Біологія. 9 клас: Розробки уроків. (Новий майстер-клас).

код:
Ш14350У
автор:
Упатова І. П.

Біологія. 9 клас: Розробки уроків.— Х.: Вид-во «Ранок», 2012.— 416 с.— (Новий майстер-клас).
ISBN 978-617-540-964-0
Посібник складений згідно з чинною програмою з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить розробки всіх уроків біології для 9 класу. У посібнику подані також цікаві розробки нестандартних уроків, різноманітні форми та методи роботи на уроці, варіанти самостійних робіт та завдання для тематичного контролю знань, описані лабораторні й практичні роботи, поданий додатковий матеріал. Крім того, у посібнику наведені відповіді до завдань комплексного зошита для контролю знань з біології для 9 класів авторів Котик Т. С., Тагліної О. В. Призначений для учителів біології, студентів педагогічних ВНЗ біологічних спеціальностей.
УДК 573:371.214.116
ББК 74.262.8я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
416
розмір файлу:
4,22 МБ
Безкоштовний додаток:
Цiна: 50 грн 50 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЗМІСТ
Передмова 3
Вступ (4 години )
Урок 1. Біологічні науки, що вивчають людину. Методи вивчення організму людини. Поняття про здоров’я і хвороби людини 4
Урок 2. Походження людини. Особливості виду homo sapiens 8
Урок 3. Раси 12
Урок 4. Узагальнення, систематизація знань і контроль навчальних досягнень учнів за темою «Вступ» 16
Тема 1. ОРГАНІЗМ Л ЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА (5 ГОДИН)
Урок 5. Поняття про біологічні системи. Хімічний склад людини 19
Урок 6. Клітинна будова організму людини. Життєві властивості клітини 21
Урок 7. Характеристика тканин 25
Урок 8. Органи. Фізіологічні системи органів людини. Регуляторні системи організму людини 27
Урок 9. Узагальнення, систематизація знань і контроль навчальних досягнень учнів 30
Тема 2. Опора й рух (7 годин)
Урок 10. Будова й функції опорно-рухової системи. Кісткова, хрящова і м’язова тканини. Хімічний склад кісткової тканини 32
Урок 11. Будова, ріст і розвиток кісток. Типи кісток і їхнє з’єднання 36
Урок 12. Будова скелета людини. Особливості скелета людини, пов’язані з прямоходінням і трудовою діяльністю 40
Урок 13. Будова й функції скелетних м’язів. Види м’язів 45
Урок 14. Властивості м’язів. Механізм скорочення, фізичні якості й робота м’язів. Працездатність і втома м’язів 49
Урок 15. Вплив фізичних вправ і роботи на опорно-рухову систему людини. Попередження викривлення хребта й розвитку плоскостопості. Допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи 53
Урок 16. Узагальнення, систематизація знань і контроль навчальних досягнень учнів за темою «Опорно-рухова система» 59
Тема 3. Кров і лімфа (5 ГОДИН)
Урок 17. Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові 61
Урок 18. Еритроцити, їхня будова й функції. Групи крові. Значення переливання крові 67
Урок 19. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет 73
Урок 20. Імунні реакції організму. Алергія. Імунна регуляція 79
Урок 21. Узагальнення, систематизація знань і контроль
навчальних досягнень учнів за темою «Кров і лімфа» 82
Тема 4. КРОВООБІГ І Л ІМФООБІГ (7 ГОДИН)
Урок 22. Кровообіг і його значення. Органи кровообігу: серце й судини. Будова й функції серця. Серцевий цикл. Автоматизм серця. Поняття про нервову й гуморальну регуляцію діяльності серця 85
Урок 23. Кровоносні судини. Велике й мале кола кровообігу. Пульс. Кров’яний тиск 89
Урок 24. Рух крові по судинах. Регуляція кровопостачання органів 94
Урок 25. Кровотечі. Перша допомога при кровотечах 99
Урок 26. Порушення діяльності серцево-судинної системи. Способи попередження серцево-судинних захворювань 101
Урок 27. Лімфатична система. Л імфообіг та його значення 105
Урок 28. Узагальнення, систематизація знань і контроль навчальних досягнень за темою «Кров і лімфа. Кровообіг і лімфообіг» 109
Тема 5. ДИХАННЯ (5 ГОДИН)
Урок 29. Дихання і його значення. Будова й функції органів дихання. Голосовий апарат і мова 114
Урок 30. Газообмін у легенях і тканинах, його значення для організму. Дихальні рухи. Життєва ємність легенів. Нейрогуморальна регуляція дихання 120
Урок 31. Захворювання органів дихання і їхня профілактика. Надання першої допомоги при зупинці дихання 125
Урок 32. Куріння — добровільне безумство. Вплив тютюнового диму й забрудненого повітря на органи дихання 128
Урок 32. Куріння — це вправляння в безумстві чи безневинна забава? 131
Урок 33. Узагальнення, систематизація знань і контроль навчальних досягнень учнів за темою «Дихання. Кровообіг» 134
Тема 6. ХАРЧУВАННЯ Й ТРАВЛЕННЯ (8 ГОДИН)
Урок 34. Травлення і його значення. Загальний план будови й функції органів травлення. Методи дослідження травлення 138
Урок 35. Обмін речовин і енергії між організмом та навколишнім середовищем. Енергетичні потреби організму 142
Урок 36. Травлення в ротовій порожнині 151
Урок 37. Травлення в шлунку. Поняття про нервово-гуморальну регуляцію шлункового соковиділення. Праці І. П. Павлова з вивчення травлення в шлунку 154
Урок 38. Зміна поживних речовин у кишечнику. Всмоктування. Печінка, підшлункова залоза та їхня роль у травленні. Регуляція травлення 157
Урок 39. Антропометричні виміри. Добовий харчовий раціон людини й відповідність його нормам раціонального харчування 162
