Довідник учителя зарубіжної літератури в запитаннях і відповідях

код:
Ф3469У

Довідник учителя зарубіжної літератури в запитаннях і відповідях / Авт.-упоряд. В. Л. Федоренко. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. — 384 с.
ISBN 966-08-1430-5.
Довідник складено у формі розгорнутих відповідей на типові запитання, які постійно постають перед учителем. Матеріал подано за певними тематичними групами, що значно полегшує та прискорює роботу з книгою. Посібник призначений вчителям зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, студентам і викладачам педагогічних вищих навчальних закладів, методистам науково-методичних центрів, районних методичних кабінетів, методистам і викладачам інститутів післядипломної освіти, всім зацікавленим освітянам.
УДК [821.100:371.32](035)
ББК 77.268.3(0)

Мова:
укр.
кількість сторінок:
384
розмір файлу:
2,72 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Від упорядника 3
Розділ І. Законодав ство Укра їни про осві ту Конституція України (Витяг) 5
Яка мета освіти?На яких засадах вона ґрунтується? Які основні принципи освіти, її структура? 7
Закон України про освіту (Витяг) 7
Найважливіші питання загальної середньої освіти 13
Закон України про загальну середню освіту (Витяг) 13
Указ Президента України про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні 24
Постанова КМУ від 31 грудня 2005 р. № 1312 Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти 29
Постанова КМУ від 31 грудня 2005 р. № 1312 Положення про Український центр оцінювання якості освіти (Витяг) 31
Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1095 Деякі питання запровадження зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти 34
Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1095 Порядок зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти 36
Розділ ІІ Кон цептуа льне та нор мативно -правове за безп ечення нав чально го про цесу
На яких принципах будується сучасна українська школа? 40
Постанова Колегії МОНУ та Президією АПНУ № 12/5-2 від 22.11.2001 Концепція загальної середньої освіти (12річна школа) 40
Як розвиватиметься профільне навчання у старшій школі? 61
Концепція профільного навчання в старшій школі Рішення спільної колегії МОНУ та АПНУ від 25.09.2003 № 10/12-2 61 Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Постанова КМУ від 14 січня 2004 р. № 24 75
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Витяг) Постанова КМУ від 14.01.2004 р. № 24 75
Якими типовими навчальними планами слід керуватися у 2006/2007 навчальному році? 87
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2006/2007 навчальний рік
Лист МОНУ від 03.04.2006 № 1/9-191 87
Наказ МОНУ 25.04.2001. № 342 Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002—2004/2005 навчальні роки 89
Наказ МОНУ від 25.04.2001 № 342 Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002—2004/2005 навчальні роки 90
Наказ МОНУ від 20.05.2003 р. № 306 Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 108
Наказ МОНУ № 132 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи 123
Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи 124
Наказ МОНУ від 09.03.05 № 145 Про внесення змін до наказу МОН №132 від 23.02.2004 року «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів 12-річної школи» 129
Лист МОНУ від 14.06.2005 № 1/9-321 170 Наказ № 182від 13.03.2006 р. Про затвердження Типового навчального плануспе ціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 176
Пояснювальна записка до наказу МОНУ від 13.03. 2006 р. № 182 180 Наказ МОНУ від 13.05.05 №291 Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу 181
Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу 182
Чим керуватися при переведенні або випуску учнів? 193
Наказ МОНУ від 05.02.2001 № 44 Зареєстровано в МЮУ 8 лютого 2001 р. за № 120/5311 Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності 193
Наказ МОНУ 05.02.2001 № 44 Зареєстровано в МЮУ 8 лютого 2001 р. за № 120/5311 Як прчоводиться державна підсумкова атестація? З яких предметів? У який термін? 201
Наказ МОНУ від 14.12.2000 р. № 588 Зареєстровано в МЮУ 19 грудня 2000 р. за № 925/5146 201
Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 201
Наказ МОНУ від 14 грудня 2000 р. № 588 Зареєстровано в МЮУ19 грудня 2000 р. за № 925/5146 202
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 202
Що треба знати про навчальні екскурсії та практику? 211
Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів Лист МОНУ від 07.03.2001 № 1/9–97 211
За яких умов випускники нагороджуються золотою або срібною медаллю?У яких випадках учні 5–8 і 10 класів отримують похвальні листи та грамоти? 218
Наказ МОНУ від 13.12.2000 р. № 584 Зареєстровано в МЮУ 19 грудня 2000 р. за № 924/5145 Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» 218
