Українська мова. 2 клас. Розробки уроків (до підр. М. Д. Захарійчук)

код:
О135002У
автор:
Ляшенко Л. Л.

Українська мова. 2 клас.— Х.: Вид-во «Ранок», 2013. — 336 с. — (Серія «Розробки уроків».)
ISBN 978-617-09-0596-3
Методичний посібник містить розробки уроків з української мови для 2 класу, що спираються на підручник «Українська мова» М. Д. Захарійчук і відповідають новій (2012 р.) програмі з навчання української мови.
Конспекти занять, які пропонує вчителям ця книга, відзначаються детальністю, системністю, різноманітністю форм і методичних прийомів роботи. Заняття передбачають зв’язок з іншими навчальними дисциплінами,
спрямовані на колективну й індивідуальну працю учнів, виконання творчих завдань та завдань підвищеної складності.
Посібник призначений для організації навчальної діяльності учнів 2 класу.
ББК 78.303 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
339
розмір файлу:
14,99 МБ
Безкоштовний додаток:
Диск у подарунок О18650У
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова3
Звуки і букви
Урок № 1 Вступ. Ознайомлення з підручником. Повторення вивченого в 1 класі 4
Урок № 2 Голосні та приголосні звуки. Закріплення звуко-буквеного аналізу слів7
Урок № 3 Поняття «склад». Перенесення слів із рядка на рядок за складами. 10
Урок № 4 Закріплення знань про склади та правила переносу 13
Урок № 5 Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і] [е]. Букви, що позначають голосні звуки 16
Урок № 6 Закріплення вивченого про голосні звуки та літери,що їх позначають19
Урок № 7 Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади22
Урок № 8 Урок зв’язного мовлення. Опис ромашки за малюнком і планом 25
Урок № 9 Особливості вимови ненаголошених голосних звуків [е], [и]. Правопи с слів із ненаголошеними [е], [и] 28
Урок № 10 Написання слів із ненаголошеними [е], [и] (продовження). 30
Урок № 11 Написання слів із ненаголошеними [е], [и] (закріпленнязнань) 33
Урок № 12 Правопис літер на позначення ненаголошених [е], [и] (повторення й узагальнення). 35
Урок № 13 Приголосні звуки. Позначення їх буквами 38
Урок № 14 Приголосні звуки [дз], [дз′], [дж], позначення їх буквосполученнями дз, дж.
Перенос слів із буквосполученнями дз, дж 41
Урок № 15 Вимова та позначення на письмі приголосних звуків [дз], [дз′], [дж] (закріплення вивченого) 44
Урок № 16 Урок зв’язного мовлення. Опис істоти (білочки) за малюнком, загадкою й запитаннями. 46
Урок № 17 Буква щ, звукосполучення [шч] 48
Урок № 18 Звуки [дз], [дз′], [дж], звукосполучення [шч].Літери, що їх позначають (повторення). 51
Урок № 19 Правильна вимова приголосних звуків [г] і [ґ], позначення їх буквами г та ґ 54
Урок № 20 Закріплення вимови приголосних звуків [г] і [ґ]та їх буквенного позначення 56
Урок № 21 Дзвінкі і глухі приголосні звуки, вимоваїхнаприкінці слова та складу 59
Урок № 22 Повторенняматеріалу про дзвінкіі глухіприголосні звуки. 62
Урок № 23 Дзвінкі і глухі приголосні звуки (узагальнення). 65
Урок № 24 Урок зв’язногомовлення. Розповідь із використанням сюжетного малюнка, плану та вірша 67
Урок № 25 Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є70
Урок № 26 Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є (продовження) 72
Урок № 27 Закріплення вивченого про тверді і м’які приголосні звуки та позначення м’якості приголосних літерами і, я, ю, є75
Урок № 28 Узагальнення вивченого про тверді і м’які приголосні звуки та позначення м’якості приголосних літерами і, я, ю, є 77