Урок 40. Харчування й здоров’я 164
Урок 41. Урок-подорож по травній системі 169
Тема 7. ТЕРМОРЕГУЛЯ ЦІЯ (3 години )
Урок 42. Будова й функції шкіри 175
Урок 43. Роль шкіри в терморегуляції 179
Урок 44. Гігієна шкіри й одягу 184
Тема 8. ВИДІЛЕННЯ (3 години )
Урок 45. Будова й функції сечовидільної системи 188
Урок 46. Регуляція кількості води в організмі. Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності 194
Урок 47. Узагальнення, систематизація знань і контроль навчальних досягнень учнів за темою «Обмін речовин. Шкіра. Нирки» 199
Тема 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯ ЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ Л ЮДИНИ (5 ГОДИН)
Урок 48. Залози внутрішньої секреції. Принципи роботи ендокринної системи 203
Урок 49. Будова й функції залоз внутрішньої секреції. Ендокринні захворювання 207
Урок 50. Будова й функції залоз змішаної секреції. Ендокринні захворювання 210
Урок 51. Значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу та адаптацій 213
Урок 52. Узагальнення, систематизація знань і контроль навчальних досягнень учнів за темою «Ендокринна регуляція функцій організму людини» 219
Тема 10. РОЗМНОЖЕННЯ Й РОЗВИТОК Л ЮДИНИ (8 ГОДИН)
Урок 53. Статева система людини. Біосоціальна основа створення сім’ї 222
Урок 54. Гаметогенез і будова статевих клітин. Менструальний цикл 225
Урок 55. Статевий акт. Запліднення. Генетичне визначення статі. Спадкові захворювання. Вагітність і пологи. Гігієна вагітної жінки 229
Урок 56. Ембріональний і постембріональний розвиток людини. Статеве дозрівання, гігієна статевих органів 234
Урок 57. Захворювання статевих органів. Венеричні захворювання, їхня профілактика. Проблема снід у. Контрацепція 239
Урок 58. Ранні статеві зв’язки: за чи проти? 244
Урок 59. Онтогенез. Роль ендокринної системи в регуляції онтогенезу 248
Урок 60. Урок-подорож по репродуктивній системі 253
Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯ ЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ Л ЮДИНИ (8 ГОДИН)
Урок 61. Значення нервової системи. Загальний план будови нервової системи та її функції 259
Урок 62. Центральна нервова система. Будова й функції спинного мозку 265
Урок 63. Центральна нервова система. Будова й функції головного мозку 271
Урок 64. Будова головного мозку 276
Урок 65. Периферична нервова система, її будова й функції 278
Урок 66. Взаємодія регуляторних систем організму 282
Урок 67. Шкідливий вплив куріння, алкоголю й наркотиків на нервову систему людини 285
Урок 68. Узагальнення, систематизація знань і контроль навчальних досягнень учнів за темою «Нервова регуляція функцій організму людини» 289
Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ (8 ГОДИН)
Урок 69. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів 293
Урок 70. Зорова сенсорна система, її будова й функції. Орган зору — око 300
Урок 71. Механізм сприйняття світла й кольору, виявлення сліпої плями 306
Урок 72. Порушення зору. Гігієна зору 309
Урок 73. Слухова сенсорна система 315
Урок 74. Сприйняття звуків. Гігієна слуху 318
Урок 75. Сенсорні системи смаку й нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю 322
Урок 76. Узагальнення, систематизація знань і контроль навчальних досягнень учнів за темою «Сенсорнісистеми» 326
Тема 13. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ Й ПСИХІКИ Л ЮДИНИ (10 ГОДИН)
Урок 77. Поняття про вищу нервову й психічну діяльність людини. Методи дослідження вищої нервової діяльності 329
Урок 78. Вроджені механізми регуляції поведінки: безумовні рефлекси й інстинкти. Структура інстинктивної поведінки, її модифікації 332
Урок 79. Умовні рефлекси. Гальмування умовних рефлексів 337
Урок 80. Набута поведінка. Навички й звички, їхнє формування й згасання, роль у професійній діяльності й поведінці людини. Види навчання 342
Урок 81. Відчуття. Сприйняття як початковий етап психічних процесів 348
Урок 82. Увага, її роль у сприйнятті інформації 352
Урок 83. Пам’ять та її види. Механізми пам’яті 355
Урок 84. Сон як функціональний стан організму, його значення. Біоритми. Гігієна сну 359
Урок 85. Дотримання режиму роботи й відпочинку, правил розумової діяльності 364
Урок 86. Узагальнення, систематизація знань і контроль навчальних досягнень учнів за темою «Формування поведінки та психіки людини» 368
Тема 14. МИСЛЕННЯ Й СВІДОМІСТЬ (10 ГОДИН)
Урок 87. Мова. Фізіологічні основи мови 371
Урок 88. Мислення й кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку 374
Урок 89. Типи нервової системи. Типи темпераменту 380
Урок 90. Характер. Риси характеру. Вплив соціальних факторів на формування особистості 385
Урок 91. Емоції 388
Урок 92. Біосоціальна природа особистості. Індивідуальні особливості поведінки людини. Вплив алкоголю, наркотиків і токсинів на поведінку людини 391
Урок 93. Свідомість, потреби й мотиви, їхня роль у регуляції поведінки 395
Урок 94. Обдарованість, схильності, здібності 399
Урок 95. Людина й психологія 405
Урок 96. Узагальнення, систематизація знань, контроль навчальних досягнень учнів за темою «Формування поведінки й психіки людини. Мислення й свідомість» 408
Відповіді до посібника «Біологія. 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань» авторів О. В. Таглиної, Т. С. Котик 411
 
Яндекс.Метрика