Історія України: Довідник

код:
Г7196У
автор:
О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Історія України: Довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 480 с.: іл.
ISBN 978–966–672–691–2.
Довідник містить докладний огляд подій історії України від найдавніших часів до сьогодення. Значна увага приділяється висвітленню історії ХХ—ХХІ ст. та характеристиці особливостей політичного, економічного та культурно-го розвитку України. Призначений для вчителів історії, школярів, абітурієнтів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться історією.
УДК 94(03)(076.1)
ББК 63.3(4Укр)я721 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
480
розмір файлу:
151 МБ
Цiна: 50 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Первісна доба на території України 3
Найдавніші часи. Початoк людської цивілізації на території України
Археологічна періодизація стародавньої історії України 4
Кіммерійці, праслов’яни й таври на території України в давнину 8
Скіфи і сармати 12
Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї та Криму 16
Походження слов’ян, розселення їх в Україні 19
Київська Русь. Галицько-Волинська держава — правонаступниця Київської Русі
Виникнення Київської держави. Київське князівство за перших князів 24
Київська держава за правління Олега та Ігоря 30
Київська держава за правління Ольги та Святослава 33
Володимир Великий. Запровадження християнства на Русі 38
Київська держава за правління Ярослава Мудрого 41
Відновлення могутності Київської держави за Володимира Мономаха та Мстислава Великого 46
Політична роздробленість Київської держави 50
Культура Київської держави 56
Галицьке й Волинське князівства. Утворення Галицько-Волинської держави 61
Галицько-Волинська держава за Данила Галицького 63
Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького 65
Монгольська навала на українські землі, її наслідки 67
Українські землі під владою іноземних держав у XIV — першій половині XVIІ ст. Виникнення українського козацтва
Польська експансія на українські землі в ХІV—ХV ст. 70
Українські землі у складі Великого князівства Литовського 72
Соціально-політичні процеси в Україні в ХІV—ХV ст. 83
Культурне і церковне життя в другій половині XIV—XV ст. 87
Люблінська унія та її вплив на долю українських земель.
Берестейська унія 1596 р. та її наслідки 92
Формування українського козацтва. Виникнення Запорозької Січі
та реєстрового козацтва 96
Запорозька Січ у ХVІ—ХVІІІ ст. 98
Козацькі повстання 90-х рр. ХVІ ст. 101
Походи козаків проти татар і турків. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний 105
Козацькі рухи в Україні у 20—30-ті рр. ХVІІ ст. 108
Церковне життя наприкінці ХVІ — у першій половині ХVІІ ст. 111
Культура України в XVI — першій половині XVII ст. 114
Національно-визвольна війна українського народу. Україна в другій половині XVII ст.
Початок національно-визвольної війни. Б. Хмельницький 120
Розгортання Національно-визвольної війни в 1648—1649 рр.
Зборівський мир 124
Утворення Української козацької держави 127
Україно-московська державна угода 1654 р. Продовження війни 1654—1657 рр. 131
Україна за гетьманування І. Виговського. Гадяцький договір 1658 р. 137
Гетьманство Ю. Хмельницького. Поділ українських земель на Лівобережну і Правобережну Україну 141
Посилення впливу Московської держави на українську державну політику. Андрусівське
перемир’я 1667 р. 143
Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60—80-х рр. ХVІІ ст. 146
Виникнення та розвиток Слобідської України 156
Українська держава за гетьманування Івана Мазепи 159
Україна наприкінці ХVІІ — у XVIII ст. 159
Гетьман Пилип Орлик. Конституція П. Орлика 164
Зруйнування Запорозької Січі 171
Заселення та розвиток Півдня України 179
Українська культура XVIII ст. 185
Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської та Австрійської імперій 191
Українські землі наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії 192
Адміністративно-територіальний устрій українських земель
у складі Австрійської імперії 193
Політичний розвиток Наддніпрянської України у 20—30-х рр. XIX ст. 196
Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні 199
Піднесення національно-визвольної боротьби в Галичині у 20—30-х рр. XIX ст. «Руська трійця» 204
Культура України в першій половині ХІХ ст. 209
Українські землі в другій половині XІX — на початку ХХ ст.
