Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків

код:
Т11465У
автор:
Корнієнко Т. Л.

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.— Х.: Видавництво «Ранок», 2011.— 496 с.— (Профільна школа). + Додаток (16 с.).
ISBN 978-611-540-392-9
Посібник складений відповідно до чинної програми з математики для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) і побудо- ваний з використанням форм і методів навчання, що відповідають специфіці курсу «Алгебра і початки аналізу» та віковим особливостям учнів. Видання містить плани-конспекти 175 уроків, у яких наведено мету й за- вдання навчання, план викладення матеріалу, запропоновано різні форми роботи з класом, включено комплекс усних і письмових вправ, диференці- йованих за рівнем навчальних досягнень учнів, математичні диктанти, самостійні й контрольні роботи (переважно в тестовій формі), що супроводжуються розв’язаннями або відповідями. Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на профільному рівні.
До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план.
Призначено для вчителів математики, студентів педагогічних ВНЗ.
УДК 371.388:514
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
496
розмір файлу:
4,93 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Тема 1. Функції, многочлени, рівняння і нерівності
Урок № 1. Множина та її елементи 5
Урок № 2. Підмножини. Операції над множинами 9
Урок № 3. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин 14
Урок № 4. Рівнопотужні множини 19
Урок № 5. Числові множини 23
Уроки № 6–7. Множина дійсних чисел 27
Урок № 8. Множини та операції над ними 33
Урок № 9. Числові функції 35
Урок № 10. Числова функція. Область визначення і множина значень функції 39
Урок № 11. Способи задання функцій. Графік функції 42
Урок № 12. Зростання і спадання функції 47
Урок № 13. Нулі функції. Зростання і спадання функції. Проміжки знакосталості. Найбільше і найменше значення функції 52
Урок № 14. Парні та непарні функції 55
Урок № 15. Властивості функцій 58
Урок № 16. Функції, їхні властивості і графіки 62
Урок № 17. Властивості і графіки основних видів функцій 65
Урок № 18. Перетворення графіків функцій 68
Урок № 19. Перетворення графіків функцій 71
Урок № 20. Графіки функцій. Перетворення графіків 73
Уроки № 21–22. Функції. Властивості функцій. Графіки функцій 77
Урок № 23. Контрольна робота № 1 «Функції, їхні властивості та графіки» 80
Урок № 24. Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки 84
Урок № 25. Застосування властивостей функції до розв’язування рівнянь 88
Урок № 26. Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів 91
Уроки № 27–28. Метод інтервалів 93
Урок № 29. Рівносильні перетворення рівнянь і нерівностей. Застосування властивостей функцій для розв’язування рівнянь. Метод інтервалів 96
Уроки № 30–31. Рівняння, що містять знак модуля 98
Урок № 32. Розв’язування рівнянь, що містять знак модуля 103
Уроки № 33–34. Розв’язування нерівностей, що містять знак модуля 105
Урок № 35. Розв’язування нерівностей, що містять знак модуля 110
Урок № 36. Розв’язування рівнянь і нерівностей, що містять знак модуля 112
Уроки № 37–38. Розв’язування рівнянь з параметрами 115
Уроки № 39–40. Нерівності з параметрами 119
Урок № 41. Рівносильні перетворення нерівностей і рівнянь. Метод інтервалів. Модуль у рівняннях і нерівностях. Параметр у рівняннях і нерівностях 123
Уроки № 42–43. Розв’язування рівнянь і нерівностей 129
Урок № 44. Контрольна робота № 2 «Розв’язування рівнянь і нерівностей» 131
Урок № 45. Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними 133
Урок № 46. Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними 139
Уроки № 47–48. Системи рівнянь 143
Урок № 49. Розв’язування систем рівнянь різними способами 150
Урок № 50. Системи нерівностей 153
Урок № 51. Системи рівнянь і нерівностей 156
Урок № 52. Ділення многочленів. Теорема Безу та її наслідки 160
Урок № 53. Ділення многочленів. Теорема Безу та її наслідки 164
Урок № 54. Ділення многочлена на многочлен. Теорема Безу та її наслідки 167
Урок № 55. Метод математичної індукції 169
Уроки № 56–57. Метод математичної індукції 173
Урок № 58. Метод математичної індукції 176
Урок № 59. Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними. Системи рівнянь і нерівностей. Ділення многочлена на многочлен 179
Урок № 60. Контрольна робота № 3 «Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними. Системи рівнянь і нерівностей. Ділення многочлена на многочлен» 181
Тема 2. Степенева функція
Урок № 61. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості 184
Урок № 62. Корінь n-го степеня. Арифметичний квадратний корінь 188
Урок № 63. Перетворення радикалів 192
Урок № 64. Перетворення виразів, що містять корені n-го степеня 195
Урок № 65. Перетворення виразів, що містять корені n-го степеня
198
Урок № 66. Ірраціональні рівняння 201
Урок № 67. Розв’язування ірраціональних рівнянь 205
Урок № 68. Розв’язування систем ірраціональних рівнянь 206
Урок № 69. Розв’язування ірраціональних рівнянь методом заміни 208
