Алгебра. 9 клас: Розгорнуте календарне планування

код:
T10238У
автор:
Бабенко С. П.

Бабенко С. П.

Б12 Алгебра. 9 клас: Розгорнуте календарне планування / С. П. Бабенко.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 112 с.

ISBN 978–966–672–967–8.

Посібник складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики (5—12 класи). Видання містить розгорнуте календарне планування та методичні рекомендації щодо проведення уроків алгебри у 9 класі.

Посібник призначено для вчителів математики, студентів вищих педагогічних вузів.

УДК 512:371.2

ББК 74.262.21

язык:
укр.
количество страниц:
112
размер файла:
0,73 МБ
Экспресс покупка:
Hint
Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PDF OwnerGuard License Manager

Содержание

Передмова 3

Календарне планування уроків алгебри у 9 класі 4

Тема 1. Нерівності

Числові нерівності та їхні властивості

Урок № 1. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей 7

Урок № 2. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей 8

Урок № 3. Основні властивості числових нерівностей 10

Урок № 4. Основні властивості числових нерівностей 12

Урок № 5. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу 13

Урок № 6. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу 15

Урок № 7. Розв’язування вправ. Підсумковий урок 17

Урок № 8. Тематична контрольна робота № 1 18

Лінійні нерівності з однією змінною.

Системи нерівностей з однією змінною

Урок № 9. Нерівність з однією змінною. Система та сукупність нерівностей з однією змінною . 19

Урок № 10. Числові проміжки. Переріз і об’єднання проміжків 21

Урок № 11. Лінійні нерівності з однією змінною 23

Урок № 12. Лінійні нерівності з однією змінною 25

Урок № 13. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною 27

Урок № 14. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною 29

Урок № 15. Підсумковий урок 31

Урок № 16. Тематична контрольна робота № 2 32

Тема 2. Квадратична функція

Функція та її властивості

Урок № 17. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції 34

Урок № 18. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції 36

Урок № 19. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції38

Урок № 20. Найпростіші перетворення графіків функцій 40

Урок № 21. Найпростіші перетворення графіків функцій 43

Урок № 22. Функція y = ax2 + bx + c , її властивості та графік 44

Урок № 23. Функція y = ax2 + bx + c , її властивості та графік 46

Урок № 24. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей 49

Урок № 25. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей 52

Урок № 26. Підсумковий урок з теми «Функції. Властивості функції. Функція y = ax2 + bx + c . Розв’язування квадратних нерівностей» 53

Урок № 27. Тематична контрольна робота № 3 54

Системи рівнянь з двома змінними вищих степенів

Урок № 28. Графік рівняння з двома змінними . 56

Урок № 29. Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь з двома змінними 57

Урок № 30. Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь з двома змінними 59

Урок № 31. Розв’язування систем рівнянь з двома змінними 62

Урок № 32. Розв’язування систем рівнянь з двома змінними 63

Урок № 33. Розв’язування систем рівнянь з двома змінними 65

Урок № 34. Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними 66

Урок № 35. Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними 68

Урок № 36. Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними 70

Урок № 37. Підсумковий урок з теми «Системи рівнянь з двома змінними» 71

Урок № 38. Тематична контрольна робота № 4 72

Тема 3. Елементи прикладної математики

Урок № 39. Математичне моделювання 74

Урок № 40. Математичне моделювання 75

Урок № 41. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків 76

Урок № 42. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків 78

Урок № 43. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події 80

Урок № 44. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події 81

Урок № 45. Статистичні дані. Способи подання даних . 83

Урок № 46. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки . 85

Урок № 47. Підсумковий урок з теми «Елементи прикладної математики» . 87

Урок № 48. Тематична контрольна робота № 5 88

Тема 4. Числові послідовності

Урок № 49. Числові послідовності. Властивості числових послідовностей 90

Урок № 50. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії 92

Урок № 51. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії 94

Урок № 52. Сума перших n членів арифметичної прогресії 94

Урок № 53. Сума перших n членів арифметичної прогресії 98

Урок № 54. Геометрична прогресія 99

Урок № 55. Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії 101

Урок № 56. Сума перших n членів геометричної прогресії 103

Урок № 57. Сума перших n членів геометричної прогресії 105

Урок № 58. Нескінченна геометрична прогресія ( q <1) та її сума 106

Урок № 59. Підсумковий урок з теми «Числові послідовності» 107

Урок № 60. Тематична контрольна робота № 6 108

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу

Література 110
Яндекс.Метрика