Біологія 7 клас: Плани-конспекти уроків на друкованій основі

код:
Ш177051У
автор:
Безручкова С. В.

Біологія 7 клас: Плани-конспекти уроків на друкованій основі — Х: Вид-во «Ранок», 2015 — 144 с — (Серія «Конструктор уроку»)
ISBN 978-617-09-2605-0
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків із біології для 7 класу відповідно до чинної програми.  За їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку До посібника додається скретч-картка для завантаження додатків, що містять додаткові матеріали до уроків, роздавальні матеріали для учнів, календарний план, такі самі плани-конспекти уроків, як і в посібнику.  Кожен із цих компонентів можна відредагувати в редакторі Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів біології. 
УДК [54:371 3](073)
ББК 74 262 4я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
146
розмір файлу:
5,4 МБ
Цiна: 30 грн 25 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Урок № 1 Основні відмінності тварин від рослин та грибів
Особливості живлення тварин 4
Урок № 2 Будова тварин: клітини 6
Урок № 3 Будова тварин: тканини 8
Урок № 4 Будова тварин: органи та системи органів 10
Урок № 5 Поняття про класифікацію тварин 12
Урок № 6 Кишковопорожнинні 14
Урок № 7 Різноманітність кишковопорожнинних 16
Урок № 8 Кільчасті черви 18
Урок № 9 Різноманітність кільчастих червів 20
Урок № 10 Членистоногі: ракоподібні 22
Урок № 11 Різноманітність ракоподібних 24
Урок № 12 Членистоногі: павукоподібні Різноманітність павукоподібних 26
Урок № 13 Членистоногі: комахи 28
Урок № 14 Різноманітність комах 30
Урок № 15 Практична робота № 1 «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах» 32
Урок № 16 Молюски Різноманітність молюсків 34
Урок № 17 Різноманітність молюсків 36
Урок № 18 Паразитичні безхребетні тварини 38
Урок № 19 Урок-узагальнення з теми «Кишковопорожнинні Кільчасті черви  Членистоногі Молюски» 40
Урок № 20 Риби Різноманітність риб 42
Урок № 21 Риби Різноманітність риб 44
Урок № 22 Амфібії 46
Урок № 23 Різноманітність амфібій 48
Урок № 24 Рептилії Різноманітність рептилій 50
Урок № 25 Птахи 52
Урок № 26 Птахи Різноманітність птахів 54
Урок № 27 Різноманітність птахів Практична робота № 2 «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в різних птахів» 56
Урок № 28 Ссавці 58
Урок № 29 Ссавці Різноманітність ссавців 60
Урок № 30 Різноманітність ссавців 62
Урок № 31 Практична робота № 3 «Визначення особливостей зовнішньої будови
хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування» 64
Урок № 32 Контрольна робота з теми «Хребетні тварини» 66
Урок № 33 Особливості обміну речовин гетеротрофного організму  Живлення і травлення Різноманітність травних систем 68
Урок № 34 Дихання та газообмін у тварин Органи дихання, їх різноманітність та функції Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині 70
Урок № 35 Транспорт речовин у тварин Незамкнена та замкнена кровоносна системи Кров, її основні функції 72
Урок № 36 Практична робота № 4 «Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин» 74
Урок № 37 Виділення, його значення для організму Органи виділення тварин 76
Урок № 38 Опора і рух Види скелета Значення опорно-рухової системи 78
Урок № 39 Практична робота № 5 «Порівняння будови скелетів хребетних тварин» 80
Урок № 40 Два типи симетрії як відображення способу життя  Способи пересування тварин 82
Урок № 41 Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції 84
Урок № 42 Урок-узагальнення з теми «Процеси життєдіяльності тварин» 86
Урок № 43 Органи чуття, їх значення 88
Урок № 44 Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин 90
Урок № 45 Практична робота № 6 «Порівняння будови головного мозку хребетних тварин» 92
Урок № 46 Розмноження та його значення Форми розмноження тварин 94
Урок № 47 Статеві клітини та запліднення 96
Урок № 48 Розвиток тварин (з перетворенням і без перетворення) 98
Урок № 49 Періоди та тривалість життя тварин 100
Урок № 50 Контрольна робота з теми «Процеси життєдіяльності тварин» 102
Урок № 51 Поведінка тварин, методи її вивчення 104
Урок № 52 Вроджена і набута поведінка 106
Урок № 53 Способи орієнтування тварин Хомінг Міграція тварин 108
Урок № 54 Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна 110
Урок № 55 Форми поведінки тварин: соціальна поведінка Типи угруповань тварин за К Лоренцем Ієрархія в групі Комунікація тварин 112
Урок № 56 Форми поведінки тварин: територіальна поведінка тварин 114
Урок № 57 Елементарна розумова діяльність Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення 116
Урок № 58 Практична робота №7 «Визначення форм поведінки тварин» 118
Урок № 59 Урок-узагальнення з теми «Поведінка тварин» 120
Урок № 60 Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища 122
Урок № 61 Ланцюги живлення і потік енергії Взаємозв’язок компонентів екосистеми 124
Урок № 62 Співіснування організмів в угрупованнях 126
Урок № 63 Екскурсія «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні» 128
Урок № 64 Вплив людини та її діяльності на екосистеми Екологічна етика 130
Урок № 65 Червона книга України 132
Урок № 66 Природоохоронні території 134
Урок № 67 Урок-узагальнення з теми «Організми і середовище існування» 136
Урок № 68 Узагальнення Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи 138
Урок № 69 Екскурсія «Різноманітність тварин свого краю» 140
Урок № 70 Повторення вивченого матеріалу з курсу «Тварини» 142