Алгебра. 9 клас: Розгорнуте календарне планування

код:
T10238У
автор:
Бабенко С. П.

Алгебра. 9 клас: Розгорнуте календарне планування / С. П. Бабенко.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 112 с.
ISBN 978–966–672–967–8.
Посібник складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики (5—12 класи). Видання містить розгорнуте календарне планування та методичні рекомендації щодо проведення уроків алгебри у 9 класі. Посібник призначено для вчителів математики, студентів вищих педагогічних вузів.
УДК 512:371.2
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
112
розмір файлу:
0,73 МБ
Цiна: 10 грн 10 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарне планування уроків алгебри у 9 класі 4
Тема 1. Нерівності
Числові нерівності та їхні властивості
Урок № 1. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей 7
Урок № 2. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей 8
Урок № 3. Основні властивості числових нерівностей 10
Урок № 4. Основні властивості числових нерівностей 12
Урок № 5. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу 13
Урок № 6. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу 15
Урок № 7. Розв’язування вправ. Підсумковий урок 17
Урок № 8. Тематична контрольна робота № 1 18
Лінійні нерівності з однією змінною.
Системи нерівностей з однією змінною
Урок № 9. Нерівність з однією змінною. Система та сукупність нерівностей з однією змінною . 19
Урок № 10. Числові проміжки. Переріз і об’єднання проміжків 21
Урок № 11. Лінійні нерівності з однією змінною 23
Урок № 12. Лінійні нерівності з однією змінною 25
Урок № 13. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною 27
Урок № 14. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною 29
Урок № 15. Підсумковий урок 31
Урок № 16. Тематична контрольна робота № 2 32
Тема 2. Квадратична функція
Функція та її властивості
Урок № 17. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції 34
Урок № 18. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції 36
Урок № 19. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції38
Урок № 20. Найпростіші перетворення графіків функцій 40
Урок № 21. Найпростіші перетворення графіків функцій 43
Урок № 22. Функція y = ax2 + bx + c , її властивості та графік 44
Урок № 23. Функція y = ax2 + bx + c , її властивості та графік 46
Урок № 24. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей 49
Урок № 25. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей 52
Урок № 26. Підсумковий урок з теми «Функції. Властивості функції. Функція y = ax2 + bx + c . Розв’язування квадратних нерівностей» 53
Урок № 27. Тематична контрольна робота № 3 54
Системи рівнянь з двома змінними вищих степенів
Урок № 28. Графік рівняння з двома змінними . 56
Урок № 29. Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь з двома змінними 57
Урок № 30. Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь з двома змінними 59
Урок № 31. Розв’язування систем рівнянь з двома змінними 62
Урок № 32. Розв’язування систем рівнянь з двома змінними 63
Урок № 33. Розв’язування систем рівнянь з двома змінними 65
Урок № 34. Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними 66
Урок № 35. Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними 68
Урок № 36. Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними 70
Урок № 37. Підсумковий урок з теми «Системи рівнянь з двома змінними» 71
Урок № 38. Тематична контрольна робота № 4 72
Тема 3. Елементи прикладної математики
Урок № 39. Математичне моделювання 74
Урок № 40. Математичне моделювання 75
Урок № 41. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків 76
Урок № 42. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків 78
Урок № 43. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події 80
Урок № 44. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події 81
Урок № 45. Статистичні дані. Способи подання даних . 83
Урок № 46. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки . 85
Урок № 47. Підсумковий урок з теми «Елементи прикладної математики» . 87
Урок № 48. Тематична контрольна робота № 5 88
Тема 4. Числові послідовності
Урок № 49. Числові послідовності. Властивості числових послідовностей 90
Урок № 50. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії 92
Урок № 51. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії 94
Урок № 52. Сума перших n членів арифметичної прогресії 94
Урок № 53. Сума перших n членів арифметичної прогресії 98
Урок № 54. Геометрична прогресія 99
Урок № 55. Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії 101
Урок № 56. Сума перших n членів геометричної прогресії 103
Урок № 57. Сума перших n членів геометричної прогресії 105
Урок № 58. Нескінченна геометрична прогресія ( q <1) та її сума 106
Урок № 59. Підсумковий урок з теми «Числові послідовності» 107
Урок № 60. Тематична контрольна робота № 6 108
Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Література 110
Яндекс.Метрика