Фізична географія України. 8 клас: Матеріали до уроків

код:
Г6647У
автор:
Довгань Г. Д.

Довгань Г. Д.
Фізична географія України. 8 клас: Матеріали до уроків.— Х: Вид-во «Ранок», 2009.— 160 с. — (Бібліотека творчого вчителя).
ISBN 978–966–672–267–9.
Посібник складений відповідно до навчальної програми 12 річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і відповідає сучасним навчально-методичним вимогам з викладання курсу «Фізична географія України». Пропоноване видання містить сучасні дидактичні матеріали: різноманітні запитання та завдання, які використовуються у різних формах роботи з учнями — тренінгах, практикумах, бліц-опитуваннях, міні-конкурсах тощо. Призначений для вчителів географії та студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.
УДК 913(477)(075)
ББК 26.82(4Укр)я72

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
3,31 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Вступ
Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Формування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій 5
Розділ І. Україна та її географічні дослідження
Тема 1. Фізико-географічне положення України
Географічне положення, кордони. Крайні точки і розміри території. Географічний центр України 8
Розташування території України стосовно годинних поясів 12
Тема 2. Джерела географічної інформації Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Джерела географічної інформації 15
Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах 18
Картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней 21
Топографічні карти та їх практичне використання 25
Тема 3. Географічні дослідження на території України Відомості про територію України у різні історичні епохи 28
Роль видатних учених у вивченні природи та господарства України. Сучасні географічні дослідження 31
Розділ ІІ Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Тема 4. Рельєф
Загальний план будови поверхні 34
Характеристика низовин та височин території України 37
Тема 5. Тектонічні структури
Тектонічна будова території України 40
Характеристика основних тектонічних структур 43
Тема 6. Геологічна будова
Геологічне літочислення. Геологічна будова території України.
Сейсмічність 47
Зміна природних умов території України в різні ери 51
Тема 7. Геоморфологічна будова
Основні генетичні типи і форми рельєфу 54
Тема 8. Мінерально-сировинні ресурси Різноманітність і багатство корисних копалин України, їх зв’язок із геологічною будовою 58
Паливні та рудні корисні копалини 61
Нерудні корисні копалини 65
Тема 9. Кліматичні умови та ресурси
Кліматотвірні чинники 68
Загальні риси клімату України. Основні кліматичні
показники 71
Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Кліматичні ресурси 74
Тема 10. Внутрішні води
Поверхневі води України. Основні річкові системи 78
Головні річкові системи України 80
Озера, лимани, водосховища, болота 83
Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водний баланс і водні ресурси України 86
Тема 11. Ґрунти і земельні ресурси
Ґрунтовий покрив України 89
Характеристика основних типів ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси. Раціональне використання й охорона ґрунтів 92
Тема 12. Рослинний покрив
Рослинний покрив України. Типи рослинності. Широтна зональність та висотна поясність. Закономірності поширення типів рослинності 96
Тема 13. Тваринний світ України
Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, луків, степів, водойм 99
Розділ ІІІ ландшафти і фізико-географічне районування
Тема 14. Природно-територіальні комплекси
Природно-територіальні комплекси (ПТК).
Ландшафти та їх класифікація 103
Тема 15. Фізико-географічне районування
Поняття фізико-географічного районування 106
Тема 16. Зона мішаних хвойно-широколистяних лісів Географічне положення, межі та розміри. Характерні риси природних компонентів. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території 109
Тема 17. Зона лісостепу
Географічне положення. Характерні риси природних комплексів. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території 113
Тема 18. Зона степу
Географічне положення, межі, розміри. Головні риси природних умов. Поділ на підзони. Несприятливі природні процеси. Природоохоронні території Степу 118
Тема 19. Українські Карпати
Географічне положення та характеристика природних компонентів Українських Карпат 123
Висотна поясність ландшафтів Карпат. Поділ на фізико-географічні області. Природоохоронні території 127
Тема 20. Кримські гори
Географічне положення і особливості природних умов Кримських гір 130
Поділ на природні області. Природоохоронні території Кримських гір 133
Тема 21. Природні комплекси морів, що омивають Україну Чорне море. Загальні риси природних умов 137
Азовське море. Загальні риси природних умов 139
Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона
Тема 22. Геоекологічна ситуація в Україні Сучасна геоекологічна ситуація в Україні 144
Тема 23. Використання і охорона природних умов і природних ресурсів Природно-заповідний фонд України 148
Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища в Україні 151
Література 155