Біологія. 8 клас: Розширене календарне планування уроків

код:
Х6594У
автор:
Тагліна О. В.

Тагліна О. В.
Біологія. 8 клас: Розширене календарне планування уроків – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 128 с.
ISBN 978–966–08–3294–7.
Посібник містить методичні рекомендації щодо структури уроків, форм, засобів і методів навчання, орієнтовне календарно-тематичне планування й розробки уроків біології для 8 класу. Представлені розробки уроків укладено відповідно до чинної програми з біології для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник призначений для вчителів, що викладають курс «Біології» у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 372.8
ББК 51.204.0я721

язык:
укр.
количество страниц:
128
размер файла:
3,67 МБ
Экспресс покупка:
Hint
Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PDF OwnerGuard License Manager

Содержание

Передмова 3
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків 4
Вступ 10
Урок № 1 Царство Тварини — складова частина природи 10
Урок № 2 Різноманітність тварин та їх класифікація. Роль тварин у житті людини 14
Розділ ТВАРИНИ
Тема 1. Будова та життєдіяльність тварин
Урок № 3 Основні процеси життєдіяльності тварин 17
Урок № 4 Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин 19
Урок № 5 Тканини, органи й системи органів тварин, їх функції 21
Урок № 6 Середовища існування тварин 22
Урок № 7 Поведінка тварин 24
Урок № 8 Різноманітність способу життя тварин. Зв’язки тварин з іншими компонентами екосистем 26
Розділ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН
Тема 1. Найпростіші
Урок № 9 Загальна характеристика найпростіших 29
Урок № 10 Різноманітність найпростіших 31
Урок № 11 Паразитичні найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини 33
Тема 2. Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні
Урок № 12 Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин. Тип Губки 35
Урок № 13 Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних 36
Урок № 14 Роль кишковопорожнинних у екосистемах та їх значення для людини. Охорона губок і кишковопорожнинних 38
Тема 3. Черви
Урок № 15 Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність 40
Урок № 16 Тип Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність 42
Урок № 17 Паразитичні черви 44
Урок № 18 Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність 46
Урок № 19 Роль червів у екосистемах та житті людини 48
Тема 4. Членистоногі
Урок № 20 Загальна характеристика типу Членистоногі 50
Урок № 21 Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу 52
Урок № 22 Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини 53
Урок № 23 Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу 55
Урок № 24 Різноманітність павукоподібних, їх роль у екосистемах та значення в житті людини 57
Урок № 25 Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості розвитку й поведінки комах 59
Урок № 26 Різноманітність комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини. Охорона членистоногих 61
Тема 5. Молюски
Урок № 27 Загальна характеристика молюсків 62
Урок № 28 Різноманітність молюсків 64
Урок № 29 Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини 66
Тема 6. Хордові тварини. Безчерепні. Риби.
Урок № 30 Загальна характеристика типу Хордові 68
Урок № 31 Підтипи Безчерепні та Черепні (Хребетні). Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні) 69
Урок № 32 Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу. Поведінка та різноманітність хрящових риб. Господарське значення та роль у екосистемах 71
Урок № 33 Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу 73
Урок № 34 Різноманітність кісткових риб 75
Урок № 35 Поведінка і сезонні явища в житті риб 77
Урок № 36 Роль риб у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб 79
Тема 7. Земноводні
Урок № 37 Загальна характеристика класу Земноводні. Сезонні явища в житті земноводних 81
Урок № 38 Різноманітність земноводних 82
Урок № 39 Роль земноводних у екосистемах, їх значення
для людини. Охорона земноводних 84
Тема 8. Плазуни
Урок № 40 Загальна характеристика класу Плазуни. Сезонні явища в житті плазунів 85
Урок № 41 Різноманітність плазунів 87
Урок № 42 Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів 89
Тема 9. Птахи
Урок № 43 Загальна характеристика класу Птахи 91
Урок № 44 Особливості життєдіяльності птахів. Ознаки пристосування до польоту та до різних середовищ існування 92
Урок № 45 Різноманітність птахів 94
Урок № 46 Розмноження та розвиток птахів 96
Урок № 47 Сезонні явища в житті птахів 97
Урок № 48 Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини.
Охорона птахів. Птахівництво 99
Тема 10. Ссавці
Урок № 49 Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості життєдіяльності ссавців 101
Урок № 50 Різноманітність ссавців. Першозвірі. Сумчасті 102
Урок № 51 Плацентарні ссавці: Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні 104
128
Урок № 52 Плацентарні ссавці: Хижаки, Ластоногі, Китоподібні, Копитні, Примати 106
Урок № 53 Сезонні явища в житті ссавців, їх поведінка 109
Урок № 54 Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини 111
Урок № 55 Тваринництво. Охорона ссавців 112
Тема 11. Організми та середовище їх існування
Урок № 56 Вплив чинників середовища на тварин. Пристосування тварин до впливу різних чинників середовища 114
Урок № 57 Етичне ставлення людини до тварин 116
Урок № 58 Охорона тварин. Червона книга України. Природоохоронні території 118
Урок № 59 Основні етапи історичного розвитку тваринного світу. Протерозойська ера. Палеозойська ера 120
Урок № 60 Основні етапи історичного розвитку тваринного світу. Мезозойська ера. Кайнозойська ера 123
Яндекс.Метрика