Біологія. 10 клас : Альбом-посібник

код:
Ш15251У
автор:
Котик Т. С.

Котик Т. С. Біологія. 10 клас : Альбом-посібник / Т. С. Котик. — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 104 с.
ISBN 978-617-09-1267-1
Посібник створений відповідно до чинної програми з біології для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Інформацію подано у вигляді яскравих ілюстрацій, розгорнутих опорних схем, таблиць. Посібник допоможе при вивченні, повторенні та систематизації навчального матеріалу. Для учнів, абітурієнтів, учителів біології, репетиторів.
УДК [57:371.3] (084)
ББК 74.262.8я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
106
розмір файлу:
18,1 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ. Біологія — наука про живе
Способи поділу біології на галузі 2
Біологія як система наук 3
Біологія: основні проблеми, предмет вивчення, значення 4
Розвиток біологічної науки 5
Українські науковці 8
Особливості наукового пізнання 9
Основні властивості живих систем 10
Методи біологічних досліджень 11
Рівні організації біологічних систем 12
Розділ І. Молекулярний рівень організації
живої природи
Тема 1. Неорганічні речовини. 13
Елементарний склад живих організмів 13
Хімічні речовини, що містяться у складі організмів 14
Мінеральні солі та йони в живих системах 14
Роль хімічних елементів, що містяться
у складі живих організмів 15
Неорганічні сполуки живих організмів. Вода 16
Властивості води 16
Вміст води в живих організмах 17
Біологічна роль води в живих системах 18
Тема 2. Органічні речовини 19
Органічні сполуки 19
Органічні речовини. Прості ліпіди 20
Органічні речовини. Складні ліпіди 21
Мономери біополімерів 22
Біополімери 23
Органічні речовини. Вуглеводи 24
Функції вуглеводів 25
Органічні сполуки. Білки 26
Класифікація білків 27
Рівні організації білкової молекули 28
Властивості білків 29
Ферменти. 30
Нуклеїнові кислоти 31
Дезоксирибонуклеїнова кислота 32
Властивості дезоксирибонуклеїнових кислот 33
Рибонуклеїнові кислоти 34
Аденозинтрифосфатна кислота 35
Функції нуклеїнових кислот 36
Біологічно активні речовини 37
Розділ ІІ. Клітинний рівень організації життя
Тема 1. Загальний план будови клітини.
Поверхневий апарат. Ядро 38
Загальний план будови клітини 38
Методи сучасної цитології 39
Еукаріотичні клітини 40
Мембрани еукаріотичних клітин 41
Транспорт речовин через мембрану 42
Надмембранні комплекси клітин 44
Підмембранні комплекси клітин 45
Будова та функції ядра 46
Особливості організації каріотипу 47
Хромосоми — основні структури ядра, у яких міститься генетичний матеріал 48
Тема 2. Цитоплазма та її компоненти 49
Цитоплазма клітин 49
Клітинні включення 50
Клітинні включення. Вакуолі 51
Одномембранні органели. Ендоплазматична сітка 52
Одномембранні органели. Апарат Гольджі 53
Двомембранні органели. Мітохондрії 54
Двомембранні органели. Пластиди 55
Двомембранні органели. Хлоропласти 56
Немембранні органели. Рибосоми 57
Немембранні органели. Клітинний центр 58
Органели руху 59
Загальна будова прокаріотичних клітин 60
Порівняльна характеристика клітин прокаріотів і еукаріотів 61
Сучасні положення клітинної теорії 62
Тема 3. Клітина як цілісна система 63
Клітинний цикл еукаріотичних клітин 63
Мітоз 64
Мейоз 65
Обмін речовин і перетворення енергії в клітинах 67
Автотрофні та гетеротрофні організми 68
Енергетичний обмін 69
Генетичний код 70
Пластичний обмін. Біосинтез білків 71
Етапи біосинтезу білка 72
Характеристика стадій трансляції 73
Біосинтез нуклеїнових кислот 74
Пластичний обмін. Фотосинтез 75
Хемосинтез 76
Розділ ІІІ. Організмовий рівень організації життя
Тема 1. Неклітинні форми життя 77
Будова, хімічний склад і властивості вірусів 77
Життєвий цикл вірусів 78
Бактеріофаги 79
Віроїди і пріони 80
Роль вірусів у природі та житті людини 81
Тема 2. Одноклітинні організми 82
Особливості будови прокаріотичних організмів 82
Особливості процесів життєдіяльності бактерій 83
Особливості будови і процесів життєдіяльності ціанобактерій і архебактерій 84
Особливості організації одноклітинних еукаріотів 85
Процеси життєдіяльності одноклітинних еукаріотів 86
Тема 3. Багатоклітинні організми 87
Характерні особливості багатоклітинних еукаріотів 87
Багатоклітинні організми без справжніх тканин 88
Тканини рослин 89
Покривні тканини 90
Основні тканини 91
Провідні тканини 92
Механічні тканини 93
Тканини тварин 94
Епітеліальна тканина 94
М’язова тканина 95
Нервова тканина 96
Сполучна тканина 97
Органи та системи органів багатоклітинних організмів 98
Системи органів багатоклітинних тварин 99
Регуляція функцій у багатоклітинних рослин 100
Регуляція 101