Участь українців у Кримській війні. Оборона Севастополя 212
Громадівський рух у Наддніпрянській Україні в 60—90-х рр. XIX ст. В. Антонович, М. Драгоманов 217
Народницький рух в Україні 225
Економічний розвиток Наддніпрянської України в 60—90-х рр. XIX ст. 227
Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. 230
Розвиток культури України в другій половині XIX ст. 233
Виникнення політичних партій у Західній Україні наприкінці ХІХ ст. 236
«Братство тарасівців», його роль у розвитку українського національно-визвольного руху 238
Виникнення українських політичних партій у Наддніпрянській
Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. 239
Економічний розвиток України на початку ХХ ст. 242
Українська культура й духовне життя на початку ХХ ст. 245
Столипінська аграрна реформа в Україні та її наслідки 249
Національна політика самодержавства в Україні (1907—1914). «Справа Бейліса» 252
Український національний рух у 1907—1914 рр. у Наддніпрянській Україні 259
Український рух на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. 265
Українські землі напередодні Першої світової війни. Плани воюючих держав щодо України 271
Українські землі в роки Першої світової війни, революції та визвольних змагань
Українські політичні партії та організації в роки Першої світової війни 274
Бойовий шлях Українських січових стрільців (УСС) 277
Передумови і причини української революції. Утворення Української Центральної Ради, її політична програма 278
Розвиток української революції у квітні—червні 1917 р. І Універсал 283
II Універсал Центральної Ради та його місце в історії української революції 285
Зростання політичної боротьби в Україні в липні—жовтні 1917 р.
З’їзд поневолених народів Росії в Києві 288
III Універсал Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки 290
Проголошення радянської влади в Україні. Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917 — початок 1918 р.). Причини поразок українських військ 295
ІV Універсал Центральної Ради та його історичне значення 300
Берестейський мирний договір УНР з державами німецько-австрійського блоку. Падіння радянської влади в Україні 302
Гетьманський переворот 1918 р. в Україні. Внутрішня і зовнішня політика П. Скоропадського 304
Проголошення Західно-Української Народної Республіки, її внутрішня та зовнішня політика 306
Україна в період Директорії УНР 308
Політика більшовиків в Україні в 1919 р. «Воєнний комунізм» 314
Україна в другій половині 1919 р. 316
Радянсько-польська війна та Україна 318
Розгром Червоною армією Врангеля та махновців 322
Культура й духовне життя в Україні в 1917—1920 рр. 325
Особливості переходу до нової економічної політики в Україні 329
Україна в умовах радянської модернізації (1920—1930).
Західноукраїнські землі під владою іноземних держав (1921—1939 рр.)
Входження України до складу СРСР 334
Перебіг і наслідки українізації у 20-ті рр. XX ст. 335
Розвиток літератури та мистецтва в Україні у 20-ті рр. XX ст. 339
Сталінська індустріалізація України та її соціальні наслідки 340
Більшовицька політика колективізації та розселянювання України.
Голодомор 1932—1933 рр., його причини та наслідки 343
Становище культури в Україні в 30-х рр. XX ст. «Розстріляне відродження» 347
Сталінський терор в Україні в 30-х рр. XX ст. 351
Створення та діяльність ОУН 356
Проголошення незалежності Карпатської України. Окупація Закарпаття угорськими військами 360
Включення західноукраїнських земель до складу УРСР в 1939—1940 рр. Радянізація західних областей України 363
Україна в роки Другої світової війни Напад Німеччини та її союзників на СРСР. Бойові дії на території України в 1941 р. 366
Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни 373
Звільнення України від фашистських окупантів (1943—1944).
Україна на завершальному етапі Другої світової війни 375
Адміністративно-територіальні зміни України після Другої світової війни. Формування сучасної території України 381
Україна в 40—80-х рр. XX ст.
Відбудова господарства України після Другої світової війни 385
Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН-УПА в другій половині 40-х — на початку 50-х рр. XX ст. 390
Культурне життя в Українi в середині XX ст. 396
Хрущовська «відлига» та Україна 402
Культура й духовне життя в Україні за часів хрущовської «відлиги» 408
Кризові явища в соціально-економічному, політичному та культурному житті України (друга половина 60-х — середина 80-х рр. XX ст.) 412
Дисидентський рух у 70—80-ті рр. XX ст. Українська Гельсінська спілка та її діяльність 416
Перебудова й Україна 418
«Гласність». Повернення наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. XX ст. народу правди про минуле України 420
Зростання політичної активності українського суспільства в другій половині 80-х рр. XX ст. Нові громадські об’єднання 422
Україна незалежна
Здобуття Україною незалежності 426
Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності 431
Конституція України — Основний Закон держави. Обставини прийняття та значення Конституції України 434
Економічні проблеми незалежної України. Становище в соціальній сфері 439
Зовнішня політика незалежної України, її міжнародні зв’язки 444
Політичний розвиток України (1994—1999) 449
Політична боротьба 1999—2004 рр. 451
Вибори Президента України 2004 р. «Помаранчева революція» 453
Політичний розвиток України у 2005—2008 рр. 458
Наука, освіта та культура в сучасній Україні 464