Англійська мова: Короткий довідник

код:
И10777УА
автор:
Мясоєдова С. В.

Мясоєдова С. В.
Англійська мова: Короткий довідник. — Х.: Ранок, 2010. — 160 с. — (Короткий довідник школяра).
ISBN 978-611-540-069-0
Довідник містить матеріал за всіма розділами англійської граматики, ілюстрований прикладами, наочними таблицями та схемами. Від інших навчальних посібників видання відрізняється лаконічністю й доступністю викладу матеріалу, тому може використовуватися як початківцями, так і тими, хто хоче систематизувати й узагальнити вже вивчений матеріал. Особливо важлива інформація виділена плашками зі знаком оклику. Для учнів 5—12 класів загальноосвітніх шкіл, незалежно від їхнього профілю, вчителів англійської мови та всіх, хто вивчає англійську.
УДК 291.337
ББК 22.151я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
2,52 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Морфологія
Самостійні частини мови 1
Іменник 1
Розряди іменників 2
Граматичні категорії іменників 2
Артикль 11
Займенник 17
Розряди займенників 17
Прикметник 34
Ступені порівняння прикметників 34
Місце та роль прикметників у реченні 36
Афікси прикметників 37
Прислівник 38
Типи прислівників 38
Ступені порівняння прислівників 42
Місце прислівників у реченні 44
Утворення прислівників 45
Прикметник чи прислівник? 46
Числівник 47
Розряди числівників 47
Утворення числівників 48
Правила читання деяких цілих
кількісних числівників 50
Дробові числівники 51
Дієслово 54
Особові та неособові форми дієслова 54
Основні форми дієслова 56
Правильні та неправильні дієслова 58
Граматичні категорії дієслова 60
Неособові дієслівні форми 104
Дієприкметник 104
Інфінітив 105
Службові частини мови 129
Прийменник 129
Прийменники, що виражають
просторові відношення 129
Прийменники, що виражають
граматичну залежність слів у реченні 135
Сполучник 136
Вигук 140
Синтаксис
Порядок слів в англійському реченні 143
Порядок слів у розповідному реченні 144
Порядок слів у заперечному реченні 144
Порядок слів у питальному реченні 145
Порядок слів в окличному реченні 151
Умовні речення 151
Непряма мова 154
Передача розповідних висловлювань у непрямій мові 154
Передача висловлювань-запитань у непрямій мові 157