 5 70

Лабораторна робота № 6 72

§ 14. Тертя. Сила тертя .73

Лабораторна робота № 7 79

§ 15. Момент сили. Умова рівноваги важеля 80

Лабораторна робота № 8 85

§ 16. Блок 87

§ 17. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску 91

§ 18. Тиск газів та рідин. Закон Паскаля 94

§ 19. Гідростатичний тиск рідини .98

§ 20. Атмосферний тиск та його вимірювання. Барометри.

Залежність атмосферного тиску від висоти .101

§ 21. Сполучені посудини. Манометри 105

§ 22. Гідравлічні машини. Насоси .109

§ 23. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда 113

Лабораторна робота № 9 .118

§ 24. Умови плавання тіл 120

§ 25. Судноплавство та повітроплавання 123

Підбиваємо підсумки розділу 2 «Взаємодія тіл» .128

Завдання для самоперевірки за розділом 2 «Взаємодія тіл» 130

Енциклопедична сторінка 134

255

Розділ 3. Робота і енергія

§ 26. Механічна робота. Одиниці роботи 136

§ 27. Потужність .140

§ 28. Енергія. Потенціальна енергія тіла 144

§ 29. Кінетична енергія тіла. Повна механічна енергія 148

§ 30. Перетворення механічної енергії.

Закон збереження механічної енергії 150

§ 31. Прості механізми. «Золоте правило» механіки 154

§ 32. Коефіцієнт корисної дії механізмів 158

Лабораторна робота № 10 161

Підбиваємо підсумки розділу 3 «Робота і енергія» .163

Завдання для самоперевірки за розділом 3 «Робота і енергія» 164

Енциклопедична сторінка 166

Розділ 4. Теплові явища

§ 33. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання .168

Лабораторна робота № 11 173

§ 34. Внутрішня енергія .175

§ 35. Способи змінення внутрішньої енергії .178

§ 36. Теплопровідність .181

§ 37. Конвекція .184

§ 38. Випромінювання .188

§ 39. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти,

що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється

під час охолодження 191

§ 40. Тепловий баланс .196

Лабораторна робота № 12 199

Лабораторна робота № 13 201

§ 41. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника .203

Лабораторна робота № 14 209

§ 42. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна 211

§ 43. Деякі види теплових двигунів 214

§ 44. Плавлення та кристалізація твердих тіл .218

§ 45. Питома теплота плавлення .224

§ 46. Випаровування та конденсація .228

§ 47. Кипіння. Питома теплота пароутворення .233

Підбиваємо підсумки розділу 4 «Теплові явища» 240

Завдання для самоперевірки за розділом 4 «Теплові явища» .242

Енциклопедична сторінка 244

Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження

енергетичних ресурсів. Енергозбережні технології.

Використання енергії людиною й охорона природи .246

Таблиці густин деяких речовин (додаток) .251

Відповіді до вправ та завдань для самоперевірки .252

Алфавітний покажчик 253
Яндекс.Метрика