Алгебра. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т283110У
автор:
Стадник Л. Г.

ISBN 978-966-672-699-8
Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; практичний тренінг (ПТ) — контролюються вміння застосовувати набуті знання на практиці, а також володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно; самостійна робота (СР) — відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається. Кожну роботу подано у двох варіантах.
Друга частина містить контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Усі роботи наведено в чотирьох варіантах і подано у форматі, який дозволяє учням готуватися до ДПА та ЗНО.
Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.
УДК [512:371.3](076)
ББК 74.262.21я721

язык:
укр.
количество страниц:
64
размер файла:
8,97 МБ
Экспресс покупка:
Hint
Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PDF OwnerGuard License Manager

Содержание

Частина 1. Поточний контроль знань
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю . 2
Алгебраїчні дроби. Основна властивість дробу. Додавання та віднімання дробів
Картка контролю теоретичних знань 1. 3
Практичний тренінг 1. 4
Множення та ділення дробів. Перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння
Картка контролю теоретичних знань 2. 5
Практичний тренінг 2. 6
Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа. Функція ykx= , її графік і властивості
Картка контролю теоретичних знань 3. 7
Практичний тренінг 3. 8
Функція y = x2 , її графік та властивості. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь
та його властивості. Найпростіші квадратні рівняння
Картка контролю теоретичних знань 4. 9
Практичний тренінг 4. 10
Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Функція y = x , її графік та властивості
Картка контролю теоретичних знань 5. 11
Практичний тренінг 5. 12
Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта
Картка контролю теоретичних знань 6. 13
Практичний тренінг 6. 14
Квадратний тричлен та його корені. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних
Картка контролю теоретичних знань 7. 15
Практичний тренінг 7. 16
Самостійна робота 1. Алгебраїчні дроби. Основна властивість дробу. 17
Самостійна робота 2. Додавання і віднімання дробів . 18
Самостійна робота 3. Множення та ділення дробів . 19
Самостійна робота 4. Раціональні рівняння. Перетворення раціональних виразів. 20
Самостійна робота 5. Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа. 21
Самостійна робота 6. Функція ykx= , її графік і властивості. 22
Самостійна робота 7. Функція y = x2, її графік та властивості. Квадратний корінь.
Арифметичний квадратний корінь та його властивості . 23
Самостійна робота 8. Властивості квадратного кореня. Найпростіші квадратні рівняння . 24
Самостійна робота 9. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. 25
Самостійна робота 10. Функція y = x , її графік та властивості. 26
Самостійна робота 11. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. 27
Самостійна робота 12. Квадратний тричлен та його корені. Розв’язування квадратних рівнянь. 28
Самостійна робота 13. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Розв’язування задач. 29
Самостійна робота 14. Підсумкова . 30
Частина 2. Контрольні роботи
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт . 32
Контрольна робота 1. Алгебраїчні дроби. Основна властивість дробу. Додавання та віднімання дробів. 33
Контрольна робота 2. Множення та ділення дробів. Перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння . 37
Контрольна робота 3. Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа. Функція y
kx= , її графік і властивості. 41
Контрольна робота 4. Функція y = x2 , її графік та властивості. Квадратний корінь. Арифметичний
квадратний корінь та його властивості. Найпростіші квадратні рівняння. 45
Контрольна робота 5. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Функція y = x ,
її графік та властивості. 49
Контрольна робота 6. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. 53
Контрольна робота 7. Квадратний тричлен та його корені. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних. 57
Контрольна робота 8. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь
та рівнянь, що зводяться до квадратних. 61
Яндекс.Метрика