Урок № 29 Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь). Перенос слів зі знаком м’якшення79
Урок № 30 Повторення позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь) перед о та іншими буквами. Закріплення правил переносу слівіз знаком м’якшення 82
Урок № 31 Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь) перед о та іншими буквами (повторення).Звуко-буквений аналіз слів 85
Урок № 32 Урок зв’язного мовлення. Складання казки. 87
Урок № 33 Позначення м’якості приголосних звуків буквою ь та буквами я, ю,є,і (узагальнення вивченого) 89
Урок № 34 Подовжені м’які приголосні звуки.Позначення їх на письмі. 92
Урок № 35 Звуко-буквений аналіз слів із подовженими м’якими приголосними звуками. 95
Урок № 36 Подовжені м’які приголосні звуки, звуко-буквений аналіз слів із ними (повторення)98
Урок № 37 Закріплення знань про слова з подовженими м’якими приголосними звуками100
Урок № 38 Уживання апострофа 103
Урок № 39 Вимова та написання слів з апострофом.Правила переносу слів з апострофом 106
Урок № 40 Урок зв’язного мовлення. Складання порадна тему ≪Бережіть книжки≫ за опорними словами та малюнками. 108
Урок № 41 Уживання апострофа та перенос слівіз ним (повторення) 111
Урок № 42 Звуки і букви. Узагальнення114
Слово
Урок № 43 Лексичне значення слова 116
Урок № 44 Тематичні групи слів. Слова, протилежні за значенням 120
Урок № 45 Слова, що означають назви предметів. 122
Урок № 46 Іменник. Розпізнавання іменників за запитаннями хто? що?126
Урок № 47 Розпізнавання іменників 129
Урок № 48 Урок зв’язного мовлення. Розповідь≪Каштанчик≫за серією сюжетних малюнків, планом та опорними словами131
Урок № 49 Повторення вивченого про іменники —назви істот і неістот. Змінювання іменниківза зразком «багато – один». 134
Урок № 50 Закріплення набутих знань про іменник, види іменників. Побудова словосполучень з іменниками137
Урок № 51 Узагальнення вивченого про іменник.Розвиток мовлення139
Урок № 52 Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах142
Урок № 53 Закріплення знань про написання імен, по батькові та прізвищ. 145
Урок № 54 Велика буква в кличках тварин148
Урок № 55 3акріплення правопису кличок тварин151
Урок № 56 Урок зв’язного мовлення. Розповідь на тему «Допомога тваринам узимку» за серією сюжетних малюнків і опорними словами 154
Урок № 57 Велика буква в назвах міст, сіл, річок. 156
Урок № 58 Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів. 159
Урок № 59 Прикметник. Слова, якіназиваютьознакипредметів162
Урок № 60 Зв’язок прикметників з іменникамив словосполученні та реченні165
Урок № 61 Прикметники з протилежним значенням. Прикметники, що вживаються в переносному значенні 168
Урок № 62 Побудова словосполучень із прикметниками. Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один – багато» 171
Урок № 63 Закріплення вивченого про іменник та прикметник.Слова, близькі за значенням. 174
Урок № 64 Складання казки за поданим початком, планом,малюнками та опорними словами. Тестування на узагальнення вивченого177
Урок № 65Дієслово. Поняття про слова, що називають дії. 179
Урок № 66 Роль дієслів у мовленні. Зв’язок діє слів з іменниками в реченні. 181
Урок № 67 Роль дієслів у мовленні (продовження)185
Урок № 68 Повторення матеріалу про дієслова.Зміна форми дієслова187
Урок № 69 Закріплення знань про дієслова190
