Біологія. 11 клас: Зошит для лабораторних та практичних робіт (Профільний рівень)

код:
Ш900408У
автор:
Упатова І. П.

Біологія. 11 клас: Зошит для лабораторних та практичних робіт (Профільний рівень) / І. П. Упатова.—Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 128 с.
ISBN 978-617-540-284-9
Посібник містить лабораторні та практичні роботи, а також роботи лабораторних та польових практикумів, виконання яких передбачене чинною програмою з біології для 11 класів профільного рівня. Класичну структуру пропонованих робіт доповнюють ілюстрації, правила безпеки та теоретичні відомості. Призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою профільного рівня, учителів біології.
УДК 291.337
ББК 22.151я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
3,75 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Правила безпеки під час виконання дослідів 2
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. Виявлення та опис нормальних і мутантних форм дрозофіли. 3
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. Вивчення мінливості рослин. Побудова варіаційного ряду та варіаційної кривої. 6
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. Дослідження впливу етилену на геотропічну реакцію паростків гороху. 11
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. Дослідження динаміки популяцій мікроорганізмів у лабораторних умовах. 12
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. Методи оцінювання екологічного стану навколишнього середовища. 14
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. Складання родоводів. 16
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. Розв’язування типових задач з генетики. 20
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій. 24
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4. Порівняльна характеристика порід тварин (сортів рослин) 28
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. Вивчення пристосованості тварин до існування в ґрунті. 32
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6. Вивчення життєвих форм організмів. 33
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7. Вивчення екологічних груп гідробіонтів та їхньої пристосованості до існування у водоймах. 36
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8. Вивчення критеріїв виду. 39
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9. Дослідження змін в екосистемах на біологічних моделях (акваріум). 43
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10. Виявлення антропогенних змін в екосистемах своєї місцевості. 45
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11. Розв’язування екологічних задач. 46
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12. Складання схем перенесення речовин та енергії в біосфері. 49
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13. Складання схем надходження шкідливих речовин
у навколишнє середовище свого регіону. 52
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14. Вивчення й опис зовнішнього вигляду скам’янілостей давніх організмів. 54
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 15. Виявлення гомологічних та аналогічних органів, рудиментів і атавізмів. 56
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 16. Порівняння природного й штучного добору. 59
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 17. Виявлення ароморфозів у тварин. 60
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 18. Виявлення ароморфозів у рослин. 62
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 4
1. Виявлення спадковості й мінливості організмів 63
2. Проведення аналізу розщеплення за забарвленням і формою насінин культурної рослини 64
3. Вивчення домінантних і рецесивних ознак у культурних рослин і домашніх тварин 66
4. Вивчення модифікацій рослин, що зростали в контрастних умовах 68
5. Виявлення джерел мутагенів у навколишньому середовищі та оцінювання можливих наслідків їхнього впливу на організми 69
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 5
1. Виявлення та опис екологічних груп рослин за відношенням до освітлення 72
2. Виявлення та опис екологічних груп рослин за відношенням до вологості 74
3. Вивчення взаємного впливу рослин 76
4. Дослідження динаміки умов мінерального живлення рослин (вилучення окремих мікроелементів) 78
5. Спостереження й оцінювання вибіркової дії гербіцидів на вкорінення паростків 80
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 6
1. Геоботанічний опис рослинності екосистем суходолу 82
2. Складання схем колообігу хімічних елементів у водних екосистемах 84
3. Складання схем колообігу хімічних елементів у наземних екосистемах 86
4. Проведення агрохімічного аналізу ґрунту (регіональні особливості) 89
5. Вивчення хімічних способів боротьби зі шкідниками, хворобами рослин і бур’янами 90
6. Виготовлення розчинів мінеральних добрив 92
7. Складання схем чергування культурних рослин для різних видів ґрунтів 94
8. Спостереження за сукцесіями одноклітинних у витяжці сіна 96
ПОЛЬОВИЙ ПРАКТИКУМ № 1
1. Складання екологічної характеристики місцевих видів рослин і тварин 100
2. Вивчення видового складу, структури та використання екосистеми (водної чи наземної) своєї місцевості. Ланцюги живлення та трофічні рівні 104
3. Спостереження й виявлення пристосувань організмів до впливу різних екологічних факторів 106
4. Спостереження й опис сукцесійних змін екосистем (своєї місцевості) 107
5. Вивчення видового складу агроценозів 109
6. Проведення підживлення культурних рослин 110
7. Вивчення стану фітоценозів (своєї місцевості) та їхньої зміни під впливом антропогенних факторів 111
ПОЛЬОВИЙ ПРАКТИКУМ № 2
1. Ознайомлення з методами вивчення біорізноманітності 114
2. Вивчення біорізноманітності екосистем. Екосистемний моніторинг 116
3. Вивчення видового складу екосистем (своєї місцевості). Видова біорізноманітність 119
4. Моделювання екологічної ситуації в навколишньому середовищі та прогнозування її змін 121
5. Вивчення динаміки рослинності екосистем із використанням ботанічного моніторингу 124
ДОДАТОК
Приготування ґрунтової витяжки 126