Біологія. 10 клас: Зошит для лабораторних і практичних робіт (Профільний рівень)

код:
Ш900407У
автор:
І. П. Упатова, О. М. Білик

Біологія. 10 клас: Зошит для лабораторних і практичних робіт (Профільний рівень) / І. П. Упатова, О. М. Білик.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 112 с.
ISBN 978-617-540-290-0
Посібник містить лабораторні й практичні роботи та роботи лабораторних практикумів, виконання яких передбачене чинною програмою з біології для 10 класів (профільний рівень). Класичну структуру пропонованих робіт доповнюють ілюстрації, правила безпечної роботи та теоретичні відомості. Призначений для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою профільного рівня, учителів біології.
УДК 291.337
ББ К 22.151я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
112
розмір файлу:
37,7 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Правила безпеки під час виконання дослідів 2
Лабораторні роботи
Лабораторна робота № 1. Виявлення катіонів Ca2+ і Mg2+ у кістковій тканині 3
Лабораторна робота № 2. Виявлення гідроген сульфіду в тухлому яйці 4
Лабораторна робота № 3. Якісні реакції на нітрати та нітрити 4
Лабораторна робота № 4. Виявлення карбонат-іона CO3 2– в яєчній шкаралупі 6
Лабораторна робота № 5. Визначення якості води методами хімічного аналізу 6
Лабораторна робота № 6. Дія солей важких металів на білки 9
Лабораторна робота № 7. Роль ферментів у біохімічних реакціях 9
Лабораторна робота № 8. Аналітичне визначення та дослідження білків, ліпідів, вуглеводів 12
Лабораторна робота № 9. Реакції осадження білків при нагріванні, концентрованими неорганічними кислотами, органічними розчинниками. 14
Лабораторна робота № 10. Рух цитоплазми, явище плазмолізу та деплазмолізу в рослинній клітині. 15
Лабораторна робота № 11. Живі та мертві клітини. Явище дезорганізації 17
Лабораторна робота № 12. Виготовлення та опис мікропрепаратів клітин рослин 19
Лабораторна робота № 13. Вивчення клітин дріжджів під мікроскопом 21
Лабораторна робота № 15. Вивчення будови бактеріальної клітини у фіксованому і забарвленому вигляді. 22
Лабораторна робота № 16. Вирощування культур і ознайомлення з бактеріями різних груп 24
Лабораторна робота № 17. Визначення вмісту бактерій у молоці 25
Лабораторна робота № 18. Вивчення стадій гаметогенезу на постійних мікропрепаратах 29
Лабораторна робота № 19. Дослідження впливу хімічних сполук — інгібіторів росту рослин 30
Лабораторна робота № 20. Дослідження впливу фітонцидів на розвиток пліснявого гриба 31
Практи чні роботи
Практична робота № 1. Планування біологічних досліджень 32
Практична робота № 2. Застосування порівняльно-описового методу у вивченні різноманітності інфузорій та їхнього руху 35
Практична робота № 3. Вивчення біосистем різного рівня організації (за таблицями, схемами, фотографіями). 38
Практична робота № 4. Моделювання окремих ознак біосистем (ріст, рух, самовідтворення). 40
Практична робота № 5. Складання схем структурної організації біосистем різного рівня 42
Практична робота № 6. Моделювання просторової структури біомолекул 44
Практична робота № 7. Вивчення білкової природи ферментів. Властивості ферментів (вплив температури, pH, активаторів та інгібіторів на активність амілази слини) 47
Практична робота № 8. Розв’язування задач і вправ із молекулярної біології 49
Практична робота № 9. Вивчення клітин рослин і тварин під мікроскопом 52
Практична робота № 10. Вивчення хромосом на фіксованих мікропрепаратах 54
Практична робота № 11. Моделювання процесів транскрипції і трансляції 56
Практична робота № 12. Порівняння процесів фотосинтезу і хемосинтезу. 58
Практична робота № 13. Вивчення фаз мітозу в клітинах корінців цибулі (фіксовані мікропрепарати). 59
Практична робота № 14. Складання аплікаційних схем мітозу та мейозу 60
Практична робота № 15. Вивчення особливостей будови клітин різних груп організмів 61
Практична робота № 16. Вивчення тканин багатоклітинних тварин і квіткових рослин 64
Практична робота № 17. Визначення ознак інфекційних захворювань рослин на прикладі культурних рослин. 67
Практична робота № 18. Визначення груп організмів за способом живлення 70
Практична робота № 19. Вивчення етапів ембріогенезу хордових тварин 72
Практична робота № 20. Форми розмноження організмів 75
Практична робота № 21. Спостереження і опис комах на різних стадіях розвитку 76
ЛАБОР АТОРН ИЙ ПРАКТИКУМ № 1
1. Якісні реакції об’єктів живої природи та біологічних рідин на вміст макро- і мікроелементів. 78
2. Оцінка біоактивності хімічних елементів (за довідниками). 81
3. Виявлення симптомів дефіциту або надлишку хімічних елементів у рослинних організмах. 83
4. Розрахунки приблизного вмісту макроелементів у власному організмі 86
5. Написання рівнянь дисоціації електролітів живих систем 87
6. Кислотний гідроліз білків і кольорові реакції амінокислот, пептидів, білків (біуретова, ксантопротеїнова, реакція Фоля) 88
7. Виділення лецитину з яєчного жовтка та його гідроліз 91
8. Якісні реакції на вітамін c . 93
9. Вивчення властивостей ліпідів. 94
Лабораторний практикум № 2
1. Вивчення змін проникності цитоплазми при пошкодженні цілісності клітини 95
2. Вивчення потреби рослин у хлорофілі 97
3. Дослідження продуктів фотосинтезу 98
4. Дослідження умов, необхідних для протікання фотосинтезу 99
5. Моделювання біофізичних процесів у клітині 101
Лаборат орнИй практикум № 3
1. Вивчення процесу утворення статевих клітин на постійних препаратах 103
2. Катаболічні процеси при проростанні насіння рослин 105
3. Хімічні регулятори росту рослин. 106
4. Нестатеве розмноження організмів 108
5. Визначення життєздатності насіння за забарвленням цитоплазми 109