Алгебра. Геометрія. 9 клас: Тестовий контроль знань

код:
Т12908У
автор:
Гальперіна А. Р.

Алгебра. Геометрія. 9 клас: Тестовий контроль знань / А. Р. Гальперіна.— Х: Видавництво «Ранок», 2010.— 136 с.
ISBN 978-611-540-732-3
Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри і геометрії для 9 класу.
Видання призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.
УДК 371.388:512
ББК 22.15я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
136
розмір файлу:
6,56 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Алгебра
Тема 1. Нерівності
Самостійна робота № 1. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу 1
Самостійна робота № 2. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності. 3
Самостійна робота № 3. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування 5
Контрольна робота № 1. Нерівності 7
Тема 2. Квадратична функція
Самостійна робота № 4. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості; зростання і спадання функції 11
Самостійна робота № 5. Найпростіші перетворення графіків функцій 13
Самостійна робота № 6. Функція y =ax2 +bx +c , a ≠0, її графік і властивості 15
Контрольна робота № 2. Функції і їх властивості. Найпростіші перетворення графіків функцій. Функція y =ax2 +bx +c , a ≠0, її графік і властивості 17
Самостійна робота № 7. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей 21
Самостійна робота № 8. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними 23
Самостійна робота № 9. Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь 25
Контрольна робота № 3. Квадратна нерівність. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь 27
Тема 3. Елементи прикладної математики
Самостійна робота № 10. Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки 31
Самостійна робота № 11. Формула складних відсотків 33
Самостійна робота № 12. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події 35
Самостійна робота № 13. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення 37
Контрольна робота № 4. Елементи прикладної математики 39
Тема 4. Числові послідовності
Самостійна робота № 14. Арифметична прогресія, її властивості 43
Самостійна робота № 15. Сума перших n членів арифметичної прогресії 45
Контрольна робота № 5. Арифметична прогресія 47
Самостійна робота № 16. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії 51
Самостійна робота № 17. Сума перших n членів геометричної прогресії 53
Самостійна робота № 18. Нескінченна геометрична прогресія та її сума 55
Контрольна робота № 6. Геометрична прогресія 57
Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Самостійна робота № 19. Спрощення виразів, розв’язування лінійних рівнянь і нерівностей 61
Самостійна робота № 20. Розв’язування квадратних рівнянь. Теорема Вієта 63
Самостійна робота № 21. Розв’язування систем рівнянь і нерівностей 65
Самостійна робота № 22. Тотожні перетворення виразів, що містять корені 67
Самостійна робота № 23. Побудова графіків функцій 69
Контрольна робота № 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу 71
Геометрія
Тема 1. Розв’язування трикутників
Самостійна робота № 1. Синус, косинус, тангенс кутів від 0до 180. Тотожності. 75
Самостійна робота № 2. Теорема косинусів і наслідки з неї 77
Самостійна робота № 3. Теорема синусів 79
Самостійна робота № 4. Розв’язування трикутників. Прикладні задачи 81
Самостійна робота № 5. Знаходження площі трикутника 83
Контрольна робота № 1. Розв’язування трикутників 85
Тема 2. Правильні многокутники
Самостійна робота № 6. Правильні многокутники 89
Самостійна робота № 7. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників 91
Самостійна робота № 8. Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин 93
Контрольна робота № 2. Правильні многокутники 95
Тема 3. Декартові координати на площині
Самостійна робота № 9. Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами 99
Самостійна робота № 10. Рівняння кола і прямої 101
Контрольна робота № 3. Декартові координати на площині 103
Тема 4. Геометричні перетворення
Самостійна робота № 11. Рух і його властивості. Симетрія відносно точки і прямої, поворот і паралельне перенесення 107
Самостійна робота № 12. Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур 109
Контрольна робота № 4. Геометричні перетворення 111
Тема 5. Вектори на площині
Самостійна робота № 13. Вектор. Модуль і напрямок вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори 115
Самостійна робота № 14. Скалярний добуток векторів 117
Контрольна робота № 5. Вектори на площині 119
Тема 6. Початкові відомості зі стереометрії
Самостійна робота № 15. Взаємне розміщення прямих у просторі. Взаємне розміщення площин, прямої і площини. Пряма призма. Піраміда. Конус. Циліндр. Куля 123
Контрольна робота № 6. Початкові відомості зі стереометрії 125
Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Самостійна робота № 16. Повторення і систематизація навчального матеріалу 129
Контрольна робота № 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу 131
Яндекс.Метрика