Довідник учителя хімії в запитаннях та відповідях

код:
Х3490У
автор:
Василенко С. В.

Д 58 Довідник учителя хімії в запитаннях та відповідях./ Упоряд. С. В. Василенко.— Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.- 528 с.

ISBN 966-08-1217-5.

Довідник учителя хімії містить чинні нормативно-правові акти у сфері загальної середньої освіти. У цьому довіднику учитель знайде відповіді на всі запитання щодо організації навчально-виховного процесу з хімії.

Довідник складено у формі розгорнутих відповідей на типові запитання, які постійно постають перед учителем. Усі запитання та відповіді згруповано за певними тематичними групами, що значно полегшує та прискорює роботу з довідником.

Сподіваємося, що ця збірка стане у пригоді як досвідченому вчителю, так і його молодому колезі. Також вона може зацікавити методистів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів і всіх причетних до такої цікавої та необхідної справи — розвитку освіти в нашій країні.

УДК 37(083)

ББК 74.262.21ц

Мова:
укр.
кількість сторінок:
528
розмір файлу:
2,2 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Шановні колеги! . . 3

Розділ 1. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Які пріоритетні напрями та перспективи розвитку освіти в Україні? 5

Указ Президента України № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» 6

Постанова кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717

«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» 11

Які концептуальні засади системи 12-річної школи? 14

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) 14

Які вимоги до хімічної освіти у 12-річній школі? 35

Державний стандарт базової і повної середньої освіти 35

Концепція хімічної світи 12-річної школи (проект) 45

Які перспективи запровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання? 52

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 р. № 1312

«Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» 53

Положення про Український центр оцінювання якості освіти 55

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 58

Як буде проводитися незалежне оцінювання у 2007 році? 60

Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання 60

Які програмові вимоги зовнішнього оцінювання з хімії? 62

Форма, структура та зміст завнішнього тестування з хімії 62

Програмові вимоги зовнішнього оцінювання з хімії 63

Які питання виникають в учнів щодо проведення незалежного зовнішнього оцінювання? 76

Якi матерiали можна використовувати, готуючись до зовнішнього оцiнювання? 76

Як довго триває тестування? 76

Де проводитиметься тестування? Коли потрiбно прибути на мiсце тестування? 77

Що необхiдно з собою взяти? 77

Чи придiляється увага iнформацiйнiй безпецi тестування? 77

Як опрацьовують результати зовнiшнього тестування? 78

Кому надають iнформацiю про результати тестування?

Де можна отримати результати тестування? 78

Які правила проходження зовнішнього оцінювання? 79

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

За якою кількістю годин здійснюватиметься вивчення хімії у 2006/2007 навчальному році в навчальних закладах різних типів? . 81

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-191 від 03.04.2006 р. «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2006/2007 навчальний рік» 81

Які рекомендації щодо вивчення хімії у 2006/2007 навчальному році? 128

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2006—2007 навчальному році . 128

Як скласти календарне планування з хімії? 135

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків у 8 класі 135

Орієнтовне тематичне планування уроків з хімії в 9 класі 138

Орієнтовне тематичне планування уроків з хімії в 10 класі 141

Орієнтовне календарно тематичне планування уроків з хімії в 11 класі 146

Як оцінити рівень навчальних досягнень учнів? 149

Інструкція про організацію і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5—11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 149

Які типи та структура сучасного уроку? 160

Який порядок проведення державної атестації? 172

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 172

Які функції покладаються на класного керівника? 182

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти 182

Як правильно оформити класний журнал? 186

Правила ведення класного журналу 186

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Яка мета і принципи організації профільного навчання? 191

Рішення колегії Міністерства освіти і науки України № 10/13 від 25.09.03 р. «Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі» 191

Концепція профільного навчання в старшій школі 192

Що робиться для поліпшення якості навчально-виховного процесу при переході до профільного навчання? 206

Наказ Міністерства освіти і науки України № 589 від 13.10.2005 р. «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10—12 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 206

Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 207

Розділ 4. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Чи забезпечено навчальний процес підручниками та посібниками? 218

Постанова кабінету Міністрів України № 1748 від 16.11.220 р. «Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками» 218

Як проводиться конкурс рукописів підручників? 220

Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для навчальних закладів системи загальної середньої освіти 220

