Біологія. 10 клас: Розробки уроків (рівні стандарту й академічний). (Серія «Новий майстер-клас»)

код:
Ш16976У
автор:
Жигуліна О. О.

Біологія. 10 клас: Розробки уроків (рівні стандарту й академічний) / О. О. Жигуліна. — Х.: Вид-во «Ранок», 2012. — 304 с. + Дод. (16 с.).— (Серія «Новий майстер-клас»).
ISBN 978-611-540-965-7
Посібник містить розробки уроків, складених згідно з чинною програмою для 10 класів (рівень стандарту, академічний рівень) загальноосвітніх навчальних закладів. У посібнику подані також розробки нестандартних уроків, варіанти самостійних, перевірочних робіт, завдання для тематичного та поточного контролю, описані демонстраційні досліди, лабораторні та практичні роботи, поданий додатковий матеріал. До посібника додається календарно-тематичне планування. Посібник призначений для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей.
УДК 573.4(078)
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
304
розмір файлу:
2,63 МБ
Цiна: 50 грн 50 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Вступ
Урок № 1. Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології. Методи біологічних досліджень 4
Урок № 2. Рівні організації життя. Значення досягнень біологічної науки в житті людини й суспільства 16
РОЗДІЛ I. МОЛЕКУЛЯ РНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
Тема 1. Неорганічні речовини (3 години)
Урок № 3. Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за кількістю в організмах: макро- і мікроелементи 22
Урок № 4. Неорганічні речовини. Роль води в живих організмах 27
Урок № 5. Роль неорганічних речовин у життєдіяльності організмів. Біологічна роль йонів* 35
Тема 2. Органічні речовини (8 годин)
Урок № 6. Органічні речовини живих істот, їхня різноманітність і біологічне значення 53
Урок № 7. Будова, властивості, роль вуглеводіву життєдіяльності організмів 57
Урок № 8. Будова, властивості, функції ліпідів 64
Урок № 9. Малі органічні молекули: амінокислоти 70
Урок № 10. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів) білків 75
Урок № 11. Принципи дії ферментів, їхня роль у життєдіяльності організмів. Роль вітамінів, гормонів, факторів росту в життєдіяльності організмів* 81
Урок № 12. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул (нуклеїнових кислот) 89
Урок № 13. Особливості використання деяких хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо. Хімічний склад продуктів харчуванняя 97
РОЗДІЛ ІІ КЛІ ТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
Тема 1. Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро (5 годин)
Урок № 14. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень 109
Урок № 15. Хімічний склад, будова й функції клітинних мембран (біомембран) 115
Урок № 16. Транспорт речовин крізь мембрани 121
Урок № 17. Функції й особливості будови поверхневого апарату клітин організмів різних царств живої природи 124
Урок № 18. Будова й функції ядра. Значення нуклеоїду прокаріотичних клітин. Особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів 130
Тема 2. Цитоплазма клітин (7 годин)
Урок № 19. Складові цитоплазми: цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, мембранні й немембранні органели, включення. Будова клітинного центру, його роль в просторовій організації цитоскелета 139
Урок № 20. Реакції проміжного обміну речовин на прикладі гліколізу 142
Урок № 21. Хімічний склад, будова й функції рибосом. Синтез білків 145
Урок № 22. Будова й функції одномембранних органел клітин: ендоплазматичної сітки (епс), апарату Гольджі, лізосом, вакуоль 152
Урок № 23. Будова й функції двомембранних органел клітини. Функції мітохондрій. Клітинне дихання. Синтез білків у мітохондріях 158
Урок № 24. Функції пластид 163
Урок № 25. Фотосинтез. Значення фотосинтезу. Синтез білків у хлоропластах* 167
Тема 3. Клітина як цілісна система (8 годин)
Урок № 26. Принципи функціонування клітин прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів 172
Урок № 27. Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення й загибелі клітин 174
Урок № 28. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу 177
Урок № 29. Мітоз 181
Урок № 30. Мейоз 185
Урок № 31. Обмін речовин і енергії в клітині — енергетичний і пластичний обмін 191
Урок № 32. Сучасна клітинна теорія як уточнення й доповнення клітинної теорії Т. Шванна 194
Урок № 33. Сучасні цитотехнології, їхнє використання для діагностики й лікування захворювань людини 197
РОЗДІЛ ІІІ ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ
Тема 1. Неклітинні форми життя (4 години)
Урок № 34. Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли 205
Урок № 35. Роль вірусів у природі й житті людини 209
Урок № 36. Профілактика віл -інфекції/снід у та інших вірусних захворювань людини 215
Урок № 37. Характеристика пріонів 220
Тема 2. Одноклітинні організми (4 години)
Урок № 38. Характеристика прокаріотів — еубактерій і археобактерій. Особливості їхньої організації та життєдіяльності. Роль бактерій у природі й житті людини 223
Урок № 39. Профілактика бактеріальних захворювань людини 227
Урок № 40. Особливості організації й життєдіяльності одноклітинних еукаріотів 232
Урок № 41. Колоніальні одноклітинні організми 237
Тема 3. Багатоклітинні організми (8 годин)
Урок № 42. Стовбурові клітини. Взаємодія клітин 241
Урок № 43. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення клітин у тварин 246
Урок № 44. Будова й функції тваринних тканин, їхня здатність до регенерації 248
Урок № 45. Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини 254
Урок № 46. Утворення, будова й функції рослинних тканин, їхня здатність до регенерації 258
Урок № 47. Органи багатоклітинних організмів 262
Урок № 48. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів 266
Урок № 49. Колонії багатоклітинних організмів 269
Урок № 50. Узагальнення. Принципи організації, функціонування й властивості молекулярного, клітинного, організменого рівнів життя 272
Відповіді 275