Економічна і соціальна географія України. 9 клас : зошит для практичних робіт

код:
Г900465У
автор:
О. Г. Стадник, В. Ф. Вовк

ISBN 978-617-09-0017-3.
Зошит містить усі практичні роботи з курсу економічної та соціальної географії України та завдання для узагальнюючого контролю, укладені відповідно до чинної навчальної програми. Посібник містить усі необхідні контурні карти. До зошита додається комплект кольорових карт.
Призначений для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів географії.
УДК [91:372.8](075.3)
ББК (65.04+74.262.8)(4Укр)я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
10,6 Мб
Безкоштовний додаток:
Методичний посiбник до зошита для практичних робiТ
Цiна: 20 грн 16 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Практична робота 1
Визначення позитивних і негативних рис
економіко-географічного та геополітичного
положення України. Проведення на контурній карті
лінії державного кордону України з нанесенням
назв країн, із якими вона межує 1
Практична робота 2
Нанесення на контурну карту адміністративних
одиниць України 6
Практична робота 3
Побудова графіка зміни кількості населення
за певний період 9
Практична робота 4
Побудова секторної й стовпчикової діаграм
національного складу населення України 12
Практична робота 5
Складання схеми галузевої структури
промисловості України 18
Практична робота 6
Позначення на контурній карті основних районів
вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів 20
Практична робота 7
Побудова секторної діаграми виробництва
електроенергії різними типами електростанцій 23
Практична робота 8
Нанесення на контурну карту сировинної бази,
основних районів і підприємств чорної
та кольорової металургії 26
Практична робота 9
Нанесення на контурну карту розміщення посівів
найважливіших сільськогосподарських культур.
Аналіз статистичних даних щодо виробництва
сільськогосподарської продукції 30
Практична робота 10
Нанесення на контурну карту області (республіки)
найважливіших господарських і культурних
об’єктів, складання проекту перспективного
розвитку області (республіки) 34
Узагальнюючий контроль
Узагальнюючий контроль 1. Вступ. Україна на карті
світу 40
Узагальнюючий контроль 2. Населення України 42
Узагальнюючий контроль 3. Загальна характеристика
господарства України. Промисловість 45
Узагальнюючий контроль 4. Сільське господарство
України. Транспорт 48
Узагальнюючий контроль 5. Соціальна сфера. Україна
та світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки
України 51
Узагальнюючий контроль 6. Територіальний поділ
України 53
Додаток 63
Яндекс.Метрика