Довідник учителя російської мови в запитаннях та відповідях

код:
Ф3471У

Довідник учителя російської мови в запитаннях та відповідях / Авт.-упоряд. О. О. Семененко. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. — 496 с.
ISBN 966–08–1431–3.
Довідник складено у формі розгорнутих відповідей на типові запитання, які постійно постають перед учителем. Матеріал подано за певними тематичними групами, що значно полегшує та прискорює роботу з книгою. Посібник призначений вчителям російської мови загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, студентам і викладачам педагогічних вищих навчальних закладів, методистам науково-методичних центрів, районних методичних кабінетів, методистам і викладачам інститутів післядипломної освіти, всім зацікавленим освітянам.
УДК [811.161.1:371.32](035)
ББК 74.268.1(4РОС)
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
496
розмір файлу:
3,04 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Розділ I. Міжнародні норми та рекомендації щодо регулювання етнонаціональних процесів Рамкова конвенція про захист національних меншин 6
З якою метою було розроблено Гаазькі рекомендації щодо прав національних меншин на освіту? Гаазькі рекомендації щодо прав національних меншин на освіту 16
Пояснювальна записка до Гаазьких рекомендацій щодо прав національних меншин на освіту 22
У чому полягає суть і унікальність Європейської хартії регіональних мов або мов меншин? Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 31
Які мови в Україні захищає Європейська хартія регіональних мов або мов меншин? 49
Чи захищає Європейська хартія регіональних мов або мов меншин українську мову? 50
Розділ ІІ Законодавство України про реалізацію мовної політики в багатоетнічному суспільстві Конституція України (Витяг) 51
Яке офіційне тлумачення окремих положень статті 10 Конституції України? Рішення Конституційного Суду України 53
Найважливіші питання щодо державної мови в Україні, мов інших національностей і права користуватися будь-якою мовою, мови діловодства та документації Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки Про мови в Українській РСР 68
Який документ забезпечує захист прав національних меншин України? Закон Украины О национальных меньшинствах в Украине 79
Який порядок вивчення російської мови у ЗНЗ України? 83
Розділ ІІ І. Законодавство України про освіту Яка мета освіти? На яких засадах вона ґрунтується? Які основні принципи освіти, її структура? Закон України Про освіту (Витяг) 88
Найважливіші питання загальної середньої освіти Закон України Про загальну середню освіту (Витяг) 94
Указ Президента України Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні 105
Про _____невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Постанова КМУ від 31.12.2005 р. № 1312 110 Положення про Український центр оцінювання якості освіти (Витяг) Затверджено Постановою КМУ від 31.12.2005 р. № 1312 112 Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1095 115 Порядок зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Затверджено Постановою КМУ від 25.08.2004 р. № 1095 116
Розділ ІV. Концептуальне та нормативно-правове забезпечення навчального процессу На яких принципах будується сучасна українська школа? Концепція загальної середньої освіти (12річна школа) Затверджено Постановою Колегії МОНУ та Президією АПНУ № 12/5-2 від 22.11.2001 121
Як розвиватиметься профільне навчання у старшій школі? Концепція профільного навчання в старшій школі Затверджено Рішенням спільної колегії МОНУ та АПНУ від 25.09.2003 № 10/12-2 142
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Постанова КМУ від 14.01.2004 р. № 24 156
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Витяг) Затверджено Постановою КМУ від 14.01.2004 р. № 24 156
Якими типовими навчальними планами слід керуватися у 2006/2007 навчальному році? Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2006/2007 навчальний рік Лист МОНУ від 03.04.2006 № 1/9-191 168
Про Типові навчальні плани ЗНЗ на 2001/2002—2004/2005 навчальні роки Наказ МОНУ 25.04.2001. № 342 170