Що робиться для підвищення якості навчальної літератури? 227

Апробація як засіб підвищення якості навчальної літератури 227

Як проходить процес апробації? 230

Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів 230

Чому запровадили сучасну українську термінологію і номенклатуру в хімії? 234

Які вимоги до сучасної української термінології та номенклатури в хімії? 238

Державний стандарт України. Елементи хімічні та речовини прості 238

Як впроваджуються в навчально-виховний процес інформаційні технології? 251

Педагогічні програмні засоби — електронні засоби навчального призначення 251

Про програму Майкрософт «Нове життя комп’ютера» 253

Які навчальні комп’ютерні програми можуть бути використані в навчальному процесі з хімії? 260

Реєстр навчальних комп’ютерних програм з хімії (станом на 27.04.2006 р.) 260

Які вимоги існують до педагогічних програмних засобів? 261

Тимчасові вимоги до педагогічних програмних засобів для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що створюються за державні кошти 261

Які правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах? 267

Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах 267

Як проводиться апробація електронних засобів навчального призначення? 274

Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів 274

Що собою являє навчальний кабінет? 279

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 280

Наказ Міністерства праці та соціальної політики, комітету з нагляду за охороною праці України № 222 від 16.11.1998 р. «Про затвердження правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів» 290

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лібораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів) 291

Засоби навчання та обладнання для кабінетів хімії загальноосвітніх навчальних закладів 327

Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів хімії загальноосвітніх навчальних закладів 330

Який порядок списання матеріальних цінностей? 346

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ 346

Розділ 5. РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

Які основні завдання роботи з обдарованою молоддю? 356

Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006 — 2010 роки (проект) 356

Для чого створена мала академія наук учнівської молоді? 362

Положення про малу академію наук учнівської молоді 362

Чим визначається порядок проведення учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін? 376

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності 376

Що таке «Інтернет-олімпіада»? 402

Наказ Міністерства освіти і науки України № 638 від 06.11.2002 р. «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з базових дисциплін» 402

Положення про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з базових дисциплін 403

Як відзначаються переможці конкурсів та їх учителі? 406

Указ президента України № 169/2000 від 05.02.2000 р. «Про відзначення призерів і учасників Міжнародних учнівських олімпіад та їх учителів 406

Розділ 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ

Що являє собою Державна програма «Вчитель»? 407

Постанова Кабінету Міністрів України № 379 від 28.03.2002 р.

«Про затвердження Державної програми «Вчитель» 407

Державна програма «Вчитель» 408

Як виконується Державна програма «Вчитель»? 417

План заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Державної програми «Вчитель» у 2006 — 2010 рр. 417

Як і з якою метою проводиться атестація педагогів? . 431

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-482 від 04.11.2002 р. 431

Який порядок, види та періодичність атестації? 433

Наказ Міністерства освіти і науки України № 310 від 20.08.1993 р. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» 433

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України 434

Як держава сприяє творчим педагогічним пошукам? 450

Указ президента України № 489/95 від 29.06.1995 р. «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» 450

Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (нова редакція) 451

Чи існують надбавки за роботу з хімічними реактивами? 454

Іструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти 454

Як здійснюються виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років? 459

Постанова Кабінету Міністрів України № 78 від 31.01.2001 р. «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57

Закону України «Про освіту», частини першої статті 25

Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» 459

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти 461

Яка відпустка у вчителів? 453

Постанова Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» 463

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам 464

Який порядок присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам? 475

Наказ Міністерства освіти і науки України № 396 від 4.07.2005 р. «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» 475

Які заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України? 477

Наказ Міністерства освіти і науки України № 402 від 11.07.2005 р. «Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України» 477

Положення про нагородження нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України 478

Положення про нагородження нагрудним знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України 481

Положення про нагородження нагрудним знаком «Софія Русова» Міністерства освіти і науки України 473

Положення про нагороджепння нагрудним знаком «А. С. Макаренко» Міністерства освіти і науки України 485

Положення про нагородження нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» Міністерства освіти і науки України 487

Положення про нагородження нагрудним знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України 489

Положення про нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 491

Що таке «дистанційна освіта» і як вона впроваджується в Україні? 493

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні 493

Як організувати навчальний процес за дистанційною формою навчання? Які можливості відкриває дистанційна освіта? 505

Наказ Міністерства освіти і науки України № 40 від 21.01.2004 р. «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» 505

Положення про дистанційне навчання 505