Урок № 70 Урок зв’язногомовлення. Складання казки за поданим початком, кінцем та сюжетними малюнками. 192
Урок № 71 Вправи з дієсловами 195
Урок № 72 Узагальненнязнань та вміньучнівза темою «Дієслово» 198
Урок № 73 Службові слова в реченні. Поняття про службові слова та їхню роль 201
Урок № 74 Поняття про прийменник. Прийменники як службові слова. 203
Урок № 75 Закріплення поняття про прийменник як службову частину мови206
Урок № 76 Урок зв’язного мовлення. «Оленятко».Опис істоти за малюнком і планом209
Корінь слова
Урок № 77 Спільнокореневі (споріднені) слова 211
Урок № 78 Вправи зі спорідненими словами. Добір споріднених слів, що належать до різних частин мови215
Урок № 79 Продовження роботи зі спорідненими словами 218
Урок № 80 Повторення вивченого матеріалу про споріднені слова та корінь слова 221
Урок № 81 Повторення вивченого матеріалу про спільнокореневі слова (продовження) 223
Урок № 82 Урок зв’язногомовлення. Складання основної частини казки за початком і завершенням та за серією малюнків 227
Урок № 83 Виконання вправ зі спільнокореневими словами229
Урок № 84 Корінь слова. Спільнокореневі слова. Повторення 232
Урок № 85 Корінь слова. Спільнокореневі слова.Підсумковий урок. 235
Урок № 86 Узагальненнявивченогоматеріалу 237
Речення
Урок № 87 Загальнепоняття про речення 240
Урок № 88 Урок зв’язногомовлення. Складанняказкиза поданим початком, схемами реченьі серієюсюжетнихмалюнків243
Урок № 89 Розповідніречення. Крапка та знак оклику в реченнях 246
Урок № 90 Питальніречення. Розділові знаки вкінціпитальнихречень. Логічнийнаголос у питальнихреченнях. 249
Урок № 91 Повторенняматеріалу про розповідніта питальніречення252
Урок № 92 Спонукальніречення. Розділові знакивкінціспонукальнихречень255
Урок № 93 Закріплення знань про види речень 257
Урок № 94 Урок зв’язного мовлення. Розповідь за поданим початком і кінцем оповідання, малюнками та опорними словами 260
Урок № 95 Головні слова в реченні. 262
Урок № 96 Повторенняматеріалу про головні слова в реченні 265
Урок № 97 Зв’язок слів у реченні. Установлення зв’язку слів у реченнях за питаннями 267
Урок № 98 Повторення матеріалу про реченнята зв’язок слів у реченні. Розвиток мовлення 270
Урок № 99 Закріплення знань про речення 273
Урок № 100 Урок зв’язного мовлення. «Подорож у Карпати». Складання розповіді за сюжетним малюнком і опорними словами 276
Урок № 101 Узагальнення вивченого про речення. 279
Текст
Урок № 102 Поняття про текст. Особливості тексту282
Урок № 103 Будова тексту. 284
Урок № 104 Повторення будови тексту. Текст-розповідь288
Урок № 105 Закріплення знань про текст. Текст-опис290
Урок № 106 Урок зв’язного мовлення. Упорядкування структури казки. 293
Урок № 107 Підсумковий урок на вивчення розділу «Текст». 296
Мова і мовлення
Урок № 108 Мовні і немовні знаки 299
Урок № 109 Спорідненість мов. 302
Урок № 110 Усне і писемне мовлення305
Урок № 111 Слова ввічливості. Звертання308
Урок № 112 Урок зв’язногомовлення. Розповідьна тему «Моя бібліотека» за сюжетним малюнком, планом та опорними словами 311
Повторення вивченого
Урок № 113 Що ми знаємо про звуки і букви314
Урок № 114 Що ми знаємо про частинимови317
Урок № 115 Що ми знаємо про речення 320
Урок № 116 Що ми знаємо про текст323
Урок № 117 Узагальнення вивченого матеріалу за рік.Підсумкове тестування. 325
Урок № 118 Урок зв’язного мовлення. Розповідь на тему «Мої літні канікули» за серією малюнків та з використанням вірша 328
Урок № 119 Підсумковий урок 331