Уроки № 70–71. Розв’язування ірраціональних рівнянь із використанням властивостей відомих функцій і оцінки значення лівої та правої частин рівняння 210
Урок № 72. Розв’язування ірраціональних рівнянь і систем ірраціональних рівнянь 215
Уроки № 73–74. Розв’язування ірраціональних нерівностей 219
Уроки № 75–76. Універсальний метод розв’язування ірраціональних нерівностей (метод інтервалів) 225
Уроки № 77–78. Розв’язування ірраціональних нерівностей 231
Уроки № 79–80. Розв’язування ірраціональних рівнянь з параметрами 235
Урок № 81. Розв’язування ірраціональних нерівностей з параметрами 239
Урок № 82. Степінь з раціональним показником і його властивості 243
Урок № 83. Степінь з раціональним показником 246
Урок № 84. Степінь з раціональним показником та його властивості 248
Урок № 85. Степінь з раціональним показником, ї ї властивості 250
Урок № 86. Степенева функція. Властивості степеневої функції та її графік 256
Урок № 87. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція 260
Урок № 88. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція 263
Урок № 89. Контрольна робота № 4 «Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція» 266
Урок № 90. Обернені функції 269
Тема 3. Тригонометричні функції
Урок № 91. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута 275
Урок № 92. Радіанне вимірювання кутів 279
Урок № 93. Тригонометричні функції числового аргументу й деякі їхні властивості 281
Урок № 94. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу 285
Урок № 95. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу 289
Урок № 96. Формули зведення 291
Урок № 97. Формули додавання 295
Урок № 98. Формули додавання 296
Урок № 99. Формули подвійного кута 299
Урок № 100. Формули пониження степеня 302
Уроки № 101–102. Формули половинного аргументу 306
Урок № 103. Формули подвійного кута 311
Уроки № 104–105. Формули потрійного аргументу 313
Урок № 106. Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму 316
Урок № 107. Формули суми та різниці однойменних тригонометричних функцій, перетворення добутку тригонометричних функцій на суму 319
Уроки № 108–109. Перетворення тригонометричних виразів. Використання деяких прийомів і допоміжних формул для перетворення тригонометричних виразів 323
Урок № 110. Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення, формули додавання та їхні наслідки 326
Урок № 111. Контрольна робота № 5 «Тригонометричні функції числового аргументу. Тригонометричні тотожності» 332
Уроки № 112–113. Періодичність тригонометричних функцій. Графіки функцій y sinx , y cosx , y tgx , y ctgx 334
Урок № 114. Властивості тригонометричних функцій 340
Урок № 115. Властивості й графіки тригонометричних функцій 344
Урок № 116. Побудова графіків тригонометричних функцій. Властивості Тригонометричних функцій 345
Урок № 117. Тригонометричні функції, їхні властивості та графіки
348
Урок № 118. Тригонометричні функції 352
Урок № 119. Контрольна робота № 6 «Тригонометричні функції та їхні властивості» 354
Тема 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ
Урок № 120. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 359
Урок № 121. Обернені тригонометричні функції 362
Урок № 122. Найпростіші тригонометричні рівняння 365
Урок № 123. Найпростіші тригонометричні рівняння 369
Урок № 124. Розв’язування тригонометричних рівнянь розкладанням на множники 371
Урок № 125. Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул і розкладанням на множники 374
Урок № 126. Розв’язування тригонометричних рівнянь, що зводяться до квадратних 377
Урок № 127. Розв’язування однорідних рівнянь 379
Урок № 128. Розв’язування тригонометричних рівнянь виду asinx bcosx c 383
Урок № 129. Рівняння, що розв’язуються за допомогою заміни sinx cosx t 386
Урок № 130. Розв’язування тригонометричних дробово-раціональних рівнянь і систем тригонометричних рівнянь 389
Урок № 131. Розв’язування тригонометричних рівнянь 392
Урок № 132. Тригонометричні рівняння, що містять ірраціональність
395
Урок № 133. Розв’язування рівнянь із врахуванням обмеження функцій sin x і cos x 399
Урок № 134. Рівняння, що містять обернені тригонометричні функції 402
Уроки № 135–136. Тригонометричні рівняння з параметром 406
Уроки № 137–138. Розв’язування тригонометричних рівнянь різних типів, у тому числі нестандартних 412
Урок № 139. Тригонометричні рівняння 418
Урок № 140. Тригонометричні рівняння 423
Урок № 141. Контрольна робота № 7 «Тригонометричні рівняння» 425
Урок № 142. Системи тригонометричних рівнянь 428
Уроки № 143–144. Системи тригонометричних рівнянь 434
Уроки № 145–146. Системи тригонометричних рівнянь 440
Урок № 147. Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей 447
Урок № 148. Розв’язування тригонометричних нерівностей 453
Урок № 149. Тригонометричні нерівності 461
Урок № 150. Тригонометричні нерівності 465
Уроки № 151–152. Нерівності з параметром 469
Урок № 153. Системи тригонометричних рівнянь. Тригонометричні нерівності 474
Урок № 154. Системи тригонометричних рівнянь. Тригонометричні нерівності 480
Урок № 155. Контрольна робота № 8 «Системи тригонометричних рівнянь. Тригонометричні нерівності» 485
Уроки № 156–175. Резерв 488
Література 489