Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) : Плани-конспекти уроків на друкованій основі (Серія «Конструктор уроку»)

код:
Ш12320У
автор:
Безручкова С. В.

Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) : Плани-конспекти уроків на друкованій основі / С. В. Безручкова. — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 112 с. — (Серія «Конструктор уроку»). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-617-09-1196-4
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з біології для 10 класів загальноосвітніх шкіл відповідно до чинної програми рівнів стандарту й академічного. За їхньою допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку. До посібника додається електронний диск, що містить допоміжні матеріали для уроків, роздавальні матеріали для учнів, календарний план, такі самі плани-конспекти уроків, як і в посібнику, та відповіді до завдань посібників для контролю знань. Кожний із цих компонентів можна відредагувати в редакторі Word та роздрукувати. Призначений для вчителів біології. 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
114
розмір файлу:
3,75 МБ
Безкоштовний додаток:
Диск у подарунок
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Зміст
Вступ 3
Форми роботи, що використовуються у посібнику 5
Урок № 1. Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології. 6
Урок № 2. Методи біологічних досліджень Рівні організації життя.
Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства 8
Урок № 3. Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів
за їхньою кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи 10
Урок № 4. Роль неорганічних речовин (кисню, оксидів*, кислот*, мінеральних солей)
у життєдіяльності організмів. Біологічна роль йонів 12
Урок № 5. Роль води в життєдіяльності організмів 14
Урок № 6. Урок-узагальнення з теми «Вступ. Неорганічні речовини» 16
Урок № 7. Органічні речовини живих істот, їхня різноманітність та біологічне значення.
Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул –
моносахаридів, та макромолекул – полісахаридів 18
Урок № 8. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул – ліпідів 20
Урок № 9. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул – амінокислот, та макромолекул – білків 22
Урок № 10. Принципи дії ферментів та їхня роль у життєдіяльності організмів.
[Роль вітамінів, гормонів, факторів росту в життєдіяльності організмів]* 24
Урок № 11. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул – нуклеотидів, та макромолекул – нуклеїнових кислот 26
Урок № 12. Розв’язування елементарних вправ із транскрипції та реплікації.
[Визначення довжини, маси, нуклеотидного складу молекул нуклеїнових кислот]* 28
Урок № 13. Ознайомлення з інструкціями з використання медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки 30
Урок № 14. Оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним складом 32
Урок № 15. Контрольна робота з теми «Органічні речовини» 34
Урок № 16. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень 36
Урок № 17. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів 38
Урок № 18. Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани 40
Урок № 19. Функції та особливості будови поверхневого апарату клітин організмів різних царств живої природи 42
Урок № 20. Будова і функції ядра клітин еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин прокаріотів44
Урок № 21. Складові цитоплазми: цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, включення. Будова і функції цитоскелета, роль його складових у просторовій організації рухів у клітині та руху клітини. Будова клітинного центра, його роль в організації цитоскелета 46
Урок № 22. Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолі, на прикладі гліколізу 48
Урок № 23. Хімічний склад, будова і функції рибосоми. Синтез білків на вільних рибосомах
та на ендоплазматичній сітці 50
Урок № 24. Розв’язування елементарних вправ з трансляції 52
Урок № 25. Будова і функції одномембранних органел клітин (гранулярна і гладенька
ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі) 54
Урок № 26. Будова і функції двомембранних органел клітини. Функції мітохондрій.
Клітинне дихання. [Синтез білків у мітохондріях]* 56
Урок № 27. Будова і функції двомембранних органел клітини. Функції пластид. Фотосинтез.
Значення фотосинтезу. [Синтез білків у хлоропластах]* 58
Урок № 28. Урок-узагальнення з теми «Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро. Цитоплазма клітини» 60
Урок № 29. Функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів 62
Урок № 30. Клітинний цикл еукаріотів. Механізм відтворення і загибелі клітин.
Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу 64
Урок № 31. Мітоз 66
Урок № 32. Мейоз 68
Урок № 33. Обмін речовин і енергії в клітині — енергетичний і пластичний обмін 70
Урок № 34. Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна. Сучасні цитотехнології, їхнє використання для діагностування і лікування захворювань людини 72
Урок № 35. Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли 74
Урок № 36. Роль вірусів у природі й житті людини 76
Урок № 37. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань
Людини 78
Урок № 38. Характеристика пріонів 80
Урок № 39. Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій.
Особливості їхньої організації і життєдіяльності. Роль бактерій у природі та житті людини 82
Урок № 40. Профілактика бактеріальних захворювань 84
Урок № 41. Особливості організації й життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.
Колоніальні організми 86
Урок № 42. Урок-узагальнення з теми «Клітина як цілісна система. Неклітинні форми життя. Одноклітинні організми» 88
Урок № 43. Багатоклітинні організми без справжніх тканин 90
Урок № 44. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами. Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин 92
Урок № 45. Будова і функції тканин тварин, їх здатність до регенерації.94
Урок № 46. Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини 96
Урок № 47. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації 98
Урок № 48. Органи багатоклітинних організмів 100
Урок № 49. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів. Колонії багатоклітинних організмів 102
Урок № 50. Контрольна робота з теми «Багатоклітинні організми» 104
Урок № 51. Принципи організації, функціонування і властивості молекулярного, клітинного, організмового рівнів організації живої природи 106
Урок № 52. Узагальнюючий урок-гра 108