Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т11477У
автор:
Скляренко О. В.

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань / О. В. Скляренко.— Х.: Видавництво «Ранок», 2010.— 64 с.
ISBN 978-611-540-397-4
Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині запропоновано за кожною темою, що вивчається, декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), графічний тренінг (ГТ).
(контролюється володіння навичками читати і аналізувати матеріал, поданий графічно) та самостійна робота (СР) (відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах. Друга частина містить контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою: уміння досліджувати функції, будувати графіки, перетворювати числові та тригонометричні вирази, розв’язувати рівняння та нерівності тощо. Усі роботи наведено у чотирьох варіантах. Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на академічному рівні. Призначено для учнів 10 класу, вчителів математики, студентів педагогічних вузів.
УДК 371.388:512
ББК 22.15я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
2,9 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Частина 1. Поточний контроль знань
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю. 2
Картка контролю теоретичних знань 1. Функції, рівняння, нерівності. 3
Графічний тренінг 1. Функції, рівняння, нерівності. 4
Картка контролю теоретичних знань 2. Степенева функція. 5
Графічний тренінг 2. Степенева функція. 6
Картка контролю теоретичних знань 3. Тригонометричні функції. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. 7
Графічний тренінг 3. Тригонометричні функції. 8
Картка контролю теоретичних знань 4. Формули додавання. Формули подвійного кута. 9
Картка контролю теоретичних знань 5. Тригонометричні рівняння. 10
Картка контролю теоретичних знань 6. Тригонометричні рівняння і нерівності. 11
Графічний тренінг 4. Тригонометричні рівняння і нерівності. 12
Картка контролю теоретичних знань 7. Повторення. 13
Графічний тренінг 5. Повторення. 14
Самостійна робота 1. Числові функції. 15
Самостійна робота 2. Рівняння. 16
Самостійна робота 3. Нерівності. 17
Самостійна робота 4. Корінь n-го степеня. 18
Самостійна робота 5. Розв’язування ірраціональних рівнянь та нерівностей. 19
Самостійна робота 6. Степінь з раціональним показником. Степенева функція. 20
Самостійна робота 7. Радіанне вимірювання кутів. Формули зведення. 21
Самостійна робота 8. Основні співвідношення між тригонометричними
функціями одного аргументу. 22
Самостійна робота 9. Формули додавання. 23
Самостійна робота 10. Формули подвійного кута. Перетворення тригонометричних виразів. 24
Самостійна робота 11. Обернені тригонометричні функції. 25
Самостійна робота 12. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь. 26
Самостійна робота 13. Розв’язування тригонометричних рівнянь. 27
Самостійна робота 14. Розв’язування тригонометричних рівнянь. 28
Самостійна робота 15. Розв’язування тригонометричних нерівностей. 29
Самостійна робота 16. Повторення. 30
Частина 2. Контрольні роботи
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт. 32
Контрольна робота 1. Функції. Рівняння. Нерівності. 33
Контрольна робота 2. Корінь n-го степеня. Ірраціональні рівняння. 37
Контрольна робота 3. Степенева функція. 41
Контрольна робота 4. Тригонометричні функції. Перетворення тригонометричних виразів. 45
Контрольна робота 5. Формули додавання. Формули подвійного кута. 49
Контрольна робота 6. Розв’язування тригонометричних рівнянь. 53
Контрольна робота 7. Розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей. 57
Підсумкова контрольна робота 61