Алгебра і початки аналізу в означеннях, таблицях і схемах. 7–11 класи. (Серія «Рятівник»)

код:
Т109026У
автор:
Роганін О. М.

Алгебра і початки аналізу в означеннях, таблицях і схемах. 7–11 класи / О. М. Роганін.— 10-те вид.— Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 112 с. — (Серія «Рятівник»).
ISBN 978-617-09-0341-9
Посібник містить основні положення шкільного курсу алгебри і початків аналізу. Довідник допоможе знайти необхідну інформацію
(означення, формули, приклади); згадати, як розв’язуються типові завдання; повторити та систематизувати відповідний матеріал під час підготовки до уроку, контрольної роботи, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. Призначено для учнів 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і абітурієнтів.
УДК [512:371.3](083)
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
112
розмір файлу:
9,18 МБ
Цiна: 20 грн 16 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Розділ I. Множини й числа 3
§ 1. Множини та операції над ними 3
§ 2. Дійсні числа 5
Розділ ІІ. Алгебраїчні вирази 12
§ 3. Одночлени й многочлени 12
§ 4. Алгебраїчні вирази 15
§ 5. Порівняння алгебраїчних виразів 18
Розділ ІІІ. Функції та графіки 19
§ 6. Властивості функцій 19
§ 7. Властивості деяких функцій та їхні графіки 23
§ 8. Перетворення графіків функцій 29
Розділ IV. Тригонометрія 31
§ 9. Означення та властивості тригонометричних функцій 31
§ 10. Основні тригонометричні формули 3
§ 11. Обернені тригонометричні функції 36
§ 12. Властивості тригонометричних функцій, графіки цих функцій 38
Розділ V. Рівняння й системи рівнянь 42
§ 13. Рівняння з однією змінною 42
§ 14. Рівняння з двома змінними 57
§ 15. Системи рівнянь 59
Розділ VI. Нерівності й системи нерівностей 63
§ 16. Нерівності й системи нерівностей з однією змінною 63
§ 17. Нерівності з двома змінними 78
Розділ VII. Елементи математичного аналізу 81
§ 18. Числові послідовності 81
§ 19. Границя функції 84
§ 20. Похідна 87
§ 21. Застосування похідної в дослідженні функцій
і побудові графіків 90
§ 22. Первісна, невизначений інтеграл 95
§ 23. Визначений інтеграл і його застосування 97
Розділ VIII. Комбінаторика, метод математичної індукції, елементи теорії імовірностей і статистики 99
§ 24. Елементи комбінаторики й метод математичної індукції 99
§ 25. Початки теорії ймовірностей 101
§ 26. Елементи статистики 104
Предметний покажчик 106