Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень: Розробки уроків

код:
Т10826У
автор:
Корнієнко Т. Л.

Корнієнко Т. Л.
Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень: Розробки уроків / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.— Х.: Видавництво «Ранок», 2010.— 320 с.— (Майстер-клас). + Додаток (16 с.).
ISBN 978-611-540-389-9
Посібник складено відповідно до нової програми з алгебри і початків аналізу для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Видання містить плани-конспекти кожного уроку, в яких наведено мету й завдання навчання, короткий план вик-ладення матеріалу, комплекс диференційованих за рівнем складності усних і письмових вправ, математичні диктанти, завдання в тестовій формі, самостійні й контрольні роботи для діагностики та контролю з розв’язаннями або відповідями; запропоновано різні форми роботи з класом. Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким чинним підручником, призначеним для організації навчання на академічному рівні. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план. Призначено для вчителів математики, студентів педагогічних вузів.
УДК 510.2:371.214
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
320
розмір файлу:
3,75 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарно-тематичний план. 5
Тема 1. Функції, рівняння і нерівності
Урок № 1 Множини. Операції над множинами. Числові множини. 10
Урок № 2 Множина дійсних чисел. 14
Урок № 3 Числові функції. Область визначення й область (множина) значень функції 20
Урок № 4 Способи задання функції. Графік функції. 25
Урок № 5 Перетворення графіків функцій 31
Урок № 6 Монотонність функції. Нулі функції. Парні й непарні функції. 35
Урок № 7 Обернені функції 41
Урок № 8 Функції, їхні властивості і графіки 46
Урок № 9 Контрольна робота № 1 «Функції, їхні властивості і графіки» 49
Урок № 10 Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки 54
Урок № 11 Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів 58
Урок № 12 Застосування властивостей функції до розв’язування рівнянь. 61
Тема 2. Степенева функція
Урок № 13 Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості 64
Урок № 14 Корінь n-го степеня. Арифметичний квадратний корінь. 68
Урок № 15 Перетворення радикалів. 72
Урок № 16 Ірраціональні рівняння 75
Урок № 17 Розв’язування ірраціональних рівнянь 80
Урок № 18 Розв’язування систем ірраціональних рівнянь 86
Урок № 19 Розв’язування ірраціональних рівнянь і систем ірраціональних рівнянь 91
Урок № 20 Степінь з раціональним показником 94
Урок № 21 Степінь з раціональним показником 98
Урок № 22 Степінь з раціональним показником та його властивості 100
Урок № 23 Степенева функція. Властивості степеневої функції, графік степеневої функції 102
Урок № 24 Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція 106
Урок № 25 Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція. 109
Урок № 26 Контрольна робота № 2 «Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показ-ником. Степенева функція» 112
Тема 3. Тригонометричні функції
Урок № 27 Синус, косинус, тангенс, котангенс кута 116
Урок № 28 Радіанне вимірювання кутів 121
Урок № 29 Тригонометричні функції числового аргумента й деякі їхні властивості 124
Урок № 30 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумен-та 129
Урок № 31 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумен-та 133
Урок № 32 Формули зведення 138
Урок № 33 Формули додавання. 142
Урок № 34 Формули додавання. 146
Урок № 35 Формули подвійного кута 149
Урок № 36 Формули подвійного кута 151
318 Урок № 37 Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Пере-творення добутку тригонометричних функцій на суму 154
Урок № 38 Тригонометричні функції числового аргумента. Основні співвідношення між
тригонометричними функціями одного аргумента. Формули зведення, формули додавання та їхні наслідки 159
Урок № 39 Контрольна робота № 3 «Тригонометричні функції числового аргумента. Тригонометричні тотожності». 166
Урок № 40 Періодичність тригонометричних функцій. Графіки функцій y = sinx , y = cosx,
y = tgx, y = ctgx 170
Урок № 41 Властивості тригонометричних функцій 176
Урок № 42 Властивості й графіки тригонометричних функцій 180
Урок № 43 Побудова графіків тригонометричних функцій. Властивості тригонометричних функцій 183
Урок № 44 Тригонометричні функції, їхні властивості та графіки 186
Урок № 45 Тригонометричні функції. 191
Урок № 46 Контрольна робота № 4 «Тригонометричні функції та їхні властивості» 195
Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності
Урок № 47 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 200
Урок № 48 Обернені тригонометричні функції. 203
Урок № 49 Найпростіші тригонометричні рівняння 206
Урок № 50 Найпростіші тригонометричні рівняння 211
Урок № 51 Розв’язування тригонометричних рівнянь способом розкладання на множники 216
Урок № 52 Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул і способом розкладання на множники 221
Урок № 53 Розв’язування тригонометричних рівнянь, що зводяться до квадратних 226
Урок № 54 Розв’язування однорідних рівнянь. 229
Урок № 55 Розв’язування тригонометричних рівнянь виду asinx + bcosx = c 234
Урок № 56 Розв’язування тригонометричних дробово-раціональних рівнянь і систем три-гонометричних рівнянь 239
Урок № 57 Розв’язування тригонометричних рівнянь 244
Урок № 58 Розв’язування тригонометричних нерівностей 251
Урок № 59 Розв’язування тригонометричних нерівностей 257
Урок № 60 Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності 265
Урок № 61 Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності 270
Урок № 62 Контрольна робота № 5 «Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності» 273
Систематизація й узагальнення, резервний час
Урок № 63 Метод інтервалів 277
Урок № 64 Рівняння, що містять знак модуля 280
Урок № 65 Розв’язування нерівностей з модулями. 284
Урок № 66 Розв’язування рівнянь з параметрами 288
Урок № 67 Розв’язування ірраціональних рівнянь методом заміни. 292
Урок № 68 Розв’язування ірраціональних рівнянь з використанням властивостей відомих функцій і оцінки значення лівої та правої частин рівняння 295
Урок № 69 Розв’язування ірраціональних нерівностей 301
Урок № 70 Універсальний метод розв’язування ірраціональних нерівностей (метод інтервалів) 309
Література 315