Економічна і соціальна географія України. 9 клас : розробки уроків (Серія «Конструктор уроку»)

код:
Г19131У
автор:
Капіруліна С. Л.

Економічна і соціальна географія України. 9 клас : розробки уроків на друкованій основі / С. Л. Капіруліна, О. Г. Стадник. — Х.: Вид-во «Ранок», 2013. — 112 с. — (Серія «Конструктор уроку) + Додаток: 1 електрон. опт.
диск (CD-ROM).
ISBN 978—617—09—1002—8.
Посібник містить шаблони розробок усіх уроків з економічної і соціальної географії України для 9 класу, складені згідно з вимогами чинної навчальної програми. З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку.
До посібника додається електронний диск, що містить додаткові матеріали до уроків, роздавальні матеріали, наочні матеріали, календарно-тематичний план, такі самі шаблони уроків, як і в друкованому посібнику, та відповіді до завдань посібників «Економічна і соціальна географія України. 9 клас : комплексний зошит для контролю знань» та «Економічна і соціальна географія України. 9 клас : зошит для практичних робіт». Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів географії та студентів вищих навчальних закладів.
УДК [91:372.8](075.3)
ББК (65.04+74.262.8)(4Укр)я721 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
114
розмір файлу:
4,25 МБ
Безкоштовний додаток:
Конструктор уроку. Географія, 9 клас
Цiна: 50 грн 50 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Передмова 3
Урок № 1 Предмет економічної і соціальної географії України 4
Урок № 2 Економіко-географічне та геополітичне положення України 6
Урок № 3 Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України 8
Урок № 4 Сучасний адміністративно-територіальний поділ України 10
Урок № 5 Кількість, розміщення і густота населення. Природний рух населення 12
Урок № 6 Механічний рух. Міграції. Статево-віковий склад населення 14
Урок № 7 Національний склад населення України та окремих регіонів.
Українська діаспора та її географія 6
Урок № 8 Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація 18
Урок № 9 Трудові ресурси і зайнятість населення 20
Урок № 10 Тематичне оцінювання № 1 за темами «Вступ», «Україна на карті світу» та «Населення України» 22
Урок № 11 Господарство і національний господарський комплекс України 24
Урок № 12 Галузева і територіальна структура господарства України 26
Урок № 13 Економічний потенціал України 28
Урок № 14 Промисловість як головна галузь матеріального виробництва 30
Урок № 15 Галузева структура та сировинна база паливної промисловості.
Вугільна промисловість. Торфова, горючесланцева промисловість 32
Урок № 16 Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість 34
Урок № 17 Електроенергетика як складова паливно-енергетичного комплексу України, її значення 36
Урок № 18 Металургійна промисловість. Чорна металургія 38
Урок № 19 Кольорова металургія 40
Урок № 20 Тематичне оцінювання № 2 за темами «Загальна характеристика господарства України», «Економічний потенціал України», «Промисловість: загальна характеристика», «Паливна промисловість», «Електроенергетика», «Металургійна промисловість» 42
Урок № 21 Машинобудування і металообробка. Структура машинобудування 44
Урок № 22 Територіальна структура машинобудування 46
Урок № 23 Хімічна промисловість 48
Урок № 24 Лісова і деревообробна промисловість 50
Урок № 25 Промисловість будівельних матеріалів 52
Урок № 26 Легка промисловість. Художні промисли 54
Урок № 27 Харчова промисловість 56
Урок № 28 Сільське господарство. Галузева структура сільського господарства 58
Урок № 29 Рослинництво 60
Урок № 30 Тваринництво 62
Урок № 31 Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони.
Приміські сільськогосподарські райони 64
Урок № 32 Тематичне оцінювання № 3 за темами «Машинобудування і металообробка», «Хімічна промисловість», «Лісова і деревообробна промисловість», «Промисловість будівельних матеріалів», «Легка промисловість. Художні промисли», «Харчова промисловість», «Сільське господарство» 66
Урок № 33 Транспорт України 68
Урок № 34 Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт 70
Урок № 35 Водний, повітряний та трубопровідний транспорт 72
Урок № 36 Географія транспорту України 74
Урок № 37 Соціальна сфера, її вплив на розвиток економіки країни 76
Урок № 38 Світове господарство та міжнародний поділ праці 78
Урок № 39 Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки країни 80
Урок № 40 Тематичне оцінювання № 4 за темами «Транспорт», «Соціальна сфера», «Україна і світове господарство», «Зовнішні економічні зв’язки України» 82
Урок № 41 Економіко-географічний поділ України. Донецький економічний район 84
Урок № 42 Придніпровський економічний район 86
Урок № 43 Північно-Східний економічний район 88
Урок № 44 Столичний економічний район 90
Урок № 45 Центральний економічний район 92
Урок № 46 Подільський економічний район 94
Урок № 47 Північно-Західний економічний район 96
Урок № 48 Карпатський економічний район 98
Урок № 49 Причорноморський економічний район 100
Урок № 50 Тематичне оцінювання № 5 за темою «Економіко-географічний поділ України» 102
Уроки № 51—52 Географія своєї області (республіки) 104
Література 106
Ділові папери 107