Типові навчальні плани ЗНЗ на 2001/2002—2004/2005 навчальні роки Затверджено Наказом МОНУ від 25.04.2001 № 342 171
Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у ЗНЗ Наказ МОНУ від 20.05.2003 р. № 306 189
Типовий навчальний план для профільного навчання на III ступені ЗНЗ (українська мова навчання) 190
Типовий навчальний план для профільного навчання на III ступені ЗНЗ (навчання мовами національних меншин) 194
Типовий навчальний план для профільного навчання на III ступені однокомплектних ЗНЗ (гуманітарний та природничо-математичний напрями ) 198
Про затвердження Типових навчальних планів ЗНЗ 12-річної школи Наказ МОНУ № 132 204
Типові навчальні плани для основної та старшої школи ЗНЗ у структурі 12-річної школи. Пояснювальна записка 205
Про внесення змін до наказу МОН №132 від 23.02.2004 року «Про затвердження Типових навчальних планів ЗНЗ 12-річної школи» Наказ МОНУ від 09.03.05 № 145 210 Типовий навчальний план ЗНЗ з українською мовою навчання (основна школа у структурі 12-річної) 211
Про затвердження Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов Наказ № 182 від 13.03.2006 р 257 Типовий навчальний план спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 258
Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу Наказ МОНУ від 13.05.05 №291 262
Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу 263
Чим керуватися при переведенні або випуску учнів? Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності Наказ МОНУ від 05.02.2001 № 44 Зареєстровано в МЮУ 8.02.2001 р. за № 120/5311 274
Як проводиться державна підсумкова атестація? З яких предметів? У який термін? Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Наказ МОНУ від 14.12.2000 р. № 588 Зареєстровано в МЮУ 19.12.2000 р. за № 925/5146 282
Положення Про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Затверджено Наказом МОНУ від 14 грудня 2000 р. № 588 Зареєстровано в МЮУ 19.12.2000 р. за № 925/5146 283
Що треба знати про навчальні екскурсії та практику? Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів ЗНЗ Лист МОНУ від 07.03.2001 № 1/9–97 292
За яких умов випускники нагороджуються золотою або срібною медаллю? У яких випадках учні 5–8 і 10 класів отримують похвальні листи та грамоти? Про затвердження Положення Про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» Наказ МОНУ від 13.12.2000 р. № 584 Зареєстровано в МЮУ 19.12.2000 р. за № 924/5145 298
Положення Про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» Затверджено наказом МОНУ від 13 грудня 2000 р. № 584
Зареєстровано в МЮУ 19.12.2000 р. за № 924/5145 299
Про затвердження Положення Про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» Наказ МОНУ від 11.12.2000 № 579 Зареєстровано в МЮУ 19.12.2000 р. за № 923/5144 302
Положення Про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» Затверджено Наказом МОНУ 11.12.2000 року № 579 Зареєстровано в МЮУ 19.12.2000 р. за № 923/5144 303
Розділ V. Робота з обдарованою молоддю Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006–2010 роки (Проект) 305
Про затвердження Положення Про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково- дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності Наказ МОНУ № 305 від 18.08.98 Зареєстровано в МЮУ 24.09.1998 р. за № 598/3038 310
Положення Про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси- захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності Затверджено Наказом МОНУ 18.08.98 № 305
Зареєстровано в МЮУ 24.09.1998 р. за № 598/3038 311 Про малу академію наук Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді Наказ МОНУ від 09.02.2006 № 90 Зареєстровано в МЮУ 24.02.2006 р. за № 172/12046 337 Положення Про малу академію наук учнівської молоді Затверджено _______Наказ МОНУ 09.02.2006 № 90 Зареєстровано в МЮУ 24.02.2006 р. за № 172/12046 338
Розділ VI. Конкурс «Учитель року»
Які завдання конкурсу «Учитель року»? Хто його проводить? Що треба, щоб стати учасником цього конкурсу? Про затвердження Положення Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» Постанова КМУ від 11.08.1995 р. № 638 353 Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» Затверджено постановою КМУ
