Біологія. 10 клас: робочий зошит

код:
Ш900420У
автор:
Т. С. Котик, О. В. Тагліна

Біологія (рівень стандарту та академічний рівень). 10 клас : робочий зошит / Т. С. Котик, О. В. Тагліна.— Х. : Вид-во «Ранок», 2013.— 96 с. + Дод. (32 с.).
ISBN 978–617–09–1218–3
У зошиті наведені завдання різного рівня складності з кожної теми чинної програми з біології для 10 класу (рівнi стандарту та академічний) для загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання до кожної теми розміщені таким чином, що один розворот зошита відповідає темі одного-двох уроків. У кінці кожної теми наведені завдання в тестовій формі у двох варіантах для тематичного контролю знань учнів. Лабораторні та практичні роботи винесені в окремий зошит-вкладиш, що кріпиться до основного зошита. Він легко виймається з нього й використовується як зошит для лабораторних та практичних робіт. Велика кількість ілюстрацій, схем, таблиць урізноманітнять навчальний процес, підвищать інтерес учнів до біології.
Посібник призначений для учнів 10 класів.
УДК 291.337
ББК 22.151я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
42,7 МБ
Безкоштовний додаток:
Зошит для лабораторних і практичних робіт
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Дорогі десятикласники 2
Вступ 3
Історія розвитку біології. Система біологічних наук. Завдання сучасної біології. Видатні вчені-біологи України 3
Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії 5
Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя 7
Елементний склад організмів. Неорганічні речовини. Біологічна роль йонів 7
Вуглеводи 11
Ліпіди 13
Білки, їхня будова й особливості 15
Функції білків. Ферменти 17
Вітаміни, гормони, фактори росту, їхня роль у життєдіяльності організмів 19
Нуклеїнові кислоти. АТФ 21
Підсумковий контроль 25
Варіант I 25
Варіант II 27
Розділ 2. Клітинний рівень організації життя 29
Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень 29
Загальний план будови клітини. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів 31
Хімічний склад і будова клітинних мембран 33
Ядро. Будова та функції. Нуклеоїд прокаріотичних клітин 37
Цитоплазма та її компоненти. Клітинні включення. Одномембранні органели 39
Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі 41
Двомембранні органели. Мітохондрії, їхня будова й функції. Клітинне дихання 43
Двомембранні органели. Пластиди. Фотосинтез 47
Хромосоми. Каріотип 51
Клітинний цикл еукаріотичних клітин. Механізм утворення й загибелі клітин. Мітоз 53
Мейоз 55
Обмін речовин і перетворення енергії в клітині 57
Пластичний обмін. Біосинтез білків 59
Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології - можливості й перспективи їхнього використання 62
Підсумковий контроль 65
Варіант I 65
Варіант II 67
Розділ 3. Організмений рівень організації життя 69
Віруси, їхня будова й життєві цикли 69
Роль вірусів у природі й житті людини. Профілактика ВІЛ-інфекції та інших вірусних захворювань 71
Пріони, їхня будова й життєві цикли. Роль у природі та житті людини 73
Прокаріоти. Особливості організації і життєдіяльності 75
Роль бактерій у природі й житті людини 77
Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми 79
Багатоклітинні організми. Стовбурні клітини 81
Тканини тварин. Регенерація 83
Тканини рослинного організму. Гістотехнології 85
Органи й системи органів багатоклітинних організмів 87
Регуляція функцій у багатоклітинних організмів 89
Колонії багатоклітинних організмів 91
Підсумковий контроль 93
Варіант I 93
Варіант II 95