Філософія. 11 клас. Розробки уроків: Профільний рівень (Профільна школа)

код:
Г14776У
автор:
Шаламай Т. Р.

Філософія. 11 клас. Розробки уроків: Профільний рівень. — Х.: Вид-во «Ранок», 2012. — 424 с. — (Профільна школа).
ISBN 978—966–672—512—0.
Посібник складено відповідно до чинної програми для 11-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України з курсу «Філософія» для 11 класу. У посібнику наведено методичні рекомендації щодо вивчення філософії, методичні розробки та конспекти занять, цікаву додаткову інформацію тощо.
До видання безкоштовно додається календарно-тематичне планування.
Для вчителів філософії, викладачів, студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться філософією.
УДК [1:372.8](075.3)
ББК (87+74.26)я721 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
424
розмір файлу:
11,1 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарно-тематичне планування курсу «Філософія» 5
Уроки № 1—2 Вступ до філософії 8
Тема 1. Філософське розуміння світу: буття, матерія
Уроки № 3—4 Вчення про буття. Об’єктивне буття і Я-буття 16
Урок № 5 Буття як реальність. Філософське розуміння категорії «буття». Єдність і різноманітність світу 27
Уроки № 6—7 Матерія, рух 36
Урок № 8 Рух і розвиток. Простір і час. Основні категорії філософії 49
Урок № 9 Повторювально-узагальнюючий урок за темою 1 «Філософське розуміння світу: буття, матерія» 56
Тема 2. Людина та ї ї буття у світі
Урок № 10 Загальне розуміння людини 59
Урок № 11 Багатовимірність людини 66
Урок № 12 Людина і суспільство. Людина і людство 72
Урок № 13 Співвідношення понять «людина—індивід—особа— особистість—індивідуальність» 77
Урок № 14 Вихідні цінності людського буття 85
Урок № 15 Особистість, ї ї основні ознаки і взаємозв’язок із суспільством 91
Уроки № 16—17 Соціальні ролі особистості. Роль особистості в історичному процесі 98
Урок № 18 Повторювально-узагальнюючий урок за темою 2 «Людина та ї ї буття у світі» 102
Тема 3. Філософське розуміння душі, свідомості і розуму
Урок № 19 Душа та ї ї розуміння 108
Уроки № 20—21 Поняття і структура свідомості. Походження і сутність свідомості. Свідомість і мова. Розум 114
Урок № 22 Проблема штучного інтелекту 125
Урок № 23 Суспільна свідомість та ї ї структура 130
Урок № 24 Світогляд, ідеологія і суспільна психологія 138
Урок № 25 Повторювально-узагальнюючий урок за темою 3 «Філософське розуміння душі, свідомості і розуму» 145
Тема. 4 Пізнання і його основні форми
Урок № 26 Сутність пізнання. Пізнання як ставлення людини до світу. Види пізнання 154
Урок № 27 Знання і віра. Суб’єкт і об’єкт пізнання. Почуттєве і раціональне пізнання та їх форми 159
Урок № 28 Проблема істини у філософії. Істина і правда. Специфіка наукового пізнання 168
Уроки № 29—30 Співвідношення емпіричного і теоретичного знання. Форми і методи наукового пізнання 174
Урок № 31 Докази і спростування 183
Урок № 32 Повторювально-узагальнюючий урок за темою 4 «Пізнання і його основні форми» 188
Тема 5. Соціальна філософія
Уроки № 33—34 Предмет соціальної філософії. Закономірне, стихійне і випадкове в історії 194
Урок № 35 Об’єктивне і суб’єктивне в соціально-історичному процесі 204
Уроки № 36—37 Суспільство та його соціальна структура 209
Урок № 38 Нації, національності та народи в системі суспільства та суспільних відносин 219
Урок № 39 Сім’я і суспільство 225
Урок № 40 Демографічні проблеми сучасного суспільства 230
Урок № 41 Повторювально-узагальнюючий урок за темою 5 «Соціальна філософія» 236
Тема 6. Філософія економіки
Урок № 42 Філософсько-економічне мислення 242
Урок № 43 Праця та ї ї філософське розуміння 247
Урок № 44 Людина у сфері економічних відносин 253
Урок № 45 Поняття власності 257
Урок № 46 Морально-етичні проблеми економіки 263
Урок № 47 Економічний розвиток і технічний прогрес, їх позитивні та негативні наслідки 268
Урок № 48 Проблеми екології 274
Урок № 49 Управління економікою 281
Урок № 50 Держава та ї ї вплив на економіку 287
Урок № 51 Повторювально-узагальнюючий урок за темою 6 «Філософія економіки» 292
Тема 7. Філософія політики
Уроки № 52—53 Держава та ї ї осмислення філософською думкою.
Суть держави 298
Урок № 54 Ідея права: право влади та влада права 311
Урок № 55 Поняття політичної влади 317
Урок № 56 Влада і мораль 323
Урок № 57 Лібералізм і консерватизм 329
Урок № 58 Демократія і тоталітаризм 334
Урок № 59 Ідея соціальної справедливості 341
Урок № 60 Повторювально-узагальнюючий урок за темою 7 «Філософія політики» 347
Тема 8. Духовне життя суспільства. Філософія культури
Урок № 61 Розуміння духовності. Суспільна свідомість та ї ї розуміння 353
Урок № 62 Політична свідомість і політична культура. Правосвідомість 359
Урок № 63 Моральна й етична свідомість 365
Урок № 64 Поняття культури і цивілізації. Взаємозв’язок культури та цивілізації. Національні культури та культура загальнолюдська 370
Урок № 65 Глобальні проблеми сучасної цивілізації 377
Урок № 66 Повторювально-узагальнюючий урок за темою 8 «Духовне життя суспільства.
Філософія культури» 383
Тема 9. Філософія освіти
Уроки № 67—68 Поняття «освіта». Роль освіти в житті людини і суспільства. Освіта упродовж життя. Суспільство знань. Освіта і сталий розвиток 389
Урок № 69 Повторювально-узагальнюючий урок 400
Урок № 70 Резервний час 406
Словник філософських понять і термінів 407