Алгебра. 9 клас: Розробки уроків

код:
Т10228У
автор:
Бабенко С. П.

Бабенко С. П.
Алгебра. 9 клас: Розробки уроків.— Х.: Видавництво «Ранок», 2011.— 256 с.— (Майстер-клас). + Додаток (16 с.).
ISBN 978-966-672-703-2

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
2,65 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЗМІСТ
Тема 1. Нерівності.
Числові нерівності та їхні властивості
Передмова 3
Урок № 1. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей 7
Урок № 2. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей 11
Урок № 3. Основні властивості числових нерівностей 16
Урок № 4. Основні властивості числових нерівностей 20
Урок № 5. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу 24
Урок № 6. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу 30
Урок № 7. Розв’язування вправ. Підсумковий урок 32
Урок № 8. Тематична контрольна робота № 1 34
Лінійні нерівності з однією змінною. Системи нерівностей з однією змінною
Урок № 9. Нерівність з однією змінною. Система та сукупність нерівностей з однією змінною 36
Урок № 10 Числові проміжки. Переріз і об’єднання проміжків 41
Урок № 11. Лінійні нерівності з однією змінною 48
Урок № 12. Лінійні нерівності з однією змінною 53
Урок № 13. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною 57
Урок № 14. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною 62
Урок № 15. Підсумковий урок 67
Урок № 16. Тематична контрольна робота № 2 69
Тема 2. Квадратична функція
Функція та її властивості
Урок № 17. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції 72
Урок № 18. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції 77
Урок № 19. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції 82
Урок № 20. Найпростіші перетворення графіків функцій 86
Урок № 21. Найпростіші перетворення графіків функцій 92
Урок № 22. Функція, її властивості та графік 94
Урок № 23. Функція, її властивості та графік 99
Урок № 24. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей 105
Урок № 25. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей. 110
Урок № 26. Підсумковий урок з теми «Функції. Властивості функції. Функція Розв’язування квадратних нерівностей» 113
Урок № 27. Тематична контрольна робота № 3 116
Системи рівнянь з двома змінними вищих степенів
Урок № 28. Графік рівняння з двома змінними 118
Урок № 29. Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь з двома змінними 122
Урок № 30. Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь з двома змінними 127
Урок № 31. Розв’язування систем рівнянь з двома змінними 130
Урок № 32. Розв’язування систем рівнянь з двома змінними 134
Урок № 33. Розв’язування систем рівнянь з двома змінними 139
Урок № 34. Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними 141
Урок № 35. Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними 145
Урок № 36. Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними 148
Урок № 37. Підсумковий урок з теми «Системи рівнянь з двома змінними» 152
Урок № 38. Тематична контрольна робота № 4 155
Тема 3. Елементи прикладної математики
Урок № 39. Математичне моделювання 158
Урок № 40. Математичне моделювання 161
Урок № 41. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків 163
Урок № 42. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків 167
Урок № 43. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події 171
Урок № 44. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події 175
Урок № 45. Статистичні дані. Способи подання даних 178
Урок № 46. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки 182
Урок № 47. Підсумковий урок з теми «Елементи прикладної математики» 187
Урок № 48. Тематична контрольна робота № 5 189
Тема 4. Числові послідовності
Урок № 49. Числові послідовності. Властивості числових послідовностей 192
Урок № 50. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії 197
Урок № 51. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії 201
Урок № 52. Сума перших n членів арифметичної прогресії 205
Урок № 53. Сума перших n членів арифметичної прогресії 210
Урок № 54. Геометрична прогресія 213
Урок № 55. Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії 218
Урок № 56. Сума перших n членів геометричної прогресії 222
Урок № 57. Сума перших n членів геометричної прогресії 226
Урок № 58. Нескінченна геометрична прогресія та її сума 229
Урок № 59. Підсумковий урок з теми «Числові послідовності» 233
Урок № 60. Тематична контрольна робота № 6 236
Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Урок № 61. Числові та лінійні нерівності 238
Урок № 62. Лінійні нерівності та їхні системи 239
Урок № 63. Функції та їхні властивості. Квадратична функція 241
Урок № 64. Нерівності з однією змінною 242
Урок № 65. Системи рівнянь з двома змінними 243
Урок № 66. Числові послідовності 245
Урок № 67. Прикладна математика 246
Урок № 68. Тематична контрольна робота № 7 з теми«Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 9 класу» 247
Уроки № 69, 70. Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв’язування цікавих задач 248
Яндекс.Метрика