Наказ МОНУ від 13 грудня 2000 р. № 584 Зареєстровано в МЮУ 19 грудня 2000 р. за № 924/5145 Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» 219
Наказ МОНУ від 11.12.2000 № 579 Зареєстровано в МЮУ 19 грудня 2000 р. за № 923/5144 Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 222
Наказ МОНУ 11 грудня 2000 року № 579 Зареєстровано в МЮУ 19 грудня 2000 р. за № 923/5144 Положення про похвальний лист «За високі досягнення у нав- чанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 223
Розділ ІІІ Робота з обдаровано ю молодд ю Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006–2010 роки (проект) 225
Наказ Міністерства освіти України № 305 від 18.08.98 Зареєстровано в МЮУ 24 вересня 1998 р. за № 598/3038 Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково- дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності 230
Наказ Міністерства освіти України18.08.98 № 305 Зареєстровано в МЮУ 24 вересня 1998 р. за № 598/3038 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності 231
Про малу академію наук 257
Наказ МОНУ від 09.02.2006 № 90 Зареєстровано в МЮУ 24 лютого 2006 р. за № 172/12046 Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді 257
Наказ МОНУ 09.02.2006 № 90
Зареєстровано в МЮУ 24 лютого 2006 р. за № 172/12046 Положення про малу академію наук учнівської молоді 258
Розділ ІV. Конкур с «Учитель року » Які завдання конкурсу «Учитель року»? Хто його проводить? Що треба, щоб стати учасником цього конкурсу? 273
Постанова КМУ від 11.08.1995 р. № 638 Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» 273
Постанова КМУ від 11 серпня 1995 р. № 638 Положення про всеукраїнський конкурс«Учитель року» 274
Розділ V. Науково -методи чне за безп ечення вив чення зару біжно ї літера тур и Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури у 2006—2007 навчальному році 277
За якими програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками відбуватиметься вивчення зарубіжної літератури в 2006/2007 навчальному році? 297
Перелік програм, підручників та навчально- методичних посібників, рекoмендованих МОНУ для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2005/2006 навчальному році (Витяг) 297
Чим керуватися, оцінюючи навчальні досягнення учнів? 306
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти 306
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури 311
У яких документах визначені вимоги до оформлення письмових учнівських робіт з мови та літератури та до перевірки зошитів у 5–11 класах? 314
Лист МОНУ від 28.04.2006 № 1/9-301 314
Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5—11 класах Додаток до листа МОНУ № 1/9-301від 28.04.2006 року 314
Як правильно оформити предметну сторінку в класному журналі? 319
Лист МОНУ від 23.06.2006 № 1/9-436 319
Методичні рекомендації щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень з української та зарубіжної літератури учнів загальноосвітніх навчальних закладів Додаток до листа МОНУ від 23.06.2006 № 1/9-436 319 Як скласти календарно-тематичний план уроків зарубіжної літератури за програмою «Зарубіжна література. 5–12 класи», затвердженою МОНУ (лист № 1/11-6611 від. 23.12.2004 р.)? 323
5 клас 323
6 клас 328
Розділ VI. Шкі льна доку ментація та нав чальні кабінети Якою має бути обов’язкова шкільна документація? 333
Наказ МОНУ від 23.06.2000 № 240 Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I—III ступенів 333
Наказ МОНУ від 23 червня 2000 р. № 240 Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I—III ступенів. 334
Наказ МОНУ від 13.06.2001 № 451 Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I—III ступенів усіх типів і форм власності 345
Які заходи застосовує МОНУ з метою подолання бюрократизму в освіті? 346
Наказ МОНУ від 17.05.2005 р. № 297 Про подолання проявів бюрократизму в освіті 346
Яким має бути обладнання навчальних кабінетів? 348
Наказ МОНУ від 20.07.2004 р. № 601 Зареєстровано в МЮУ 9 вересня 2004 р. за № 1121/9720 Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 348
Наказ МОНУ від 20 липня 2004 р. № 601 Зареєстровано в МЮУ 9 вересня 2004 р. за і6 1121/9720 349
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 349
Розділ VII Со ціа льні права вчителя Що мусить знати вчитель про фахову атестацію? 358
Наказ МОНУ від 20 серпня 1993 р. № 310 Зареєстровано в МЮУ 2 грудня 1993 р. за № 176 Типове положення про атестацію педагогічних працівників України 358
Які існують заохочувальні відзнаки МОНУ? 375
Наказ МОНУ від 11.07.2005 № 402 Зареєстровано в МЮУ 28 липня 2005 р. за № 820/11100 Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки МОНУ 375
Наказ МОНУ 11.07.2005 № 402 Зареєстровано в МЮУ 28 липня 2005 р. за № 820/11100 Положення про нагородження нагрудним знаком «Відмінник освіти України» МОНУ 376
Наказ МОНУ 11.07.2005 № 402 Зареєстровано в МЮУ 28 липня 2005 р. за № 826/11106
Положення про нагородження Почесною грамотою МОНУ 378