Біологія. 7 клас: Розширене календарне планування уроків

код:
Х4157У
автор:
Тагліна О. В

Біологія. 7 клас: Розширене календарне планування уроків. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. — 128 с.
ISBN 978–966–08–2446–1
Посібник складено відповідно до нової програми з предмета «Біологія» для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування уроків та стислі конспекти уроків із зазначенням головних форм роботи з учнями. Посібник призначено для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 371.71
ББК 51.2я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
3,64 Мб
Експрес-покупка:
Hint
Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PDF OwnerGuard License Manager

Змiст

Передмова. 3
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків 5
Урок № 1 Система живої природи та її вивчення 10
Урок № 2 Різноманітність живих організмів, їхні особливості та класифікація 13
Розділ 1. Рослини
Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин
Урок № 3 Рослина — цілісний організм 16
Урок № 4 Методи вивчення рослинної клітини 18
Урок № 5 Основні компоненти рослинної клітини 21
Урок № 6 Життєдіяльність рослинної клітини 21
Урок № 7 Основні рослинні тканини та їхні функції 23
Урок № 8 Вегетативні органи рослин. Будова кореня у зв’язку з його функціями 26
Урок № 9 Пагін і стебло. Зовнішня будова пагона і стебла 28
Урок № 10 Внутрішня будова пагона та стебла. Видозміни пагона 30
Урок № 11 Зовнішня та внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями 32
Урок № 12 Видозміна листків. Листопад 34
Тема 2. Основні функції рослинного організму
Урок № 13 Фотосинтез і космічна роль зелених рослин 36
Урок № 14 Особливості життєдіяльності рослин. Дихання рослин 38
Урок № 15 Поглинання і випаровування води рослинами 40
Урок № 16 Мінеральне живлення рослин 42
Урок № 17 Рух рослин 44
Урок № 18 Умови, необхідні для життєдіяльності, росту та розвитку рослин 46
Тема 3. Розмноження та розвиток рослин
Урок № 19 Типи розмноження рослин 48
Урок № 20 Будова та різноманітність квіток. Суцвіття 50
Урок № 21 Запилення та запліднення 52
Урок № 22 Насіння та плоди. Їхня будова 54
Урок № 23 Поширення насіння і плодів 57
Урок № 24 Значення плодів і насіння 59
Урок № 25 Вплив умов середовища на проростання насіння 60
Урок № 26 Практичне значення вегетативного розмноження рослин 62
Урок № 27 Ріст і розвиток рослин 64
Розділ 2. Різноманітність рослин
Тема 1. Водорості
Урок № 28 Різноманітність рослин. Загальна характеристика водоростей 66
Урок № 29 Середовище життя водоростей. Розмноження водоростей 68
Урок № 30 Пристосувальні риси будови та функцій водоростей 69
Урок № 31 Різноманітність водоростей і їхнє значення в природі та житті людини 71
Тема 2. Вищі споров і рослини
Урок № 32 Загальна характеристика вищих спорових рослин 73
Урок № 33 Мохоподібні 75
Урок № 34 Плауноподібні. Хвощеподібні 77
Урок № 35 Папоротеподібні 78
Урок № 36 Значення вищих спорових рослин у природі та житті людини 80
Тема 3. Голонасінні
Урок № 37 Загальна характеристика Голонасінних 82
Урок № 38 Середовище життя та пристосувальні риси будови Голонасінних 84
Урок № 39 Різноманітність рослин Голонасінних. Їхнє значення в природі та житті людини 85
Тема 4. Покритонасінні
Урок № 40 Загальна характеристика. Покритонасінних рослин 87
Урок № 41 Класифікація Покритосеменних рослин 88
Урок № 42 Клас Дводольні рослини. Родини Розові та Капустяні, або Хрестоцвіті 90
Урок № 43 Клас Дводольні. Родини Бобові, Пасльонові, Айстрові, або Складноцвіті 92
Урок № 44 Клас Однодольні рослини. Родина Злаки 94
Урок № 45 Клас Однодольні рослини. Родини Лілійні та Цибулеві 95
Урок № 46 Значення Покритонасінних рослин у природі та житті людини 96
Розділ 3. Гриби та лишайники
Тема 1. Гриби
Урок № 47 Загальна характеристика грибів 98
Урок № 48 Особливості будови та життєдіяльності грибів 100
Урок № 49 Різноманітність грибів 101
Тема 2. Лишайники
Урок № 50 Загальна характеристика лишайників 103
Урок № 51 Значення грибів і лишайників у природі та житті людини 104
Розділ 4. Бактерії
Тема 1. Бактерії
Урок № 52 Загальна характеристика бактерій 106
Урок № 53 Різноманітність бактерій 108
Урок № 54 Значення бактерій у природі та житті людини 109
Розділ 5. Организми та середовище існування
Тема 1. Організми та середовище існування
Урок № 55 Середовище життя організмів і його чинники 111
Урок № 56 Поширення рослин у природі 114
Урок № 57 Життєві форми рослин. Екологічні групи 117
Урок № 58 Взаємозв’язок рослин, грибів, бактерій і їхня роль в екосистемах 118
Урок № 59 Сучасні уявлення про історичний розвиток бактерій, грибів, рослин 121
Урок № 60 Охорона природи 123
Список літератури 125
Яндекс.Метрика