Алгебра і початки аналізу. 11 клас. Академічний рівень. Розробки уроків. (Серія «Новий майстер-клас»)

код:
Т15074У
автор:
Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.

Алгебра і початки аналізу. 11 клас. Академічний рівень. Розробки уроків / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.— Х.: Вид-во «Ранок», 2012.— 352 с.— (Серія «Новий майстер-клас») + Додаток (16 с.).
ISBN 978-966-672-078-1
Посібник складено відповідно до чинної програми з математики для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і містить планиконспекти, у яких розкрито зміст навчального матеріалу, описано основні структурні елементи уроку, зазначено його дидактичну мету. У посібнику наведено численні дидактичні матеріали, запропоновано різні форми й методи роботи з класом. Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким чинним підручником з алгебри і початків аналізу, призначеним для організації навчання на академічному рівні. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план, який ви також можете знайти на сайті видавництва www.ranok.com.ua. Призначено для вчителів математики, студентів вищих навчальних закладів.
УДК 371.321.1:512
ББК 74.262.21
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
352
розмір файлу:
3,33 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Тема 5. Похідна та її застосування
Урок № 1. Границя функції в точці 7
Урок № 2. Основні теореми про границі 11
Урок № 3. Неперервність функції 15
Урок № 4. Похідна функції 19
Урок № 5. Похідна функції. Її геометричний і фізичний зміст 23
Урок № 6. Правила диференціювання. Таблиця похідних 26
Урок № 7. Правила диференціювання. Похідна добутку. 30
Урок № 8. Правила диференціювання. Похідна частки 33
Урок № 9. Похідна складеної функції 38
Урок № 10. Похідна складеної функції 41
Урок № 11. Правила диференціювання 44
Урок № 12. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції 47
Урок № 13. Контрольна робота № 1. 50
Урок № 14. Ознаки сталості, зростання і спадання функції 53
Урок № 15. Ознаки сталості, зростання і спадання функції 56
Урок № 16. Екстремуми функції 59
Урок № 17. Екстремуми функції 63
Урок № 18. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків 66
Урок № 19. Застосування похідної до дослідження функцй та побудови їхніх графіків 70
Урок № 20. Найбільше і найменше значення функції на проміжку 73
Урок № 21. Найбільше і найменше значення функції на проміжку 77
Урок № 22. Найбільше і найменше значення функції на проміжку 81
Урок № 23. Рівняння дотичної до графіка функції 84
Урок № 24. Рівняння дотичної до графіка функції 88
Урок № 25. Похідна та її застосування 92
Урок № 26. Контрольна робота № 2. 95
Урок № 25*. Похідна та її застосування 99
Тема 6. Показникова та логарифмічна функції
Урок № 27. Степінь із довільним дійсним показником. 103
Урок № 28. Властивості та графік показникової функції 106
Урок № 29. Властивості та графік показникової функції 111
Урок № 30. Показникова функція, її властивості та графік. 114
Урок № 31. Логарифми та їхні властивості 118
Урок № 32. Основні властивості логарифмів 122
Урок № 33. Логарифми та їхні властивості 126
Урок № 34. Логарифмічна функція, її властивості та графік 128
Урок № 35. Логарифмічна функція, її властивості та графік 131
Урок № 36. Властивості та графік логарифмічної функції 134
Урок № 37. Показникові рівняння і нерівності 138
Урок № 38. Показникові рівняння і нерівності 141
Урок № 39. Показникові рівняння і нерівності 144
Урок № 40. Логарифмічні рівняння і нерівності 147
Урок № 41. Логарифмічні рівняння і нерівності 150
Урок № 42. Логарифмічні рівняння і нерівності 153
Урок № 43. Показникова та логарифмічна функції 157
Урок № 44. Показникова та логарифмічна функції 159
Урок № 45. Похідна показникової функції 162
Урок № 46. Похідна логарифмічної функції. 166
Урок № 47. Похідна показникової та логарифмічної функцій 169
Урок № 48. Контрольна робота № 3 172
Урок № 43*. Показникова та логарифмічна функції 177
Тема 7. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
Урок № 49. Випадкова подія. Відносна частота події. Імовірність події 180
Урок № 50. Випадкова подія. Імовірність події 183
Урок № 51. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми й добутку. 186
Урок № 52. Факторіал. Перестановки 190
Урок № 53. Упорядковані підмножини даної множини. Розміщення 193
Урок № 54. Комбінації 195
Урок № 55. Застосування елементів комбінаторики для обчислення ймовірності подій 199
Урок № 56. Початкові відомості про статистику 202
Урок № 57. Графічне подання інформації про вибірку. 206
Урок № 58. Характеристики вибірки: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення 209
Урок № 59. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики 212
Урок № 60. Контрольна робота № 4 216
Урок № 59*. Елементи математичної статистики. 219
Тема 8. Інтеграл та його застосування
Урок № 61. Первісна та її властивості 224
Урок № 62. Первісна та її властивості 227
Урок № 63. Правила знаходження первісних 230
Урок № 64. Правила знаходження первісних 233
Урок № 65. Площа криволінійної трапеції 236
Урок № 66. Визначений інтеграл, його геометричний зміст 242
Урок № 67. Визначений інтеграл. Властивості визначеного інтеграла 247
Урок № 68. Визначений інтеграл, його геометричний зміст 252
Урок № 69. Визначений інтеграл, його геометричний зміст 254
Урок № 70. Визначений інтеграл. Площа криволінійної трапеції 258
Урок № 71. Обчислення площ плоских фігур 261
Урок № 72. Обчислення площ плоских фігур 266
Урок № 73. Обчислення площ плоских фігур 270
Урок № 74. Визначений інтеграл. Площі плоских фігур. 273
Урок № 75. Обчислення об’ємів тіл. 278
Урок № 76. Обчислення об’ємів тіл. 283
Урок № 77. Обчислення об’ємів тіл. 286
Урок № 78. Застосування інтеграла в фізиці й техніці 288
Урок № 79. Інтеграл та його застосування 291
Урок № 80. Контрольна робота № 5 293
Урок № 79*. Інтеграл та його застосування 298
Повторення курсу алгебри і початків аналізу
Урок № 81–82. Повторення. Дійсні числа. Тотожні перетворення виразів. 303
Урок № 83–84. Повторення. Розв’язування раціональних рівнянь і нерівностей 306
Уроки № 85–86. Повторення. Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей 310
Уроки № 87–88. Повторення. Тригонометричні рівняння і нерівності 313
Уроки № 89–90. Повторення. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності. 316
Уроки № 91–92. Повторення. Функції, їхні властивості та графіки 320
Уроки № 93–94. Повторення. Похідна та її застосування 324
Уроки № 95–96. Повторення. Інтеграл та його застосування 328
Уроки № 97–98. Повторення. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики 332
Урок № 99. Підсумкова контрольна робота 336
Резервний час 341
Додаток. Відповіді до посібника [5] 342
Література 348