Довідник учителя художньо-естетичного циклу в запитаннях та відповідях

код:
О3495У
автор:
Дємчишин М. С

Довідник учителя художньо-естетичного циклу в запитаннях та відповідях/ Упоряд. М. С. Дємчишин.— Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.— 608 с.
ISBN 966-08-1393-7
Довідник складено у формі розгорнутих відповідей на типові запитання, які постають перед учителем. Матеріал подано за певними тематичними розділами, що значно полегшує та прискорює роботу з книгою.
Посібник призначено вчителям художньо-естетичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, студентам і викладачам вищих навчальних закладів.
УДК 373.31(083)
ББК 74.24 я2
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
608
розмір файлу:
2,58 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЗМІСТ
Шановні колеги! 3
Розділ 1. Перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні
За якими основними принципами здійснено перехід на 12-річну систему освіти? 5
Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання 5
На чому базується концепція загальної 12-річної середньої освіти? 8
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) 8
Які пріоритетні напрями та перспективи розвитку освіти в Україні? 29
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні 29
Які заходи вживає держава щодо вдосконалення підготовки, підвищення професійного рівня й поліпшення умов праці вчителів? 35
Про затвердження Державної програми «Вчитель» 35
Державна програма «Вчитель» 36
Основні заходи щодо виконання Програми 41
Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Державної програми «Вчитель» у 2006—2010 рр 43
План заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Державної програми «Вчитель» у 2006—2010 рр 44
Які Типові плани на 2006/2007 навчальний рік затверджені МОН України для середніх загальноосвітніх навчальних закладів різних типів? 59
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2006/2007 навчальний рік 59
У який спосіб проводиться забезпечення шкіл підручниками і навчальними посібниками? 62
Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками 62
Які вимоги висуваються щодо оснащення навчальних кабінетів загальноосвітніхнавчальних закладів? 64
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 64
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 65
Розділ ІІ . Державні вимоги до освітніх галузей художньо-естетичного циклу у 12-річних загальноосвітніх закладах
Які принципи покладено в основу Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі «Мистецтво»? 75
На виконання рішення колегії Міністерства освіти інауки України № 10/1-2 від 20.10.2005 року «Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання» та з метою упорядкування використання навчальних програм з предметів інваріантної складової Типового навчального плану початкової школи 75
Державний стандарт початкової загальної освіти 77
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи (витяг) 80
Які основні зміни до Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі «Мистецтво» внесено на сьогодні? 85
Основні зміни, що внесені до Державного стандарту початкової загальної освіти рішенням колегії Мінстерства освіти і науки України «Про перехід початкової школи на новий зміст та структуру навчання» від 20 жовтня 2005 року 85
Яку концептуальну ідею покладено в основу Державного стандарту базової і повноїсередньої освіти у галузі «Естетична культура»? 87
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 87
Державний cтандарт базової і повної середньої освіти 87
Характеристика освітніх галузей(витяг) 90
Розділ ІІІ . Організація навчально –виховного процесу з художньо-естетичних дисциплін у 12-річних загальноосвітніх навчальних закладах
Які навчальні програми освітньої галузі «Мистецтво» затверджено для початкових класів
на 2006/2007 навчальний рік? 95
Організація навчально-виховного процессу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2006/2007 навчальному році (витяг) 95
За якими Типовими навчальними планами освітньої галузі «Мистецтво» навчатимуться
учні початкових класів? 99
Про Типові навчальні плани початкової школи 99
Типові навчальні плани освітньої галузі «Мистецтво» у початковій школі 100
Які навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники з освітньої галузі «Мистецтво» можуть бути використані для організації навчально-виховного процесу
в загальноосвітніх навчальних закладах? 104
Початкова школа 104
5—11 класи 109
За якими Типовими планами навчатимуться учні спеціалізованих шкіл з поглибленимвивченням предметів художньо-естетичного циклу? 134
Про Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу 134
Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
та предметів художньо-естетичного циклу 135
Як скласти календарне планування? 145
Початкові класи 145
5 клас 151
Розділ IV. Альтернативні програми
Якими програмами спецкурсів, факультативів, курсів за вибором та інтегрованих курсів
може скористатися вчитель? 183
«Естетично-творча діяльність школярів» Програма курсу за вибором 1—4 класи 183
«Малюнок та живопис» Програма для профільної освіти 1—4 класи 211
Тематичне планування213
«Малюнок і живопис» Програма для профільної освіти 5—8 класи226
Тематичне планування228
Програма «Малюнок і живопис» 9—11 класи 242
Тематичне планування244
«Основи театрального мистецтва» Програма курсу за вибором 1—4 класи 258
«Розвиток діалогічного мовлення засобами інсценізації» Програма лялькового театру1—4 класи 279
Тематичне планування 280
Програма «Художня кераміка»5—11 класи 305
Тематичне планування 307
Державна атестація 330
Критерії оцінювання рівня знань з предметів ДПМ 330
Програма«Художня обробка деревини» 5—11 класи 337
«Постановка голосу» (сольний спів) Програма для профільної освіти 5—12 класи 370
Тематичне планування 371
Зміст програми 380
Програмні вимоги відповідно до вікових особливостей розвитку дітей 392
Програмні вимоги за роками 395
«Умілі руки» Програма для позакласної роботи з декоративно-прикладного мистецтва. 1 клас 400
Тематичне планування 400
«Програма навчання грі на духових інструментах»8—12 класи 403
Тематичне планування 406
Програмні вимоги 411
Розділ V. Музика масових жанрів як важлива складова нової програми «Музичне мистецтво» для загальноосвітніх навчальних закладів
Що повинен знати про «масову» музичну культуру вчитель, аби допомогти учнямоволодіти критеріями оцінки музичних творів? 415
Вступ 415
Джаз 424
Рок 432
Поп 448
Розділ VI. Забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації вчителів
Які Типові правила внутрішнього трудового розпорядку передбачено для працівників навчально-виховних закладів? 454
Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України 454
Який порядок, види та періодичність атестації учителів? 466
Про затвердження Типового Положення про атестацію педагогічних працівників України 466
Які доплати встановлено для учителів за окремі види педагогічної діяльності? 483
Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності 483
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 № 161 484
Як здійснюються виплати надбавок за вислугу років педагогічним працівникам? 487
Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» 487
Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти 488
Який порядок надання відпустки передбачено вчителям? 490
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам 490
Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днівкерівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічнимпрацівникам та науковим працівникам (назва Порядку із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001) 491
Який порядок присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам? 501
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 632 «Прореалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України
«Про вищу освіту» 501
Які заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України? 502
Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки 502
Положення про нагородження нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України 503
Положення про нагородження нагрудним знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України 505
Положення про нагородження нагрудним знаком «Софія Русова» Міністерства освіти і науки України 507
Положення про нагородження нагрудним знаком «А. С. Макаренко» Міністерства освіти і науки України 508
Положення про нагородження нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» Міністерства освіти і науки України 510
Положення про нагородження нагрудним знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України 511
Положення про нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 513
Як Держава сприяє творчим педагогічним пошукам? 515
Указ Президента України Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» 515
Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (нова редакція) 515
Що таке «дистанційна освіта» і як вона впроваджується в Україні? 519
Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні 519
Як організувати навчальний процес за дистанційною формою навчання? Які можливості відкриває дистанційна освіта? 531
Про затвердження Положення про дистанційне навчання 531
Положення про дистанційне навчання 531