Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Збірник задач

код:
Т900431У
автор:
О. О. Карпухіна, Ф. Я. Божинова, В. В. Хардіков

ISBN 978-617-09-1424-8
Посібник відповідає чинній програмі з фізики для 10 класу (академічний рівень) і містить задачі, що диференційовані за трьома рівнями складності.
Видання побудовано максимально зручно для учителя й учня; за кожною темою наведено приклади розв’язування типових задач.
Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів фізики.
УДК [53:371.3](076.1)
ББК 22.3я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
288
розмір файлу:
25,3 МБ
Цiна: 15 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова. 3
Кінематика
1. Вступ. 4
2. Рух і спокій 11
3. Відносність траєкторії. 12
4. Матеріальна точка, поступальний рух. 13
5. Шлях і переміщення. 14
6. Рівномірний прямолінійний рух 18
7. Відносність руху 27
8. Середня швидкість нерівномірного руху. 32
9. Рівноприскорений рух. 36
10. Вільне падіння. 45
11. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. 50
12. Криволінійний рух. Рівномірний рух по колу 53
Динаміка
13. Перший закон Ньютона. 59
14. Другий закон Ньютона 61
15. Третій закон Ньютона. 66
16. Сила пружності 67
17. Сила всесвітнього тяжіння 73
18. Сила тяжіння. Вага. Невагомість. 76
19. Сила тертя. Сила опору середовища 79
20. Рух тіла під дією кількох сил 83
І. Рух по горизонталі та вертикалі 83
ІІ. Рух по похилій площині 85
ІІІ. Рух по колу. 89
ІV. Рух системи зв’язаних тіл 93
21. Статика. 99
Закони збереження в механіці
22. Імпульс. Закон збереження імпульсу. 110
23. Механічна робота. Потужність. ККД. 120
24. Механічна енергія. Закон збереження механічної енергії 129
Механічні коливання та хвилі
25. Механічні коливання. 137
26. Механічні хвилі. 146
27. Релятивістська механіка. 152
Молекулярна фізика і термодинаміка
28. Основні положення МКТ будови речовини. Маса й розмір атомів і молекул. Кількість речовини 157
29. Модель ідеального газу. Тиск і температура газу. Основне рівняння МКТ газів. 164
30. Ізопроцеси. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва — Клапейрона. 172
31. Властивості пари, рідин і твердих тіл. 199
32. Основи термодинаміки 217
Відповіді. 236
Додаток 279
Список використаних джерел. 286