Економічна і соціальна географія України. 9 клас: Зошит для практичних робіт

код:
Г0116У
автор:
Сиротенко А. Й., Стадник О. Г., Довгань Г. Д.

Економічна і соціальна географія України. 9 клас: Зошит для практичних робіт / А. Й. Сиротенко, О. Г. Стадник, Г. Д. Довгань; За ред. проф. А. Й. Сиротенка. — 7-е вид., випр., доп. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 64 с.: іл., карти + Додаток (8 с.).
ISBN 978–966–672–854–1.
Зошит містить практичні роботи з географії і контрольні завдання за темами, укладені відповідно до програми для 12-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Завдання практичних робіт дозволяють диференційовано підходити до їх виконання, з урахуванням рівня навчальних компетентностей класу та окремих учнів. Посібник містить усі необхідні контурні карти. До зошита додається комплект кольорових карт. Зошит призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів географії.
ББК 65.049(4УКР)я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
9,64 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Практична робота 1
Визначення позитивних і негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, із якими вона межує 1
Контурні карти
Україна на карті Європи 4
Геополітичне положення України 5
Практична робота 2
Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України 6
Контурні карти
Населення 7
Практична робота 3
Побудова графіка зміни кількості населення за певний період 8
Контурні карти
Адміністративно-територіальний устрій України 10
Практична робота 4
Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України 12
Контурні карти
Політична карта світу 14
Практична робота 5
Складання схеми галузевої структури промисловості України 15
Практична робота 6
Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів 18
Контурні карти
Паливна промисловість та енергетика 20
Практична робота 7
Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанцій 21
Контурні карти
Паливна промисловість та енергетика 23
Практична робота 8
Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної та кольорової металургії 24
Контурні карти
Чорна та кольорова металургія 25
Практична робота 9
Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції 27
Контурні карти
Сільське господарство 2
Практична робота 10
Нанесення на контурну карту області (республіки) найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області (республіки) 31
Контурні карти
Північно-Східний, Донецький та Придніпровський райони 33
Центральний та Столичний економічні райони 34
Північно-Західний, Карпатський та Подільський економічні райони 35
Контрольні завдання за темами
Тематичний блок І Вступ. Економіко-географічне положення України. Адміністративно-територіальний устрій 37
Тематичний блок ІІ Населення України 41
Тематичний блок ІІІ Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал країни. Промисловість. Паливна промисловість. Електроенергетика. Металургійна промисловість 45
Тематичний блок IV Машинобудування і металообробка. Хімічна промисловість. Лісова
і деревообробна промисловість. Промисловість будівельних матеріалів. Легка промисловість. Харчова промисловість. Соціальна інфраструктура 49
Тематичний блок V Сільське господарство. Транспорт. Україна і світове господарство 53
Тематичний блок VІ Територіальний поділ України. Географія своєї області 57
Контурні карти
Машинобудування 61
Хімічна промисловість 62
Транспорт 63
Яндекс.Метрика