Захист Вітчизни. Курс навчання дівчат. 10 клас: розробки уроків

код:
Ф281045У
автор:
Цуканова Єлизавета Олексіївна

Захист Вітчизни. Курс навчання дівчат. 10 клас : розробки уроків / Є. О. Цуканова.— Х. : Вид-во «Ранок», 2015.— 240 с. —
(Серія «Сучасний майстер-клас»). ISBN 978–617–09–2611–1.
Посібник укладений згідно з новою програмою «Захисту Вітчизни» для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою МОН України. Розробки уроків містять методичні рекомендації щодо структури уроків, форм, засобів і методів навчання, ретельно розроблені конспекти уроків, тести для поточного контролю навчальних досягнень учнів, додаткові матеріали до уроків. До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка: календарного плану та розробок окремих уроків із презентаціями.
Видання призначене для вчителів, що викладають цей курс у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 355:37.091.214.18(073)
ББК 68.4+74.200.50

Мова:
укр.
кількість сторінок:
240
розмір файлу:
2,84 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Урок № 1 Вступний урок 4
Розділ 1 Основи мед ичних знань і допомоги
Тема 1 1 Основи законодавства України про охорону здоров’я людини
Урок № 2 Нормативно-правова база цивільного захисту 13
Тема 1 2 Вплив уражальних факторів надзвичайних ситуацій на людину
Урок № 3 Медична характеристика ураження людей 15
Урок № 4 Уражальна дія сучасної зброї та можливі санітарні втрати при її використанні 20
Тема 1 3 Травми основних систем організму людини та їх наслідки Травматичний шок Втрата свідомості
Урок № 5 Основні системи організму, їх складові частини й функції Критичні та некритичні для життя людини системи 23
Урок № 6 Т равми систем організму 27
Урок № 7 Т равми системи дихання та серцево-судинної системи 32
Урок № 8 Т равми голови та їх наслідки 35
Урок № 9 Поняття про травматичний шок 39
Урок № 10 Причини та наслідки втрати свідомості 42
Тема 1 4 Поранення Кровотечі Домедична допомога при пораненнях і кровотечах Перев’язка пораненого
Урок № 11 Поняття про рану, класифікація ран 44
Урок № 12 Кровотечі, їх класифікація 48
Урок № 13 Зупинка кровотеч 51
Урок № 14 Зупинка кровотеч 52
Урок № 15 Визначення процесу перев’язки 54
Урок № 16 Визначення й класифікація пов’язок 57
Урок № 17 М етоди накладання покривних пов’язок 59
Урок № 18 Методи накладання іммобілізуючих і підтримуючих пов’язок 61
Урок № 19 М етоди накладання косинкових пов’язок 62
Урок № 20 Накладання бинтових пов’язок 64
Урок № 21 Накладання пращоподібних пов’язок на голову, ніс, щелепу 65
Урок № 22 Накладання підтримуючої пов’язки підвішуванням кінцівок 66
Тема 1 5 Домедична допомога при переломах і вивихах Транспортування потерпілих
Урок № 23 Поняття про переломи кісток і вивихи суглобів, їх класифікація 68
Урок № 24 Закриті ушкодження 72
Урок № 25 Заходи домедичної допомоги при травмах опорно-рухового апарату 78
Урок № 26 Заходи першої допомоги при наявності роздроблених ран 82
Урок № 27 Перша допомога при травмах кісток 84
Урок № 28 Способи й правила транспортування постраждалих 87
Тема 1 6 Інфекційні захворювання Профілактика інфекційних захворювань
Урок № 29 Поняття про інфекційні захворювання 89
Урок № 30 Особливості потрапляння та місця локалізації кишкових інфекцій 93
Урок № 31 Кров’яні інфекції 99
Урок № 32 Основні інфекційні захворювання дихальних шляхів 103
Урок № 33 Інфекції зовнішнього покриву 109
Тема 1 7 Дія на організм людини іонізуючого випромінювання
Урок № 34 Біологічна дія радіації 117
Урок № 35 Засоби та заходи домедичної допомоги в разі небезпеки опромінення 120
Розділ 2 Домед ична допомога в надзв ичайних ситуа ціях
Тема 2 1 Медична допомога при порушенні здоров’я людини
Урок № 36 Значення, види медичної допомоги при порушенні здоров’я людини 124
Урок № 37 Самодопомога та взаємодопомога — основні способи домедичної допомоги 127
Урок № 38 Види ліків та їх призначення 132
Урок № 39 Засоби домедичної допомоги 135
Урок № 40 Комплекти медичних засобів першої допомоги 137
Тема 2 2 Оцінювання стану критичних систем організму Термінальний стан
Урок № 41 Оцінювання загального стану потерпілого 140
Урок № 42 Поняття про термінальний стан 142
Тема 2 3 Домедична допомога при гострих порушеннях дихання та під час зупинки серця
Урок № 43 Поняття про реанімацію 145
Урок № 44 Практичне виконання реанімаційних заходів 148
Урок № 45 Практичне виконання заходів при зупинці серця 150
Урок № 46 Практичне виконання заходів проведення серцево-легеневої реанімації 152
Розділ 3 Основи цивільного захисту
Тема 3 1 Нормативно-правова база цивільного захисту
Урок № 47 Нормативно-правова база цивільного захисту України 155
Тема 3 2 Надзвичайні ситуації та загроза їх виникнення
Урок № 48 Поняття про надзвичайну ситуацію 161
Урок № 49 Надзвичайні ситуації природного характеру 165
Урок № 50 Надзвичайні ситуації техногенного характеру 170
Урок № 51 Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру 176
Урок № 54 Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї масового ураження та звичайної зброї 180
Тема 3 3 Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
Урок № 53 Сигнали й порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій 191
Урок № 54 Засоби індивідуального захисту органів дихання 195
Урок № 55 Засоби індивідуального захисту органів дихання 196
Урок № 56 Порядок обробки шкіри, одягу, взуття 201
Урок № 57 Інженерні споруди, призначені для укриття та тимчасового захисту людей 207
Урок № 58 Протирадіаційні укриття та сховища 210
Урок № 59 Е вакуаційні заходи 213
Тема 3 4 Основи рятувальних та інших невідкладних робіт
Урок № 60 Р ятувальні роботи в надзвичайних ситуаціях 218
Урок № 61 Організація та проведення рятувальних і невідкладних аварійно-рятувальних робіт 221
Урок № 62 Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію 227
Тема 4 4 Цивільний захист навчального закладу Організаційна структура цивільного захисту навчального закладу
Урок № 63 Цивільний захист навчального закладу 230