Біологія. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень): Розробки уроків

код:
Ш12380У
автор:
Жигуліна О. О.

Біологія. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень): Розробки уроків.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 272 с.—(Серія «Новий майстер-клас»).
ISBN 978–617–540–448–5
Посібник складений відповідно до чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить розробки всіх уроків біології для11 класу (рівень стандарту, академічний рівень). У посібнику подані різноманітні форми й методи роботи на уроці, варіанти самостійних робіт і завдання для тематичного контролю знань, додатковий матеріал. Крім того, у посібнику наведені цікаві розробки нестандартних уроків, що поповнять колекцію розробок будь-якого вчителя. Призначений для вчителів біології.
УДК 504:371.214.116
ББК 74.262.01

Мова:
укр.
кількість сторінок:
272
розмір файлу:
1,99 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЗМІСТ
ТЕМА 4. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ
Урок № 1. Нестатеве розмноження організмів 4
Урок № 2. Статеве розмноження організмів 11
Урок № 3. Будова й утворення статевих клітин 16
Урок № 4 (1 година за рахунок резервного часу). Будова й утворення статевих клітин 21
ТЕМА 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ
Урок № 5. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень 26
Урок № 6. Закони Ґ. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи (перший і другий закони Менделя) 34
Урок № 7. Закони Ґ. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Неповне домінування. Аналізуюче схрещування 40
Урок № 8. Закони Ґ. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи (третій закон Ґ. Менделя) 46
Урок № 9. Закони Ґ. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи 54
Урок № 10. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування 57
Урок № 11. Взаємодія генів 65
ТЕМА 6. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ
Урок № 12. Комбінативна мінливість 71
Урок № 13. Мутаційна мінливість. Види мутацій 76
Урок № 14. Мутагени 84
Урок № 15. Модифікаційна мінливість 88
ТЕМА 7. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА
Урок № 16. Основні закономірності функціонування генів у про- та еукаріотів 94
Урок № 17. Генетика людини. Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу 102
Урок № 18. Химерні й трансгенні організми 112
Урок № 19. Генетичні основи селекції організмів 126
Урок № 20. Основні напрямки сучасної біотехнології 134
ТЕМА 8. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ
Урок № 21. Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів 137
Урок № 22. Вплив генотипу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму 143
Урок № 23. Діагностика порушень розвитку людини та їхня корекція 146
Урок № 24. Життєвий цикл у рослин і тварин 149
Урок № 25. Ембріотехнології. Клонування 152
РОЗДІЛ IV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
ТЕМА 1. ПОПУЛЯЦІЯ. ЕКОСИСТЕМА. БІОСФЕРА
Урок № 26. Характеристика популяцій. Статева й вікова структури популяції. Фактори, які впливають на чисельністьпопуляцій158
Урок № 27. Екологічніфактори163
Урок № 28. Поняття про середовище існування, шляхи пристосування до нього організмів 172
Урок № 29. Біологічні адаптивні ритми організмів 185
Урок № 30. Біогеоценози й екосистеми 192
Урок № 31. Склад і структура біоценозів. Взаємодія організмів в екосистемах 196
Урок № 32. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем 200
Урок № 33. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем 204
Урок № 34. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу 210
Урок № 35. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса 213
Урок № 36. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери 217
РОЗДІЛ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ
ТЕМА 1. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ
Урок № 37. Становлення еволюційних поглядів 221
Урок № 38. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції 227
Урок № 39. Природний добір 229
Урок № 40. Вид. Видоутворення. Мікроеволюція 233
Урок № 41. Адаптації як результат еволюційного процесу 236
Урок № 43. Макроеволюційний процес 240
Урок № 44. Сучасні уявлення про фактори еволюції 244
ТЕМА 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ
Урок № 45. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Гіпотези виникнення життя на землі 250
Урок № 46. Еволюція одноклітинних і багатоклітинних організмів 257
Урок № 47. Періодизація еволюційних явищ 260
Урок № 48. Поява основних групп організмів на землі й формування екосистем 264
УЗАГАЛЬНЕННЯ КУРСУ
Урок № 49. Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології в забезпеченні існування людства 267