від 11.08.1995 р. № 638 354
Зміни, що вносяться до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» Затверджено Постановою КМУ від 14.09.2005 р. № 900 357
Розділ VІІ Науково-методичне забезпечення вивчення російської мови За якими програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками відбуватиметься вивчення російської мови та літератури у 2006/2007 навчальному році? Перелік програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих МОНУ для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою у 2006/2007 навчальному році 359
Чим керуватися, оцінюючи навчальні досягнення учнів? Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти 364
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5–12 класів з російської мови 370
Як скласти календарно-тематичний план уроків російської мови та літератури за програмами, затвердженими МОНУ (лист № 1/11-6611 від. 23.12.2004 р.)?Русский язык. 5 класс (для школ с русским языком обучения) 394
Русский язык. 5 класс (для школ с украинским языком обучения) 399
Литература. 5 класс 402
Русский язык. 6 класс (для школ с русским языком обучения) 407
Русский язык. 6 класс (для школ с украинским языком обучения) 412
Литература. 6 класс 415
Розділ VIII. Шкільна документація та навчальні кабінети Якою має бути обов’язкова шкільна документація? Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у ЗНЗ I—III ступенів Наказ МОНУ від 23.06.2000 № 240 421
Інструкція з ведення ділової документації у ЗНЗ I—III ступенів Затверджено Наказом МОНУ від 23.06.2000 р. № 240 422
Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у ЗНЗ I—III ступенів усіх типів і форм власності Наказ МОНУ від 13.06.2001 № 451 433
Які заходи застосовує МОНУ з метою подолання бюрократизму в освіті? Про подолання проявів бюрократизму в освіті Наказ МОНУ від 17.05.2005 р. № 297 434
Яким має бути обладнання навчальних кабінетів? Про затвердження Положення Про навчальні кабінети ЗНЗ Наказ МОНУ від 20.07.2004 р. № 601 Зареєстровано в МЮУ 9.09.2004 р. за № 1121/9720 436
Положення Про навчальні кабінети ЗНЗ Затверджено Наказом МОНУ від 20 липня 2004 р. № 601 Зареєстровано в МЮУ 9.09.2004 р. за і6 1121/9720 437
Як використовувати державну символіку у школі? Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України
Наказ МОНУ № 439 від 07.09.2000 446
Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України 447
Розділ IX. Соціальні права вчителя Що мусить знати вчитель про фахову атестацію? Типове положення Про атестацію педагогічних працівників України Затверджено Наказом МОНУ від 20.08.1993 р. № 310 Зареєстровано в МЮУ 2.12.1993 р. за № 176 450
Які існують заохочувальні відзнаки МОНУ? Про затвердження положень Про відомчі
заохочувальні відзнаки МОНУ Наказ МОНУ від 11.07.2005 № 402 Зареєстровано в МЮУ 28.07.2005 р. за № 820/11100 466
Положення Про нагородження нагрудним знаком «Відмінник освіти України» МОНУ Затверджено Наказом МОНУ 11.07.2005 № 402 Зареєстровано в МЮУ 28.07.2005 р.
за № 820/11100 467
Положення Про нагородження Почесною грамотою МОНУ Затверджено Наказом МОНУ 11.07.2005 № 402 Зареєстровано в МЮУ 28.07.2005 р. за № 826/11106 469
Положення Про нагородження нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» МОНУ
Затверджено Наказом МОНУ 11.07.2005 № 402 Зареєстровано в МЮУ 28.07.2005 р. за № 821/11101 470
Яких правил внутрішнього трудового розпорядку повинні дотримуватись працівники навчально-виховних закладів? Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи МОНУ Наказ МОНУ № 455 від 20.12.93 Зареєстровано в МЮУ 2.06.1994 р. за № 121/330) 472
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних
закладів України Затверджено наказом МОНУ від 20.12.1993 р. № 455 473
Який порядок надання щорічної відпустки? Про затвердження Порядку надання щорічної
основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам ПостановаКМУ від 14.04.1997 р. № 346 483
Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам Затверджено постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346 484