Алгебра. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т283112У
автор:
Стадник Л. Г.

ISBN 978-966-672-702-5
Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; графічний тренінг (ГТ) — контролюється володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно; самостійна робота (СР) — відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається. Кожну роботу подано у двох варіантах.
Друга частина містить контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою: уміння будувати графіки, перетворювати вирази, розв’язувати нерівності, рівняння та їх системи тощо. Усі роботи наведено в чотирьох варіантах і подано у форматі, який дозволяє учням готуватися до ДПА та ЗНО.
Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.
УДК [512:371.3](076)
ББК 74.262.21я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
2,44 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Перший семестр
І. Оцінювання знань з мови, мовних умінь і навичок 3
Тест № 1 Звуки і букви. Норми літературної вимови й правопис 3
Тест № 2. Лексичне значення слова 5
Тест № 3. Будова слова. Закінчення й основа слова. Корінь слова 7
IІ. Перевірка й оцінювання досвіду мовленнєвої діяльності9
1. Слухання і розуміння прослуханого 9
Текст 1 9
Текст 2 10
Текст 3 11
Текст 4 12
2. Говоріння. Діалогічне мовлення 13
3. Письмо. Орфографічні й граматичні вміння. Списування 17
Текст 1 17
Текст 2 18
Текст 3 19
Текст 4 20
Другий семестр
І. Оцінювання знань з мови, мовних умінь і навичок 21
Тест № 4. Будова слова. Префікс. Суфікс 21
Тест № 5. Речення 23
Тест № 6. Текст 25
IІ. Перевірка й оцінювання досвіду мовленнєвої діяльності 29
1. Слухання і розуміння прослуханого 29
Текст 1 29
Текст 2 30
2. Говоріння. Монологічне мовлення. Усний переказ 31
3. Читання вголос 33
4. Письмо. Орфографічні й граматичні вміння. Диктант 39
Диктант 1 39
Диктант 2 40
Диктант 3 41
Диктант 4 42
5. Письмо. Орфографічні й граматичні вміння. Письмовий переказ 43
Текст 1 43
Текст 2 44
Підсумкова перевірна робота 45
Яндекс.Метрика