Алгебра. 9 клас: Розробки уроків (Майстер-клас)

код:
Т10829У
автор:
Корнієнко Т. Л.

Алгебра. 9 клас: Розробки уроків (до підручника «Алгебра. 9 клас» Ю. І. Мальованого, Г. М. Литвиненка, Г. М. Возняка) / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна. — Х.: Видавництво «Ранок»,
2011. — 272 с. — (Майстер-клас). + Додаток (16 с.).
ISBN 978-611-540-388-2
Посібник укладений відповідно до чинної програми для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить плани-конспекти уроків, які розроблені до підручника «Алгебра. 9 клас» (автори Ю. І. Мальований, Г. М. Литвиненко, Г. М. Возняк). У виданні запропоновані різноманітні методи, прийоми і форми навчальної діяльності, наведені математичні й графічні диктанти, самостійні роботи в тестовій формі, контрольні роботи для контролю і корекції знань тощо. Пропоновані завдання диференційовані за рівнем складності та зазвичай супроводжуються розв’язаннями або відповідями. Наприкінці посібника наведено додатковий матеріал із завданнями для поточного та підсумкового контролю із розв’язаннями або відповідями. До посібника додається календарно-тематичний план. Призначено для вчителів математики, студентів педагогічних вузів.
УДК 510.2:371.214
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
275
розмір файлу:
9,40 МБ
Цiна: 20 грн 16 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Тема 1. Нерівності
Урок № 1. Числові нерівності 5
Урок № 2. Основні властивості числових нерівностей 7
Урок № 3. Почленне додавання і множення числових нерівностей 11
Урок № 4. Застосування нерівностей для оцінювання значення виразу 13
Урок № 5. Нерівності зі змінними. Лінійна нерівність з однією змінною. Розв’язування нерівностей 16
Урок № 6. Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків 19
Урок № 7. Числові нерівності. Нерівності зі змінними 23
Урок № 8. Контрольна робота № 1 26
Урок № 9. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною 29
Урок № 10. Доведення нерівностей 31
Урок № 11. Системи лінійних нерівностей з однією змінною 35
Урок № 12. Розв’язування лінійних рівнянь і систем лінійних рівнянь, доведення нерівностей 37
Урок № 13. Розв’язування нерівностей, що містять модуль 40
Урок № 14. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною.
Системи лінійних нерівностей з однією змінною 42
Урок № 15. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною.
Системи лінійних нерівностей з однією змінною 45
Урок № 16. Контрольна робота № 2 48
Тема 2. Квадратичні функції
Урок № 17. Поняття квадратичної функції 51
Урок № 18. Графік функції y = x2 + n 53
Урок № 19. Графік функції y = (x +m)2 54
Урок № 20. Графік функції y = (x +m) + n 2 57
Урок № 21. Графік функції y = ax2 60
Урок № 22. Графік функції y = a(x +m) + n 2 64
Урок № 23. Графік функції y = ax2 + bx + c 68
Урок № 24. Властивості квадратичної функції 71
Урок № 25. Перетворення графіків функцій 74
Урок № 26. Перетворення графіків функцій. Властивості функцій 80
Урок № 27. Перетворення графіків функцій. Функція y = ax2 + bx + c , a ≠ 0, її графік і властивості 84
Урок № 28. Контрольна робота № 3 88
Урок № 29. Квадратні нерівності. Розв’язування квадратних нерівностей 91
Урок № 30. Квадратні нерівності. Розв’язування квадратних нерівностей 94
Урок № 31. Розв’язування квадратних нерівностей 96
Урок № 32. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними 99
Урок № 33. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними 100
Урок № 34. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь 102
Урок № 35. Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь 104
Урок № 36. Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь другого степеня 108
Урок № 37. Квадратна нерівність. Розв’язування систем рівнянь другого степеня із двома невідомими. Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь 111
Урок № 38. Контрольна робота № 4 113
Тема 3. Елементи прикладної математики
Урок № 39. Математичне моделювання 118
Урок № 40. Математичне моделювання 120
Урок № 41. Відсоткові розрахунки 122
Урок № 42. Відсоткові розрахунки 124
Урок № 43. Відсоткові розрахунки 127
Урок № 44. Випадкова подія. Імовірність випадкової події 129
Урок № 45. Статистичні дані. Способи подання статистичних даних 131
Урок № 46. Середні значення 133
Урок № 47. Елементи прикладної математики 135
Урок № 48. Контрольна робота № 5 137
Тема 4. Числові послідовності
Урок № 49. Поняття числової послідовності 142
Урок № 50. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії 146
Урок № 51. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії 150
Урок № 52. Сума n перших членів арифметичної прогресії 154
Урок № 53. Означення та властивості геометричної прогресії. Формула n-го члена геометричної прогресії 157
Урок № 54. Сума n перших членів геометричної прогресії 161
Урок № 55. Нескінченна геометрична прогресія ( q <1) та її сума 164
Урок № 56. Розв’язування задач на прогресії, у тому числі задач прикладного характеру 168
Урок № 57. Розв’язування задач на прогресії 171
Урок № 58. Послідовності. Арифметична та геометрична прогресії 176
Урок № 59. Прогресії. Арифметична та геометрична прогресії 179
Урок № 60. Контрольна робота № 6 183
Тема 5. Повторення та систематизація вивченого матеріалу
Урок № 61. Числа та дії над ними 186
Урок № 62. Тотожні перетворення числових і алгебраїчних виразів 189
Урок № 63. Рівняння та системи рівнянь 191
Урок № 64. Нерівності та системи нерівностей 194
Урок № 65. Функції 196
Урок № 66. Числові послідовності 200
Урок № 67. Розв’язування текстових та прикладних задач 202
Урок № 68. Контрольна робота (підсумкова) 204
Уроки № 69–70 Узагальнення вивченого матеріалу 208
Додатки 213
Відповіді, розв’язання 252
Література 269
Урок № 51. Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії 150
Урок № 52. Сума n перших членів арифметичної прогресії 154
Урок № 53. Означення та властивості геометричної прогресії. Формула n-го члена геометричної прогресії 157
Урок № 54. Сума n перших членів геометричної прогресії 161
Урок № 55. Нескінченна геометрична прогресія ( q <1) та її сума 164
Урок № 56. Розв’язування задач на прогресії, у тому числі задач прикладного характеру 168
Урок № 57. Розв’язування задач на прогресії 171
Урок № 58. Послідовності. Арифметична та геометрична прогресії 176
Урок № 59. Прогресії. Арифметична та геометрична прогресії 179
Урок № 60. Контрольна робота № 6 183
Тема 5. Повторення та систематизація вивченого матеріалу
Урок № 61. Числа та дії над ними 186
Урок № 62. Тотожні перетворення числових і алгебраїчних виразів 189
Урок № 63. Рівняння та системи рівнянь 191
Урок № 64. Нерівності та системи нерівностей 194
Урок № 65. Функції 196
Урок № 66. Числові послідовності 200
Урок № 67. Розв’язування текстових та прикладних задач 202
Урок № 68. Контрольна робота (підсумкова) 204
Уроки № 69–70 Узагальнення вивченого матеріалу 208
Додатки 213
Відповіді, розв’язання 252
Література 269
Яндекс.Метрика